LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (tuần từ 9/5/2016 đến 13/5/2016)

02:20 PM 10/05/2016 |   Lượt xem: 71 |   In bài viết | 
Lãnh đạo Uỷ ban Thứ hai
9/5/2016
Thứ ba
10/5/2016
Thứ tư
11/5/2016
Thứ năm
12/4/2016
Thứ sáu
13/5/2016

Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Uỷ ban

Đỗ Văn Chiến

- Sáng 8h00: Họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban;

9h00: Họp Ban Cán sự Đảng

Phòng họp nhà D

- Chiều: Tiếp xúc cử tri tại tỉnh Tuyên Quang

Tiếp xúc cử tri tại tỉnh Tuyên Quang Tiếp xúc cử tri tại tỉnh Tuyên Quang Tiếp xúc cử tri tại tỉnh Tuyên Quang Tiếp xúc cử tri tại tỉnh Tuyên Quang

Thứ trưởng,
Phó Chủ nhiệm

Nông Quốc Tuấn

- Sáng 8h00: Họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban;

9h00: Họp Ban Cán sự Đảng

Phòng họp nhà D

Sáng 8h00: Chủ trì họp BTC Lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số học giỏi năm 2016

Phòng họp nhà D

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Thứ trưởng,
Phó Chủ nhiệm

Hà Hùng

- Sáng 8h00: Họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban;

9h00: Họp Ban Cán sự Đảng

Phòng họp nhà D

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Thứ trưởng,
Phó Chủ nhiệm

Sơn Phước Hoan

- Sáng 8h00: Họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban;

9h00: Họp Ban Cán sự Đảng

Phòng họp nhà D

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Thứ trưởng,
Phó Chủ nhiệm

Phan Văn Hùng

- Sáng 8h00: Họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban;

9h00: Họp Ban Cán sự Đảng

Phòng họp nhà D

Chiều: Chủ trì Họp chuẩn bị tổ chức ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Sáng: Họp triển khai Quyết định 402/QĐ-TTg Giải quyết công việc

Thứ trưởng,
Phó Chủ nhiệm

Lê Sơn Hải

- Sáng 8h00: Họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban;

9h00: Họp Ban Cán sự Đảng

Phòng họp nhà D

Chiều 14h00: Khai giảng khóa Đào tạo nghiệp vụ Khách sạn của Nhà khách Dân tộc.

Đi công tác tỉnh Quảng Nam Đi công tác tỉnh Quảng Nam Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Thứ trưởng,
Phó Chủ nhiệm

Đinh Quế Hải

- Sáng 8h00: Họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban;

9h00: Họp Ban Cán sự Đảng

Phòng họp nhà D

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc