CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN TUẦN 50 (Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021)

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
06/12

7h45 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh dự phiên toàn thể diễn đàn cao cấp thường niên về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2021 VPUB Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP

Phòng HT VIP, Tầng 2, số 11 Lê Hồng Phong

8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự họp bàn về việc kiểm tra tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 Vụ KHTC Đ/c Nguyễn Mạnh Huấn, VT Vụ KHTC Phòng họp Chính phủ, Tầng 3, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
14h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì giao ban Lãnh đạo Ủy ban nghe báo cáo một số nội dung: (1) Đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao của các đơn vị và kiến nghị đề xuất (VPUB); (2) Kế hoạch ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 với các cơ quan Trung ương (VPUB); (3) Kế hoạch tổ chức các hội nghị tổng kết năm (VPUB, Vụ TH gửi Lãnh đạo Ủy ban tài liệu trước ngày 06/12); (4) Tiến độ xây dựng Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (VT Vụ KHTC dự và báo cáo) Vụ Tổng hợp, VPUB

- Theo Quy chế làm việc của UBDT;

- Tập thể Lãnh đạo các vụ, đơn vị dự thính.

Phòng họp 503 và các điểm cầu
Thứ Ba
07/12
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp VPUB Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP Liên minh HTX Việt Nam
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy: (1) Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo đánh giá công tác xây dựng đảng tháng 11; nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021; (2) Nghe báo cáo dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Đảng ủy cơ quan UBDT; (3) Công tác phát triển đảng. VP BCS Đảng Các đ/c Ủy viên BTV Đảng bộ Phòng họp tầng 11
13h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đi công tác tỉnh Hà Giang VPUB Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP Tỉnh Hà Giang
Thứ Tư
08/12
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 12 (Nhiệm kỳ 2020 - 2025): (1) Đánh giá công tác xây dựng đảng tháng 11; nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021; (2)  Công tác phát triển đảng. VP BCS Đảng

Ủy viên BCH Đảng bộ; (các đ/c Ủy viên BCH công tác tại Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III dự trực tuyến)

Phòng họp 503
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải họp hội đồng thẩm định CTMTQG Nông thôn mới Vụ CSDT Đ/c Nguyễn Văn Tân, Phó VT Vụ CSDT Bộ KH&ĐT
9h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh dự Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm Bác Hồ thăm tỉnh Hà Giang VPUB Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP Tỉnh Hà Giang
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải họp hội đồng thẩm định CTMTQG Giảm nghèo Vụ CSDT Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Ánh, CVCC Vụ CSDT Bộ KH&ĐT
Thứ Năm
09/12
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh dự hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng VPUB

- Các đ/c Uỷ viên Ban Cán sự Đảng Uỷ ban;

- Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP.
HT Diên Hồng, Nhà Quốc hội
15h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (dự kiến) VPUB

Ban Chỉ đạo CĐS; Thủ trưởng: VPCT 1719, TH; Cổng TTĐT

Lô D26, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Yên Hòa, Cầu Giấy

Thứ Sáu
10/12
8h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nghe báo cáo: (1) 8h30: Tiến độ triển khai Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án hỗ trợ tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo (Thành phần: TT, PCN Hoàng Thị Hạnh; Thủ trưởng: Tuyên truyền, KHTC); (2) 10h: Tiến độ chuẩn bị thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG 1719 của các bộ, ngành Trung ương (Thủ trưởng: VPCT 1719, Vụ CSDT)

VPCT 1719, Vụ CSDT, VPUB

Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP Phòng họp 503
15h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì hội nghị ký Chương trình hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Vụ Tuyên truyền, VPCT 1719, VPUB

Theo KH HT Tầng 3

Thứ Bảy
11/12

         

Chủ Nhật
12/12

         

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.