Chương trình làm việc của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 26 (Từ ngày 27/6/2022 đến ngày 03/7/2022)

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
27/6
7h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị về phát triển KTXH và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ VPUB Theo Giấy mời Tỉnh Quảng Ngãi
8h00

Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì giao ban tuần

(VPUB tham mưu nội dung)

VPUB, TTTT

Theo Quy chế

Phòng 503
14h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan UBDT Vụ TCCB Thành viên Hội đồng TĐKT Phòng 503
Thứ Ba
28/6
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông họp về hợp tác giai đoạn II của Dự án Great và nhà tài trợ DPAT, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam VPUB, Vụ HTQT

- Đại diện LĐ: HTQT, VP 1719, TCCB, KHTC, CSDT;

- BQLDA PEMU;

- PV: Cổng TTĐT; Báo DT&PT.

Phòng 503
Thứ Tư
29/6
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

VPUB, Vụ TH

Theo Kế hoạch 46 Tràng Thi, HN
Thứ Năm
30/6
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực VPUB VPUB Số 1, Hùng Vương, HN
Thứ Sáu
01/7
         
Thứ Bẩy
02/7
         
Chủ Nhật
02/7
         

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.