LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UỶ BAN (Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 05/12/2020)

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(30/11/2020)
8h30 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp thống nhất Chương trình chi tiết Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

Vụ DTTS,

Vụ Tuyên truyền,

Văn phòng UB

- Lãnh đạo Uỷ ban;

- Tập thể Lãnh đạo Vụ: DTTS, Tuyên truyền, Văn phòng UB;

- Đại diện Lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
  TT, PCN
Lê Sơn Hải
Mời các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Văn phòng UB   TP Hồ Chí Minh
Thứ Ba
(01/12/2020)
17h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, y tế của Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

Vụ DTTS,

Vụ Tuyên truyền,

Văn phòng UB

- Lãnh đạo Uỷ ban;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ: DTTS, Tuyên truyền, Văn phòng UB.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia
15h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 Văn phòng UB   Trụ sở Chính phủ
Thứ Tư
(02/12/2020)

Từ ngày

02/12-05/12/2020

BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Các Vụ, đơn vị và cá nhân được giao nhiệm vụ Đại biểu chính thức và khách mời dự Đại hội Theo Kế hoạch được phê duyệt
8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2020 Văn phòng UB   Phòng họp Chính phủ, tầng 03, Nhà 09 tầng, trụ sở Chính phủ
Thứ Năm
(03/12/2020)
7h30 TT, PCN
Y Thông
Đồng chủ trì Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021-2025 Vụ CSDT Đại diện Lãnh đạo Vụ CSDT Hội trường trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái, phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Thứ Sáu
(04/12/2020)
           
Thứ Bảy
(05/12/2020)