11:34 AM 30/03/2024  Lượt xem: 759
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại Công văn số 206/VP-VTLT&KSTTHC ngày 21/3/2024 về việc thực hiện bảo vệ bí mật Nhà nước, Văn phòng Ủy ban đã phối hợp với đối tác phát triển Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (C.Office) triển khai hoàn thiện phương án kỹ thuật để đăng tải nội dung Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban trên Hệ thống C.Office tại mục Lịch công tác.