Chương trình làm việc của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 33 (Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022)

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
15/8
         
Thứ Ba
16/8
6h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông đi công tác tỉnh Đắk Nông VPUB, Vụ Địa phương II   Tỉnh Đắk Nông
8h00

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr dự Hội thảo khoa học quốc gia “phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”

Vụ TH  

Hội trường Bộ Công an, số 44 Yết  Kiêu, HK, HN

  14h00

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông và Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) về huy động vốn ODA, FDI và đầu tư, tư nhân hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS&MN.

Vụ HTQT, VPUB, Vụ ĐPII

- Đ/c: Hoàng Văn Xô, Quyền Vụ trưởng Vụ HTQT và CV được giao nhiệm vụ;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ ĐPII;

- CV giúp việc TT, PCN.

Trụ sở UBND tỉnh, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Thứ Tư
17/8
         
Thứ Năm
18/8
10h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm tiếp bà Tredene Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam HTQT, VPUB

- TT, PCN Y Thông;

- Lãnh đạo Vụ HTQT;

- Đại diện LĐ VPUB;

- PV: CTTĐT, BDTPT.

Phòng 503
Thứ Sáu
19/8
         
Thứ Bẩy
20/8
         
Chủ Nhật
21/8
         

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.