LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020)

11:05 AM 31/08/2020 |   Lượt xem: 69 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(31/8/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Giao ban tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2020

Vụ Tổng hợp,

Văn phòng UB

- Các TT, PCN Ủy ban;

- Vụ trưởng, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc UB (đ/c nào vắng, được phép của Bộ trưởng, Chủ nhiệm thì cử cấp Phó đi thay);

- Đ/c Chủ tịch Hội đồng Học viện Dân tộc;

- Đại diện VP BCS Đảng và ĐU, Công đoàn và Đoàn thanh niên;

- Vụ ĐP II, ĐP III, Văn phòng đại diện tại TP HCM dự họp trực tuyến.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
Thứ Ba
(01/9/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Nghe Vụ Chính sách Dân tộc báo cáo tập thể Lãnh đạo Ủy ban về dự thảo Báo cáo khả thi Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030  Vụ CSDT

- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban;

- Tập thể lãnh đạo các vụ, đơn vị có dự án thành phần trong CT MTQG.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
8h30 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Chủ trì Lễ Công bố Quyết định về công tác cán bộ

Vụ TCCB,

Văn phòng UB

- Đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT;

- Toàn thể công chức, viên chức, người lao động các Vụ: TCCB, Văn phòng BCSĐ và ĐU, Văn phòng UB.

Hội trường tầng 3, trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Vụ Tuyên truyền triển khai nhiệm vụ tháng 9/2020 Vụ Tuyên truyền Tập thể Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền Phòng họp tầng 15, trụ sở Ủy ban
Thứ Tư
(02/9/2020)
Nghỉ Lễ quốc khánh 2/9/2020
Thứ Năm
(03/9/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Nghe báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Ủy ban năm 2020 Vụ KHTC

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn;

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- Lãnh đạo các đơn vị được giao vốn đầu tư công năm 2020 (Học viện Dân tộc, Trung tâm Thông tin, BQL dự án ĐT chuyên ngành xây dựng);

- Lãnh đạo Vụ KHTC;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với Ngân hàng ADB tại Việt Nam

Vụ KHTC

- Đ/c Hà Việt Quân, Vụ trưởng Vụ HTQT;

- Đ/c Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ CSDT;

- Đ/c Lò Quang Tú, Chánh Văn phòng UB;

- Đ/c Hoàng Văn Xô, Phó Vụ trưởng Vụ KHTC.

Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
8h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự phiên họp nghe báo cáo việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới và mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019 và giai đoạn 2011 - 2020 của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Vụ DTTS Đ/c Lương Thị Việt Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số Phòng họp 330, tầng 6, Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, 22 Hùng Vương, Hà Nội
14h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Tạp chí Dân tộc về việc nâng cao chất lượng Tạp chí và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2020 Tạp chí Dân tộc Tập thể Lãnh đạo Tạp chí Dân tộc Phòng họp tầng 15, trụ sở Ủy ban
Thứ Sáu
(04/9/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020 Văn phòng UB   Phòng họp tầng 3, nhà 9 tầng, trụ sở Chính phủ
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Nghe Văn phòng báo cáo kế hoạch chi tiết công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ II Văn phòng UB

- Lãnh đạo Văn phòng;

- Trưởng các Phòng: KSTTHC, VT-LT, QT-BV, KT-TV;

- Đ/c Nguyễn Văn Huân Phó Trưởng phòng HC-TK, Đ/c Lê Đình Hùng, Phó Trưởng phòng HC-TK, Đ/c Tô Minh Huấn Phó Trưởng phòng QT-BV.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
8h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Báo Dân tộc và Phát triển triển khai nhiệm vụ tháng 9/2020 Báo DT và PT Tập thể Lãnh đạo Báo Dân tộc và Phát triển Trụ sở Báo Dân tộc và Phát triển
14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Dự Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo văn bản của Ban Tổ chức Trung ương Văn phòng UB   Trụ sở Ban Tổ chức Trung ương
Thứ Bảy
(05/9/2020)
8h00 TT, PCN
Y Thông
Dự Lễ đón nhận huân chương BVTQ hạng  nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu QĐNDVN Văn phòng UB   Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội