LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020)

02:28 PM 30/12/2019 |   Lượt xem: 257 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(30/12/2019)
Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 31/12/2019 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 Văn phòng UB

- Đồng chí Lò Quang Tú, Chánh VPUB;

- Đồng chí Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ CSDT.
Hội trường tầng 02, Nhà 09 tầng, Trụ sở Chính phủ
17h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự Lễ ghi nhận nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt mốc 500 tỷ USD Văn phòng UB   Phòng Hội đàm, tầng 2, Trụ sở Văn phòng Chính phủ
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Hội ý Lãnh đạo Ủy ban Văn phòng UB

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Thủ trưởng các Vụ, đơn vị: TCCB, CSDT, ĐP I, Tổng hợp, VP BCS Đảng và Đảng ủy;

- Lãnh đạo VPUB; Công chức phòng HCTK.
Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
8h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự Hội nghị tổng kết năm 2019 của Nhà khách Dân tộc NKDT Lãnh đạo, viên chức, người lao động Nhà khách Dân tộc Nhà khách Bộ Quốc phòng, số 266 Thụy Khuê
15h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Vụ Tuyên truyền Vụ Tuyên truyền Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền Phòng họp tầng 15, Trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Họp Ban Thường vụ Đảng ủy chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 41

Văn phòng

BCSĐ và ĐU

- Các đ/c UV BTV Đảng ủy;

- VP BCSĐ và Đảng ủy.
Phòng họp tầng 11, Trụ sở Ủy ban
Thứ Ba
(31/12/2019)
9h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự họp về Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ CSDT,

Vụ TCCB,

HVDT
 Đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị: CSDT, TCCB, HVDT Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2019 Văn phòng UB   Phòng họp Chính phủ, tầng 3, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
Thứ Tư
(01/01/2020)
    Nghỉ Tết dương lịch      
Thứ Năm
(02/01/2020)
8h30 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với Ban Thi đua khen thưởng Trung ương về hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại hội DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020

Vụ TCCB,

Văn phòng UB

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn;

- Theo Giấy mời.

Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Dự Hội nghị tổng kết năm 2019 của Trung tâm Thông tin TTTT Tập thể Lãnh đạo, viên chức, người lao động Trung tâm Thông tin Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Vụ DTTS triển khai nhiệm vụ năm 2020 Vụ DTTS Tập thể Lãnh đạo, công chức Vụ DTTS Phòng họp tầng 15, Trụ sở Ủy ban
Thứ Sáu
(03/01/2020)
Cả ngày TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Họp Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 41

Văn phòng

BCSĐ và ĐU

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

- Văn phòng BCSĐ và ĐU.
Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
8h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Họp phân công nhiệm vụ thành viên Tổ soạn thảo Thuyết minh giai đoạn 2 (2021- 2025) của Chương trình CTDT/16-20 Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chương trình CTDT/16-20 Các thành viên Tổ soạn thảo Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
8h30 TT, PCN
Y Thông
Làm việc với Vụ ĐPI về triển khai nhiệm vụ 2020

Văn phòng UB;

 Vụ ĐPI

- Tập thể lãnh đạo, công chức Vụ ĐPI;

- Công chức giúp việc Thứ trưởng, PCN.
Phòng họp tầng 19 trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự Tổng kết công tác năm 2019 của Vụ KHTC Vụ KHTC Tập thể Lãnh đạo, công chức Vụ KHTC Phòng họp tầng 17, trụ sở Ủy ban