LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 3/6/2019 đến ngày 7/6/2019)

04:58 PM 31/05/2019 |   Lượt xem: 146 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(3/6/2019)
Từ ngày 3/6/2019 đến ngày 7/6/2019 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV Văn phòng UB   Tòa nhà Quốc hội
9h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Họp Tổ nghiên cứu xây dựng Báo cáo đánh giá việc thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025; Xây dựng Báo cáo Tổng kết Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, định hướng xây dựng Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 Vụ KHTC Thành viên Tổ nghiên cứu xây dựng Báo cáo Phòng họp nhà D
16h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng

Văn phòng UB,

Vụ DTTS

- Đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị: CSDT, ĐPI,   Tuyên truyền, Văn phòng ĐPCT 135, Nhà khách Dân tộc;

- Đại diện Lãnh đạo và công chức (được phân công nhiệm vụ) của Văn phòng UB và Vụ DTTS; 

- Phóng viên báo DTPT, TTTT (để đưa tin).
Hội trường nhà C
Thứ Ba
(4/6/2019)
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Dự Hội nghị triển khai công tác tháng 6 của Văn phòng Ủy ban Văn phòng Ủy ban

- Lãnh đạo Văn phòng;

- Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng;

- Đại diện Lãnh đạo phòng Kế toán - Tài vụ;

- Công chức đại diện phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;

- Văn phòng Đại diện tại tp. Hồ Chí Minh (họp trực tuyến).

Hội trường nhà C
8h30 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Chủ trì Tọa đàm tham gia ý kiến vào Dự thảo giải nghĩa 11 mục từ phục vụ Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 Vụ Tổng hợp Theo Giấy mời Phòng họp nhà D
Thứ Tư
(5/6/2019)
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Văn phòng BCSĐ&ĐU  Các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy Ủy ban Phòng họp nhà D
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Tổ biên tập Chỉ thị 45-CT/TW của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khóa VII) gắn với Kết luận số 64-KL/TW về một số công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông Văn phòng UB Đồng chí Phạm Chí Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp
Ban Dân vận Trung ương
16h00 TT, PCN
Y Thông
Tiếp Đoàn học sinh Trường phổ thông DTNT THCS huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Văn phòng UB,

Vụ DTTS

- Đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị: CSDT, ĐPI,   Tuyên truyền, Văn phòng ĐPCT 135, Nhà khách Dân tộc;

- Đại diện Lãnh đạo và công chức (được phân công nhiệm vụ) của Văn phòng UB và Vụ DTTS; 

- Phóng viên báo DTPT, TTTT (để đưa tin).
Hội trường nhà C
Thứ Năm
(6/6/2019)
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Hội nghị BCH Đảng bộ Ủy ban Dân tộc lần thứ  37 Văn phòng BCSĐ&ĐU

- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Ủy ban;

- Ủy viên BCH Đảng bộ Ủy ban công tác tại Vụ ĐP II, Vụ ĐP III dự trực tuyến.

Hội trường nhà C
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thảo BCĐ Trung ương Công tác thể chế đường lối, quan điểm của Đảng và kết quả việc thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào dân tộc thiểu số từ 2003-2018” Nhóm giúp việc về tổ chức Hội thảo BCĐ

- Vụ trưởng các Vụ, đơn vị: CSDT, Tổng hợp, Kế hoạch - Tài chính; Chánh VP Ủy ban.

- Đ/c Nguyễn Thu Minh, Chánh Văn phòng BCSĐ Và ĐU;

- Đ/c Phạm Thúc Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ TCCB;

- Đ/c Phạm Chí Trung, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổng hợp;

- Đ/c Đặng Tiến Hùng, Phó Chánh Văn phòng 135;

- Đ/c Hoàng Văn Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ CSDT;

- Đ/c Tráng A Dương, Phó Vụ trưởng Vụ ĐP I.

Phòng họp Nhà D
Thứ Sáu
(7/6/2019)
16h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Tiếp Đoàn học sinh trường phổ thông DTNN THCS và THPT liên huyện phía Nam  và trường phổ thông DTNN THCS huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng

Văn phòng UB,

Vụ DTTS

- Đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị: CSDT, ĐPI,   Tuyên truyền, Văn phòng ĐPCT 135, Nhà khách Dân tộc;

- Đại diện Lãnh đạo và công chức (được phân công nhiệm vụ) của Văn phòng UB và Vụ DTTS; 

- Phóng viên báo DTPT, TTTT (để đưa tin).
Nhà khách Trúc Bạch, số 01 Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội