LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (tuần từ 25/4/2016 đến 29/4/2016)

05:16 PM 03/05/2016 |   Lượt xem: 66 |   In bài viết | 
Lãnh đạo Uỷ ban Thứ hai
25/4/2016
Thứ ba
26/4/2016
Thứ tư
27/4/2016
Thứ năm 28/4/2016 Thứ sáu
29/4/2016

Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Uỷ ban

Đỗ Văn Chiến

- Sáng: Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2016) của Ban Dân tộc TP.Hà Nội

- Chiều 15h00: Chủ trì họp Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến về Chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc.

Phòng họp Nhà D

- Sáng: Chủ trì Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2016)

 

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Thứ trưởng,
Phó Chủ nhiệm

Nông Quốc Tuấn

- Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều 15h00: Dự họp Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến về Chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc.

Phòng họp Nhà D 
Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2016) Giải quyết công việc Họp Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Trung ương.

Sáng 8h00: Chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng lần thứ 6

Hội trường nhà C

 

Thứ trưởng,
Phó Chủ nhiệm

Sơn Minh Thắng

- Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều 15h00: Dự họp Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến về Chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc.

Phòng họp Nhà D 
Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2016) Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Thứ trưởng,
Phó Chủ nhiệm

Hà Hùng

- Sáng: Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2016) của Ban Dân tộc TP.Hà Nội

- Chiều 15h00: Dự họp Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến về Chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc.

Phòng họp Nhà D 

- Sáng: Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2016).

- Chiều: Đi công tác tỉnh Sơn La

 

Đi công tác tỉnh Sơn La Đi công tác tỉnh Sơn La Giải quyết công việc

Thứ trưởng,
Phó Chủ nhiệm

Sơn Phước Hoan

Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc và 12 năm ngày thành lập Ban Dân tộc tỉnh Thừa thiên Huế (03/5/1946-03/5/2016) Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2016) Giải quyết công việc Chủ trì Hội thảo các mô hình điểm trong việc lồng ghép tiếp cận văn hóa vào cáo chương trình, chính sách phát triển Dự Họp mặt tri ân 70 năm ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (03/5/1946 -03/5/2016) tại tỉnh Bạc Liêu.

Thứ trưởng,
Phó Chủ nhiệm

Phan Văn Hùng

- Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều 15h00: Dự họp Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến về Chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc.

Phòng họp Nhà D 
Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2016) Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Thứ trưởng,
Phó Chủ nhiệm

Lê Sơn Hải

Sáng: Dự Lễ cất nóc Trụ sở Ủy ban Dân tộc tại 349 Đội Cấn.

- Chiều 15h00: Dự họp Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến về Chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc.

Phòng họp Nhà D 
Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2016) Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Thứ trưởng,
Phó Chủ nhiệm

Đinh Quế Hải

- Sáng: Giải quyết công việc.

- Chiều 15h00: Dự họp Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến về Chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc.

Phòng họp Nhà D 
Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2016) Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc