LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018)

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(20/8)
08h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Đồng chủ trì Diễn đàn Dân tộc thiểu số, chủ đề: “Sâm Ngọc linh – Tiếp cận chuỗi giá trị trong phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” Vụ Hợp tác quốc tế

Theo Giấy mời

Tỉnh Quảng Nam
Thứ Ba
 (21/8)
14h30 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Họp về chuẩn bị Chương trình truyền hình trực tiếp "Ngày vì người nghèo năm 2018" Vụ Tuyên truyền

Đại diện Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền

Phòng họp tầng 6, Nhà 9 tầng Trụ sở Chính phủ
Từ ngày 21/8 đến 07/9/2018 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Nghỉ phép năm 2018      
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Nghe báo cáo về dự thảo lần 1 Đề án “Xây dựng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long” Vụ Chính sách Dân tộc

- Lãnh đạo Vụ Chính sách Dân tộc;

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Phòng làm việc của TT, PCN
Thứ Tư
(22/8)
08h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Nghe báo cáo nội dung Đề án tiếp nhận các nhiệm vụ về công tác dân tộc từ các BCĐ :Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị: Tổng hợp, CSDT, TCCB; ĐPI; VP 135, VPUB;

- Lãnh đạo Vụ KHTC.
Phòng họp nhà D
Từ ngày 22/8 đến 24/8/2018 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Tham gia Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khảo sát thực trạng và giải pháp ổn định dân di cư tự phát tại tỉnh Điện Biên Vụ Chính sách Dân tộc   Tỉnh Điện Biên
Thứ Năm
(23/8)
08h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban  Vụ Tổ chức  Cán bộ, Văn phòng Ban CSĐ&ĐU

- Các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng;

- Tổ Công tác 189;

- Chánh Văn phòng BCSĐ&ĐU;
Phòng họp nhà D
Thứ Sáu
(24/8)
08h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Hội ý Lãnh đạo Ủy ban Văn phòng UB

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Vụ trưởng các vụ, đơn vị: Tổng hợp, KHTC, CSDT, TCCB; ĐPI; Chánh VP BCS Đảng&ĐU;

- LĐVP; công chức Phòng HCTK, TP VTLT.
Phòng họp nhà D
10h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Tiếp Đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam Vụ Kế hoạch - Tài chính 

Đại diện Lãnh đạo: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Ủy ban. 

Phòng họp nhà D
Thứ Bảy
(25/8)
19h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự Chương trình “Biên cương thắm tình hữu nghị lần thứ III” Văn phòng UB   Hội trường Bộ Quốc phòng