LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (tuần từ 23/5/2016 đến 27/5/2016)

03:35 PM 24/05/2016 |   Lượt xem: 72 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì

Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai

Ngày 23/5/2016

8h00

BT, CN Đỗ Văn Chiến

Họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban

Văn phòng Ủy ban

Các đồng chí Thứ trưởng, PCN;

Vụ trưởng Vụ KH-TC, Vụ Tổng hợp; Lãnh đạo VPUB

Hội trường Nhà C

9h00

BT, CN Đỗ Văn Chiến

Làm việc với BTV Công đoàn về công tác chuẩn bị Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

 

Ban thường vụ Công đoàn Ủy ban; Văn phòng Ủy ban

Các đồng chí Thứ trưởng, PCN;

Thường trực Đảng ủy, Ban thường Vụ Công đoàn Ủy ban, Văn phòng Ủy ban

Hội trường Nhà C

Thứ Ba

Ngày 24/5/2016

8h00

TT, PCN Lê Sơn Hải

Làm việc với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về Luật Dân tộc

Vụ Pháp chế.

Lãnh đạo, một số chuyên viên Vụ Pháp chế

Phòng họp

 nhà B

9h30

 

Họp Thường trực Chính phủ

Vụ KHTC, Trường CBDT

- BT, CN Đỗ Văn Chiến

- TT, PCN Phan Văn Hùng

Phòng họp

 số 4, trụ sở Chính phủ

17h00

BT, CN Đỗ Văn Chiến

Tiếp Đại sứ Ai len đến chào xã giao

Vụ HTQT, VPUB

TT, PCN Sơn Phước Hoan

Lãnh đạo Vụ: HTQT, VP 135, CSDT, VPUB

Phòng họp

 nhà D

 

TT, PCN Đinh Quế Hải

Đi công tác Tây Nam bộ

Văn phòng Ủy ban

Lãnh đạo Vụ TCCB, VPUB

 

Thứ Tư

Ngày 25/5/2016

8h00

BT, CN Đỗ Văn Chiến

Làm việc với Viện Dân tộc về giao nhiệm vụ khoa học năm 2016

Vụ KH-TC chủ trì, phối hợp với Vụ Tổng hợp

TT, PCN Phan Văn Hùng;

TT, PCN Lê Sơn Hải;

Lãnh đạo Vụ Tổng hợp, Vụ KH-TC và Viện Dân tộc.

Phòng họp

 nhà D

9h30

 

Dự phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.

 

TT, PCN Lê Sơn Hải

Phòng Tân Trào, Nhà Quốc hội

15h00

BT, CN Đỗ Văn Chiến

Làm việc với đồng chí Bế Thị Hồng Vân

 

 

Phòng họp Bộ trưởng

Thứ Năm

Ngày 26/5/2016

 

8h00

BT, CN Đỗ Văn Chiến

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

Ban Thường vụ Công đoàn, VPUB

Các đồng chí Thứ trưởng, PCN;

Cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban

 

Hội trường Nhà C

14h00

TT, PCN Nông Quốc Tuấn

Hội nghị của Đảng ủy nghe đồng chí Hoàng Chí Bảo nói chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đảng ủy

Đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan UBDT

Hội trường Nhà C

Thứ Sáu

Ngày 27/5/2016

9h00

BT, CN Đỗ Văn Chiến

Làm việc với đồng chí Mai Trực, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

 

 

Phòng họp Bộ trưởng

 

TT, PCN Nông Quốc Tuấn

Làm việc với Thường trực BTC Lễ Tuyên dương học sinh DTTS học giỏi năm 2016

Vụ Tuyên truyền

Thường trực BTC, Văn phòng Uỷ ban.

Phòng họp

 nhà B