Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 11 (Từ ngày 11/3/2024 đến ngày 17/3/2024)

04:53 PM 10/03/2024 |   Lượt xem: 680 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
11/3
8h BTCN Hầu A Lềnh, các TTPCN làm việc tại cơ quan VPUB Theo lịch Trụ sở cơ quan
Thứ Ba
12/3
8h BTCN Hầu A Lềnh, các TTPCN làm việc tại cơ quan VPUB Theo lịch Trụ sở cơ quan
8h TTPCN Nông Quốc Tuấn nghe Vụ CTDTĐP báo cáo về Kế hoạch các hoạt động Tết Chôl Chnăm Thmây CTDTĐP, TTCĐS CTDTĐP: Lđ, Cv được phân công; Giúp việc TTPCN Phòng họp 504
8h TTPCN Y Vinh Tơr dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Uỷ ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam TCCB Đại diện Lđ Vụ TCCB Trụ sở Chính phủ
14h TTPCN Y Vinh Tơr làm việc với Lãnh đạo Tạp chí Dân tộc TCDT Tập thể Lđ TCDT Phòng họp tầng 7
Thứ Tư
13/3
8h BTCN Hầu A Lềnh dự Hội nghị tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương VPBCSĐ Theo GM Số 107 Quán Thánh 
14h BTCN Hầu A Lềnh, các TTPCN nghe báo cáo: (1) 14h: Việc triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình 1719 của Uỷ ban (KHTC chuẩn bị: TP: Thủ trưởng các đơn vị tại Hà Nội; VPUB: CVP, các PCVP, CVTH; TK, GV LĐUB; PV: Cổng TTĐT, Báo DTPT); (2) 16h: Kết quả khắc phục các nội dung theo kết luận Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Lãnh đạo Uỷ ban của Ban quản lý dự án (BQLDA chuẩn bị; TP: Thủ trưởng: TCCB, KHTC, TTUB; BQLDA: LĐ, CV; VPUB: CVP, các PCVP, CVTH; TK, GV LĐUB) KHTC Theo lịch Phòng họp 504
15h TTPCN Y Vinh Tơr làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội về Báo cáo phân định miền núi, vùng cao CSDT Lãnh đạo, chuyên viên Vụ CSDT Phòng họp 506
Thứ Năm
14/3
8h BTCN Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 TCCB

Theo GM

Phòng họp 504
14h TTPCN Nông Thị Hà chủ trì họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức vào làm công chức tại Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng TCCB Vụ TCCB; Lđ: Ban QLDA, KHTC Phòng họp 506
Thứ Sáu
15/3
8h BTCN Hầu A Lềnh, các TTPCN làm việc tại cơ quan VPUB Theo lịch Trụ sở cơ quan
8h TTPCN Nông Quốc Tuấn chủ trì họp Hội đồng lương Ủy ban Dân tộc TCCB Thành viên Hội đồng lương Ủy ban Phòng họp 506
8h TTPCN Y Thông đi khám sức khỏe định kỳ VPUB   Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô
Thứ Bẩy
16/3
         
Chủ Nhật
17/3
         

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử UBDT thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan UBDT; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.