Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 08 (Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024)

07:38 PM 18/02/2024 |   Lượt xem: 659 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
19/02
8h BTCN Hầu A Lềnh chủ trì giao ban tuần nghe báo cáo: (1) Chương trình công tác năm 2024 và 1 số nội dung theo Thông báo số 119/TB-UBDT ngày 23/1/2024 (KHTC chuẩn bị); (2) Các nội dung Chuyển đổi số theo Thông báo số 15/TB-UBDT ngày 05/1/2024 (TTCĐS chuẩn bị); (3) Công tác chỉ đạo, điều hành tuần 07; dự thảo văn bản chỉ đạo của BTCN về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán (VPUB chuẩn bị) KHTC, TTCĐS, VPUB Theo Giấy mời Phòng 504
Thứ Ba
20/02
8h30 BTCN Hầu A Lềnh họp nghe báo cáo tiến độ sửa đổi Thông tư số 01/2011/TT-UBDT ngày 15/7/2011 về hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc; Đề án vị trí việc làm và kế hoạch thi tuyển, xét tuyển công chức của Uỷ ban năm 2024 TCCB TCCB: Lđ, Cv theo dõi; VPUB: CVP, CVTH; Thư ký BTCN Phòng họp T9
14h BTCN Hầu A Lềnh họp nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (dự án 10) và Thanh tra Chính phủ TTUB, KHTC TTUB, KHTC: Lđ, Cv theo dõi; VPUB: CVP, CVTH; Thư ký BTCN Phòng họp T9
14h TTPCN Y Vinh Tơr làm việc với Lãnh đạo Vụ Chính sách dân tộc CSDT Tập thể lãnh đạo Vụ CSDT Phòng họp T7
Thứ Tư
21/02
8h BTCN Hầu A Lềnh làm việc tại cơ quan VPUB Theo lịch Trụ sở cơ quan
8h TTPCN Nông Quốc Tuấn  nghe Vụ Dân tộc thiểu số báo cáo về Kế hoạch công tác năm 2024 và nhiệm vụ tháng 02 năm 2024 DTTS Lđ, Cv Vụ DTTS; giúp việc TTPCN Phòng 506
14h TTPCN Y Vinh Tơr làm việc với Lãnh đạo Văn phòng CTMTQG VP1719 Tập thể lãnh đạo Văn phòng CTMTQG Phòng họp T7
Thứ Năm
22/02
8h BTCN Hầu A Lềnh chủ trì họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số (TTPCN Nông Thị Hà chỉ đạo chuẩn bị nội dung) TTCĐS

Theo Giấy mời

Phòng 504
Từ ngày (23-24/02) BTCN Hầu A Lềnh đi công tác địa phương VPUB PCVP Bùi Quốc Thắng  
Thứ Sáu
23/02
8h TTPCN Nông Quốc Tuấn tiếp tục nghe Vụ Dân tộc thiểu số báo cáo về Kế hoạch công tác năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 và tháng 3 năm 2024 DTTS Lđ, Cv Vụ DTTS; giúp việc TTPCN Phòng 504
14h TTPCN Y Thông dự cuộc họp Tổng kết thực hiện Nghị quyết 101/2023/QH15 và triển khai nhiệm vụ tại Nghị quyết 110/2023/QH15, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV PC Đại diện lãnh đạo Vụ PC Bộ Tư pháp, 58 Trần Phú, HN
14h TTPCN Nông Thị Hà họp với các vụ, đơn vị về giao nhiệm vụ công tác năm 2024 KHTC Thủ trưởng, Cv các vụ, đơn vị được phân công (tại Hà Nội) Phòng 504
Thứ Bẩy
24/02
8h30 TTPCN Nông Thị Hà dự ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2024 VPUB   Làng VHDL các dân tộc Việt Nam
Chủ Nhật
25/02
         

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử UBDT thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan UBDT; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.