LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 06/8/2021)

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
02/8/2021

8h00 BT, CN
Hầu A Lềnh
Họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2021 Văn phòng UB   Trụ sở Chính phủ
Cả ngày TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Trực lãnh đạo Uỷ ban Văn phòng UB Theo phân công của lãnh đạo Uỷ ban và phân công của các vụ, đơn vị Trụ sở UBDT, số 349 Đội Cấn

Thứ Ba
03/8/2021

14h00 BT, CN
Hầu A Lềnh
Họp về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển KT-XH 05 năm 2021-2025 Vụ KH-TC; VPUB   Phòng họp Chính phủ; Tầng 3, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
Cả ngày TT, PCN
Lê Sơn Hải
Trực lãnh đạo Uỷ ban Văn phòng UB Theo phân công của lãnh đạo Uỷ ban và phân công của các vụ, đơn vị Trụ sở UBDT, số 349 Đội Cấn

Thứ Tư
04/8/2021

Cả ngày TT, PCN
Y Thông
Trực lãnh đạo Uỷ ban Văn phòng UB Theo phân công của lãnh đạo Uỷ ban và phân công của các vụ, đơn vị Trụ sở UBDT, số 349 Đội Cấn

Thứ Năm
05/8/2021

9h00 BT, CN
Hầu A Lềnh
Họp trực tuyến nghe báo cáo kết quả Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới xác định Chương trình DPO Vụ HTQT; Văn phòng Điều phối CTMTQG; Trung tâm Thông tin

- Đ/c Hà Việt Quân, CVP Điều phối CTMTQG;

- Đ/c Nguyễn Mạnh Huấn, Vụ trưởng Vụ KHTC;

- Đ/c Hoàng Văn Tuyên, Vụ trưởng Vụ CSDT;

- Đ/c Hoàng Văn Bình, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ HTQT

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UB
Phòng họp 503, trụ sở Uỷ ban
Cả ngày TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Trực lãnh đạo Uỷ ban Văn phòng UB Theo phân công của lãnh đạo Uỷ ban và phân công của các vụ, đơn vị Trụ sở UBDT, số 349 Đội Cấn

Thứ Sáu
06/8/2021

Cả ngày TT, PCN
Y Thông
Trực lãnh đạo Uỷ ban Văn phòng UB Theo phân công của lãnh đạo Uỷ ban và phân công của các vụ, đơn vị Trụ sở UBDT, số 349 Đội Cấn

Ghi chú:

   - Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

   - Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.