LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020)

04:56 PM 24/07/2020 |   Lượt xem: 76 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(27/7/2020)

8h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Nghe báo cáo các việc liên quan đến chuẩn bị nội dung họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

Vụ DTTS,

Văn phòng UB

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Các tiểu ban của Đại hội DTTS toàn quốc (là thành viên tham gia của Ủy ban).
Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Làm việc với Văn phòng Ủy ban Văn phòng UB Tập thể Lãnh đạo Văn phòng Phòng họp tầng 11, Trụ sở Ủy ban
Thứ Ba
(28/7/2020)
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

Vụ DTTS,

Văn phòng UB
Theo Giấy mời Phòng họp tầng 2, nhà 9 tầng, Văn phòng Chính phủ
Thứ Tư
(29/7/2020)
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Nghe Trung tâm Thông tin báo cáo Đề án "Xây dựng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin báo cáo của Ủy ban Dân tộc" TTTT

- Ban Giám đốc Trung tâm Thông tin;

- Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Trung tâm Thông tin.

Phòng họp tầng 11, Trụ sở Ủy ban
8h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (nCoV) Văn phòng UB   Phòng Hội đàm, Tầng 02, Nhà 09 tầng, Trụ sở Chính phủ
14h00 TT, PCN
Y Thông
Đi công tác tại tỉnh Khánh Hòa Văn phòng UB

Đ/c Lưu Xuân Thủy, Vụ trưởng Vụ DTTS

Tỉnh Khánh Hòa
Thứ Năm
(30/7/2020)
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2011-2020

Vụ TCCB,

Văn phòng UB

- Lãnh đạo, Chuyên viên Vụ TCCB;

- Lãnh đạo và chuyên viên theo dõi công tác cải cách hành chính các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc (Vụ ĐP II, Vụ ĐP III và Văn phòng Đại diện tại TP Hồ Chí Minh tham gia họp trực tuyến);

- Phóng viên Trung tâm Thông tin, Báo Dân tộc và Phát triển.

Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
8h00 TT, PCN
Y Thông
Thăm và làm việc với xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa Văn phòng UB

- Đại diện Lãnh đạo Vụ ĐP II;

- Đ/c Lưu Xuân Thủy, Vụ trưởng Vụ DTTS.

Tỉnh Khánh Hòa
8h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Làm việc với Tổng cục Thể dục Thể thao Văn phòng UB   Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
14h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Vụ Tuyên truyền về định hướng công tác tuyên truyền báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTG tháng 8 và 9 năm 2020 Vụ Tuyên truyền Tập thể Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền Phòng họp tầng 15
14h00 TT, PCN
Y Thông
Dự Hội nghị biểu dương người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Khánh Hòa năm 2020 Văn phòng UB

- Đại diện Lãnh đạo Vụ ĐP II;

- Đ/c Lưu Xuân Thủy, Vụ trưởng Vụ DTTS.

Tỉnh Khánh Hòa
Thứ Sáu
(31/7/2020)
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (nCoV) Văn phòng UB   Phòng Hội đàm, Tầng 02, Nhà 09 tầng, Trụ sở Chính phủ
15h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Làm việc tại Văn phòng Chính phủ Văn phòng UB   Văn phòng Chính phủ