Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 12 (Từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024)

08:19 AM 18/03/2024 |   Lượt xem: 724 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
18/3
8h BTCN Hầu A Lềnh dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội VPUB Theo GM Phòng Diên Hồng,
Nhà Quốc hội
8h TTPCN Y Vinh Tơr họp nghe báo cáo về Chương trình MTQG về phát triển văn hóa TT TT: PVT Đinh Xuân Thắng Phòng Hội đàm, Tầng 2, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
14h TTPCN Y Vinh Tơr chủ trì họp cho ý kiến về hoàn thiện văn bản đặt hàng đơn vị phát hành; hoàn thiện hồ sơ phương án giá ấn phẩm báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 752/QĐ-TTg TT Theo GM Phòng họp 506
14h30 TTPCN Nông Thị Hà công bố Quyết định về công tác cán bộ tại Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc TCCB LĐ Vụ TCCB, Vụ TH Tỉnh Thái Nguyên
Thứ Ba
19/3
8h BTCN Hầu A Lềnh xử lý công việc thường xuyên VPUB Theo lịch Trụ sở cơ quan
8h TTPCN Nông Quốc Tuấn dự Hội nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo các Đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng VPBCSĐ Theo GM Hội trường G, Ban Tổ chức TƯ; số 2A, Hoàng Văn Thụ
8h TTPCN Y Vinh Tơr dự Hội nghị triển khai Nghị quyết số 969/NQ-UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội CSDT Theo GM Nhà Quốc hội
8h TTPCN Nông Thị Hà dự Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức chính trị-xã hội, các lực lượng tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trong điều kiện miền núi, biên giới, vùng DTTS tỉnh Lạng Sơn” HVDT LĐ HVDT Nhà khách A1, số 35 Đinh Tiên Hoàng, P.Chi Lăng, Tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
14h BTCN Hầu A Lềnh nghe báo cáo tiến độ, kết quả triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm  CSDT Theo GM Phòng họp 504
15h TTPCN Nông Thị Hà chủ trì họp Hội đồng thẩm định đề cương, dự toán kinh phí dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2024 TH Theo GM Phòng họp 506
Thứ Tư
20/3
6h TTPCN Nông Thị Hà đi công tác tỉnh Thanh Hóa, công bố Quyết định về công tác cán bộ tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn TCCB LĐ Vụ: TCCB, TH, GV TTPCN Tỉnh Thanh Hóa
8h TTPCN Y Vinh Tơr tham dự cuộc họp cho ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo Đánh giá 05 năm thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH 05 năm 2026-2030   Theo GM Hội trường nhà A, Bộ KH&ĐT; 6B Hoàng Diệu
8h30 BTCN Hầu A Lềnh làm việc với Vụ Pháp chế PC Lđ Vụ; VPUB: CVP, CVTH; Thư ký BTCN Phòng họp tầng 9
Thứ Năm
21/3
6h TTPCN Nông Thị Hà đi công tác TP Hồ Chí Minh, làm việc với Trường Dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh v/v kiểm tra thực trạng cơ sở vật chất, chuẩn bị đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp của trường TH LĐ, CV: TH, KHTC; LĐ: HTQT, Ban QLDA ĐTCNXD; GV TTPCN TP Hồ Chí Minh
8h BTCN Hầu A Lềnh xử lý công việc thường xuyên VPUB Theo lịch Trụ sở cơ quan
8h TTPCN Y Vinh Tơr dự họp Quốc hội VPUB Theo GM Nhà Quốc hội
14h TTPCN Nông Quốc Tuấn chủ trì nghe Vụ DTTS báo cáo kết quả việc thực hiện Kết luận số 314/TB-UBDT ngày 29/02/2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc họp Lãnh đạo Uỷ ban cho ý kiến về công tác tổ chức đại hội DTTS cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 năm 2024 DTTS, TCCB LĐ: DTTS, Công chức tham mưu; đại diện LĐ vụ TCCB, KHTC, VPUB; LĐ phòng KTTV- VPUB Phòng họp 504
Thứ Sáu
22/3
8h BTCN Hầu A Lềnh chủ trì họp Ban cán sự Đảng VPBCSĐ Theo GM Phòng họp 504
9h BTCN Hầu A Lềnh, các TTPCN nghe báo cáo Đề án vị trí việc làm của UBDT TCCB TCCB: VT, các PVT, CV theo dõi; VPUB: CVP, CVTH; TKGV LĐUB; Cổng TTĐT, Báo DTPT Phòng họp 504
14h BTCN Hầu A Lềnh, các TTPCN nghe báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ của các đơn vị KHTC

- Thủ trưởng: TCCB, HTQT, TTUB, NKDT, TTCĐS; đ/c Viên PGĐ BQLDA
- KHTC: LĐ, CV theo dõi;
- VPUB: CVP, các PCVP, CV; TKGV LĐUB; Cổng TTĐT, Báo DTPT

Phòng họp 504
14h TTPCN Y Thông  dự cuộc họp về dự thảo báo cáo Chính phủ thực hiện Nghị quyết 110/2023/QH15, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV PC Đại diện LĐ Vụ PC Phòng họp tầng 2, Trụ sở Chính phủ
14h30’ TTPCN Nông Thị Hà làm việc với Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang  v/v kiểm tra thực trạng cơ sở vật chất, chuẩn bị đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp của trường TH

LĐ, CV: TH, KHTC; LĐ: HTQT, Ban QLDA ĐTCNXD; GV TTPCN

Tỉnh Khánh Hòa
Thứ Bẩy
23/3
     
 
 
Chủ Nhật
24/3
         

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử UBDT thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan UBDT; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.