LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020)

04:41 PM 27/03/2020 |   Lượt xem: 188 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(30/3/2020)
9h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Ban cán sự Đảng Ủy ban

Vụ TCCB,

VP BCS Đảng và ĐU

- Các đồng chí Ủy viên BCS Đảng Ủy ban;

- Chánh Văn phòng BCS Đảng và ĐU.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
Thứ Ba
(31/3/2020)

 

   

 

 

 
Thứ Tư
(01/4/2020)

Họp cả ngày (Sáng từ 8h00; chiều từ 14h00)

BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020

Vụ KHTC,

Văn phòng UB
  Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
Thứ Năm
(02/4/2020)
    Nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)      
Thứ Sáu
(03/4/2020)
8h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19(nCoV) Văn phòng UB   Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban