CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN TUẦN 43 (Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021)

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
18/10/2021

8h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thực hiện nhiệm vụ VPUB Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP

Trụ sở Chính phủ

14h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Chủ trì: (1) Hội ý Lãnh đạo Ủy ban trực tuyến tuần thứ 43 (Mời Thủ trưởng các vụ, đơn vị dự tại các điểm cầu); (2) Vụ TCCB báo cáo phương án sắp xếp, kiện toàn cấp phòng; (3) Công đoàn cơ quan báo cáo phương án thành lập các CLB thể thao

VPUB, Vụ TH, Vụ TCCB, Công đoàn UB

Theo Quy chế làm việc của Ủy ban

Phòng 503 và các điểm cầu

Thứ Ba
19/10/2021

8h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy:

(1) Về công tác Đoàn Thanh niên:

- Công tác kiện toàn BTV, BCH, Bí thư, Thường vụ Đoàn Thanh niên cơ quan UBDT giai đoạn 2017-2022;

- Công tác quy hoạch Đoàn Thanh niên cơ quan UBDT giai đoạn 2022-2027;

- Dự thảo văn bản của BTV Đảng ủy chỉ đạo công tác Đại hội Đoàn thanh niên.

(2) Về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng: Nghe UBKT Đảng ủy báo cáo kết quả kiểm tra theo Khoản 1, Điều 32, Điều lệ Đảng.

- Đ/c Lò Quang Tú, Ủy viên BTV Đảng bộ;

- Đ/c Nguyễn Văn Chính, Bí thư Đoàn Thanh niên.

Các đồng chí Ủy viên BTV Đảng bộ. Phòng họp tầng 11
9h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Làm việc với Giám đốc Ban QLDA ĐTCNXD và Giám đốc Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam (dự kiến) Ban QL DAĐTCNXD

- GĐ Ban QLDAĐTCNXD;

- GĐ Làng VH các dân tộc Việt Nam;

- Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP.
Phòng họp 503

Thứ Tư
20/10/2021

8h00

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Họp Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam Vụ CSDT, VPUB   Trụ sở Liên minh HTX Việt Nam
9h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Dự kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV VPUB VPUB

Phòng Diên Hồng, Tầng 2, Nhà Quốc hội

14h30

BT, CN
Hầu A Lềnh

Họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của UBDT nghe báo cáo: (1) Quy chế làm việc, chức năng nhiệm vụ, phân công công tác, kế hoạch hoạt động năm 2021 - 2022 của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc; (2) Các nội dung theo Thông báo số 1269/TB-UBDT ngày 13/09/2021 về kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm (Văn phòng UB đôn đốc tài liệu)

TTTT

Thành viên BCĐ, Tổ giúp việc; VPUB

Phòng họp 506

Thứ Năm
21/10/2021

9h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Nghe báo cáo việc thực hiện Thông báo số 604/TB-UBDT ngày 21/5/2021 về kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc làm việc với Nhà khách Dân tộc (NKDT chuẩn bị nội dung và mời đại diện Công ty Hợp Thành cùng dự) NKDT

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- Lãnh đạo NKDT;

-  Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP;

- Đại diện Công ty Hợp Thành.

Phòng họp 506

Thứ Sáu
22/10/2021

           

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.