LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020)

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(26/10/2020)
Từ ngày 26- 27/10

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Dự kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Văn phòng Ủy ban

  Tòa nhà Quốc hội
8h00

TT, PCN
Y Thông

Chủ trì Hội thảo tập huấn về Công ước, Điều ước, Pháp luật quốc tế năm 2020 Vụ HTQT Theo Giấy mời Phòng họp 502, trụ sở Ủy ban
16h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang

Văn phòng UB,

Vụ DTTS

- Đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Vụ CSDT, Vụ ĐPI,  Vụ Tuyên truyền, Văn phòng ĐPCT 135, Nhà khách DT;

- Đại diện Lãnh đạo và công chức (được phân công nhiệm vụ) của Văn phòng UB và Vụ DTTS; 

- Phóng viên báo DTPT, phóng viên TTTT (để đưa tin);

- Công chức giúp việc TT, PCN.

Phòng họp 502, trụ sở Ủy ban
Thứ Ba
(27/10/2020)
Từ 14h00 ngày 27/10 đến 29/10

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Văn phòng BCSĐ & ĐU   Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 Nguyễn Tri Phương, Hà Nội
14h00

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Dự họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia, CTDT/16- 20 Văn phòng Chương trình CTDT/16- 20 Theo Giấy mời Phòng họp 504, trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Nghe Vụ DTTS báo cáo về công tác chuẩn bị Hội thảo về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù

Vụ DTTS,

Văn phòng UB

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Vụ DTTS;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UB;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ CSDT.

Phòng họp tầng 15, trụ sở Ủy ban
16h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về một số nội dung phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Vụ Tuyên truyền

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Dân tộc thiểu số.
Phòng họp tầng 15, trụ sở Ủy ban
Thứ Tư
(28/10/2020)
8h30

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Chủ trì Hội thảo về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù

Vụ DTTS;

Văn phòng UB

Theo Giấy mời Nhà khách TW Đảng, số 8 Chu Văn An, Hà Nội
Thứ Năm
(29/10/2020)
 

 

       
Thứ Sáu
(30/10/2020)

8h00
(Cả ngày)

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2020 Văn phòng Ủy ban   Phòng họp Chính phủ, tầng 3, nhà 9 tầng, trụ sở Chính phủ
9h30

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Tổng duyệt Chương trình Hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật giảm nghèo bền vững vùng DTTS khu vực Nam Bộ Vụ Pháp chế   TP. Hồ Chí Minh