LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020)

08:53 AM 29/06/2020 |   Lượt xem: 69 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(29/6/2020)
15h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Đi công tác tại tỉnh Yên Bái

Văn phòng UB

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh;

- Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban.

Tỉnh Yên Bái
8h00 TT, PCN
Y Thông
Làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình về kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg và Chương trình 135 Vụ ĐPI Theo Kế hoạch Tỉnh Quảng Bình
8h30 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 49 Văn phòng BCSĐ và ĐU

- Các Đ/c UV BCH Đảng bộ;

- Văn phòng BCSĐ & ĐU.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
9h30 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Hội nghị cán bộ chủ chốt cơ quan Ủy ban Dân tộc Văn phòng BCSĐ và ĐU

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

- Vụ trưởng, vụ phó và tương đương trở lên;

- Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc;

- Trưởng các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu Chiến binh).
Hội trường tầng 3, trụ sở Ủy ban
Thứ Ba
(30/6/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh và 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái Văn phòng UB

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh;

- Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban

Tỉnh Yên Bái
8h30 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Nghe phương án đón đại biểu và vị trí các đoàn dự Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam lần thứ II – 2020 Tổ đón đại biểu và vị trí các đoàn

- Đ/c Đinh Xuân Thắng , Phó VT Vụ Tuyên truyền, Tổ trưởng;

- Đ/c Lê Đình Hùng, Phó TP Hành chính-Thư ký, VPUB, Tổ phó.
Phòng họp tầng 11, trụ sở Ủy ban
Thứ Tư
(01/7/2020)

8h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Ban Cán sự Đảng

Vụ TCCB,

VP BCS Đảng và Đảng ủy

- Các đồng chí Ủy viên BCS Đảng;

- Chánh Văn phòng BCS Đảng và Đảng ủy.

Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự cuộc họp bàn về dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Văn phòng UB   Phòng họp tầng 05, Nhà 09 tầng, Trụ sở Chính phủ
14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và Hội nghị thi đua yêu nước năm 2020 của Văn phòng Ủy ban Văn phòng UB

- Thường trực HĐTĐKT Ủy ban;

- Lãnh đạo, công chức, người lao động VPUB.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
Thứ Năm
(02/7/2020)

Cả ngày

BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2020 trực tuyến với các địa phương Văn phòng UB

- Vụ trưởng Vụ KHTC;

- Chánh Văn phòng Ủy ban.
Hội trường Tầng 02, Nhà 09 tầng, Trụ sở Chính phủ
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Họp BTV Đảng ủy về công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VIII Văn phòng BCSĐ và ĐU

- Các Đ/c UV BTV Đảng ủy;

- Đ/c Bùi Văn Lịch , VT Vụ CSDT;

- Đ/c Nguyễn Cao Thịnh, PVT Vụ Tổng hợp;

- Đ/c Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch Công đoàn, Tổng BT Tạp chí Dân tộc;

- Đ/c Nguyễn Văn Chính - UVBCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn TN;

- Văn phòng BCSĐ & ĐU.
Phòng họp tầng 11, trụ sở Ủy ban
8h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Giảng bài Lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2020 Văn phòng UB   Khách sạn Khăn Quàng Đỏ
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Hội nghị góp ý Quy chế bầu cử Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Văn phòng UB   Ban Tổ chức Trung ương
Thứ Sáu
(03/7/2020)

15h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Hội nghị công bố kết điều tra thực trạng KTXH 53 DTTS năm 2019

Vụ KHTC,

Văn phòng UB
Theo giấy mời Hội trường tầng 3, trụ sở Ủy ban
Cả ngày TT, PCN
Y Thông
Đồng chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp. Vụ TCCB   Hội trường Thống Nhất, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Họp cho ý kiến về sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp Văn phòng UB   Phòng họp Bộ Chính trị, số 1 Hùng Vương, Hà Nội