LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UỶ BAN (Từ ngày 08/3/2021 đến ngày 12/3/2021)

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(08/3/2021)

Từ ngày 08/3/2021

đến ngày

09/3/2021
BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII Văn phòng UB   Số 01 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
Cả ngày TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự Họp Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam  Văn phòng UB   Trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Thứ Ba
(09/3/2021)
8h30 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Hội nghị Lãnh đạo Uỷ ban mở rộng giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khoá XV

Vụ TCCB,

Văn phòng UB

- Các Đồng chí Lãnh đạo Uỷ ban;

- Đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ quan UBDT;

- Vụ trưởng, thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT (Vụ Địa phương II, Địa phương III dự họp trực tuyến).

Phòng họp 503, trụ sở Uỷ ban
Thứ Tư
(10/3/2021)
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Đi công tác tỉnh Vĩnh Phúc Văn phòng UB Theo Kế hoạch Tỉnh Vĩnh Phúc
Thứ Năm
(11/3/2021)
Cả ngày BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Giải quyết công việc tại cơ quan      
Thứ Sáu
(12/3/2021)