LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (tuần từ 18/4/2016 đến 22/4/2016)

02:32 PM 16/05/2016 |   Lượt xem: 65 |   In bài viết | 
Lãnh đạo Uỷ ban Thứ hai 18/4/2016 Thứ ba
19/4/2016
Thứ tư
20/4/2016
Thứ năm 21/4/2016 Thứ sáu
22/4/2016

Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Uỷ ban

Đỗ Văn Chiến

Nghỉ lễ Dự Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Dự Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Thứ trưởng,
Phó Chủ nhiệm

Nông Quốc Tuấn

Nghỉ lễ Dự Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Dự Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đi công tác tỉnh Bắc Giang Giải quyết công việc

Thứ trưởng,
Phó Chủ nhiệm

Sơn Minh Thắng

Nghỉ lễ Dự Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Dự Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Thứ trưởng,
Phó Chủ nhiệm

Hà Hùng

Nghỉ lễ Dự Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Dự Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Thứ trưởng,
Phó Chủ nhiệm

Sơn Phước Hoan

Nghỉ lễ Dự Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Dự Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Chủ trì Hội thảo tập huấn về Tiếp cận nhân học trong triển khai các CTMTQG, chính sách dân tộc, giai đoạn 2016-2020  Chủ trì Hội thảo “Đề xuất
 giải pháp,
chính sách hỗ trợ chăm
sóc trẻ em dân tộc
thiểu số từ 0 – 5 tuổi”

Thứ trưởng,
Phó Chủ nhiệm

Phan Văn Hùng

Nghỉ lễ Dự Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Dự Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Sáng: Giải quyết công việc.

Chiều: Họp Hội đồng sáng kiến.

 

Giải quyết công việc

Thứ trưởng,
Phó Chủ nhiệm

Lê Sơn Hải

  Dự Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Dự Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Giải quyết công việc Chủ trì Hội nghị nghiệp vụ
công tác thống kê dân tộc năm
2016 cho các tỉnh khu vực
phía Bắc (tại Hải Phòng)

Thứ trưởng,
Phó Chủ nhiệm

Đinh Quế Hải

Nghỉ lễ Dự Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Dự Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Giải quyết công việc Đi công tác tỉnh Lào Cai