LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 01.6.2020 đến ngày 05.6.2020)

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(01/6/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Giao ban công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020

Vụ Tổng hợp,

Văn phòng UB

- Các đồng chí TT, PCN;

- Thủ trưởng các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT;

- Vụ Địa phương II, III và Văn phòng đại diện tại TPHCM dự họp trực tuyến.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
Thứ Ba
(02/6/2020)
Họp cả ngày (Sáng từ 8h00; chiều từ 14h00) BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2020

Văn phòng UB   Phòng họp Chính phủ, tầng 3, nhà 9 tầng, trụ sở Chính phủ
8h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Tạp chí Dân tộc rà soát thực hiện Kế hoạch 5 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020

Tạp chí

Dân tộc
Tập thể Tạp chí Dân tộc Phòng họp tầng 15, trụ sở Ủy ban
10h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Trao Quyết định nghỉ hưu đối với ông Y Dẫn Ê Ban, Phó Vụ trưởng Vụ ĐP II Vụ TCCB Đại diện Lãnh đạo Vụ TCCB, Văn phòng UB Trụ sở Vụ ĐP II, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Thứ Tư
03/6/2020)

8h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Báo cáo viên quán triệt Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị Văn phòng UB Đồng chí  Nguyễn Đức Đạt, chuyên viên Văn phòng Ủy ban Hội trường Tỉnh ủy Hưng Yên
Thứ Năm
(04/6/2020)

10h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Làm việc với Đại sứ quán Ailen tại Việt Nam

VPĐP Chương trình 135

- Đại diện LĐ các vụ, đơn vị: CSDT, HTQT, KHTC, VPUB,, BQL dự án EMPS;

- Đại sứ Ailen tại Việt Nam.
Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
15h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Đi công tác tỉnh Hòa Bình

Văn phòng UB Đồng chí  Nguyễn Đức Đạt, chuyên viên Văn phòng Ủy ban Tỉnh Hòa Bình

8h00

TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Trưởng tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 về tuyên truyền Đại hội và duyệt kịch bản phim tài liệu. Vụ Tuyên truyền Đại diện Lãnh đạo các Vụ: Tuyên truyền, Dân tộc thiểu số, Kế hoạch - Tài chính  
13h00 TT, PCN
Y Thông
Đi công tác tỉnh Hà Giang

Văn phòng UB,

Vụ ĐPI
  Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Thứ Sáu
(05/6/2020)

8h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Báo cáo viên quán triệt Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị

Văn phòng UB

Đồng chí  Nguyễn Đức Đạt, chuyên viên Văn phòng Ủy ban Hội trường UBND tỉnh Hòa Bình
7h30 TT, PCN
Y Thông
Làm việc với UBND tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả việc thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019

Văn phòng UB,

Vụ ĐPI
Theo Giấy mời Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang