LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UỶ BAN (Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021)

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(14/6/2021)
 8h00 BT, CN
Hầu A Lềnh
Hội ý Lãnh đạo Ủy ban

Văn phòng UB, Vụ Tổng hợp

Theo quy chế làm việc của Ủy ban Phòng họp 506, Trụ sở Ủy ban
Nghe Văn phòng báo cáo về việc sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của Uỷ ban Dân tộc Văn phòng UB

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng và công chức Văn phòng Ủy ban được phân công nhiệm vụ;

- Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

Nghe Vụ Tổ chức Cán bộ báo cáo xin ý kiến về việc giao chỉ tiêu, biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các vụ, đơn vị QLNN, các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm một phần chi thường xuyên và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Uỷ ban Dân tộc năm 2021 Vụ TCCB

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Các đồng chí Lãnh đạo và công chức Vụ Tổ chức Cán bộ được giao nhiệm vụ;

- Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

8h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự phiên họp thẩm tra của Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khoá XIV

Văn phòng ĐPCTMTQG, Vụ CSDT

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng ĐPCTMTQG Phòng họp 5A4, nhà Quốc hội
14h00-15h30 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Dự nghe Lãnh đạo Trung tâm Thông tin báo cáo về công tác tuần TTTT Các đồng chí Lãnh đạo Trung tâm Thông tin Phòng họp tầng 11, Trụ sở UB
15h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Vụ Tuyền truyền về công tác báo chí tháng 6/2021 Vụ Tuyên truyền Tập thể Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền Phòng họp tầng 15, trụ sở Uỷ ban
15h30-17h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Dự nghe Lãnh đạo Văn phòng báo cáo về công tác tuần; báo cáo thực hiện các gói thầu hỗ trợ vận hành và quản lý Trụ sở cơ quan số 349 Đội Cấn năm 2021 Văn phòng UB

- Các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng;

- Lãnh đạo, công chức các Phòng, đơn vị được phân công nhiệm vụ.
Phòng họp tầng 11, Trụ sở Uỷ ban
Thứ Ba
(15/6/2021)
13h00 BT, CN
Hầu A Lềnh

Đi khảo sát thực tế tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Học viện Dân tộc chủ trì, phối hợp với Văn phòng UB và BQL DA ĐTCNXD

- Đại diện lãnh đạo: Vụ KHTC, Văn phòng Ủy ban, Ban quản lý dự án ĐT chuyên ngành xây dựng;

- Giám đốc Học viện Dân tộc;

- Giúp việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội

8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Nghe Văn phòng báo cáo tiến độ thực hiện các gói thầu hỗ trợ vận hành và quản lý Trụ sở cơ quan số 349 Đội Cấn; báo cáo kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Ủy ban Dân tộc Văn phòng UB

- Các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng;

- Lãnh đạo, công chức các Phòng, đơn vị được phân công nhiệm vụ.
Phòng họp tầng 11, Trụ sở Uỷ ban
8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Kiểm tra sức khỏe định kỳ      
8h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Học viện Dân tộc  về triển khai, thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg “Đề án thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” HVDT

- Đại diện Lãnh đạo Học viện Dân tộc và chuyên viên liên quan;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền.

Phòng họp tầng 15, trụ sở Uỷ ban
Thứ Tư
(16/6/2021)
Cả ngày BT, CN
Hầu A Lềnh
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021

Vụ KHTC,

Văn phòng UB
  Phòng họp Chính phủ, Tầng 3, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
8h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Vụ Dân tộc thiểu số về xây dựng Đề án "Xác định thành phần tên gọi của một số dân tộc và xây dựng Danh mục các dân tộc Việt Nam" Vụ DTTS Đại diện Lãnh đạo Vụ DTTS và chuyên viên liên quan.  Phòng họp tầng 15, trụ sở Uỷ ban
Thứ Năm
(17/6/2021)
8h00 - 11h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Nghe và cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc của Văn phòng Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc

Văn phòng BCSĐ và ĐU Toàn thể công chức Văn phòng Ban Cán sự đảng và Đảng ủy. Phòng họp tầng 11, Trụ sở Ủy ban
Thứ Sáu
(18/6/2021)
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Làm việc với Văn phòng Ủy ban:

- Nghe báo cáo về sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ủy ban Dân tộc ban hành tại Quyết định số 559/QĐ- UBDT, ngày 25/9/2017;

- Báo cáo xin ý kiến vào dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Ủy ban Dân tộc.
Văn phòng UB

- Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban;

- Lãnh đạo, công chức các Phòng, đơn vị được phân công nhiệm vụ.
Phòng họp tầng 11, Trụ sở Ủy ban
9h30 BT, CN
Hầu A Lềnh
Làm việc với giám đốc ngân hàng ADB tại Việt Nam

Vụ HTQT, KHTC (đ/c Hoàng Văn Xô), Văn phòng UB

Đại diện Lãnh đạo  các vụ, đơn vị: KHTC, HTQT, CSDT, VPUB và theo Giấy mời Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban


Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.