LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019)

05:14 PM 24/05/2019 |   Lượt xem: 159 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(27/5/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV Văn phòng UB   Tòa nhà Quốc hội
  TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Đi công tác tỉnh Đắk Lắk

Tổ thường trực xây dựng Đề án,

Văn phòng UB

Theo Kế hoạch Tỉnh Đắk Lắk
  TT, PCN
Lê Sơn Hải
Đi công tác tại tỉnh Điện Biên theo phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã Vụ Chính sách Dân tộc Đồng chí Nguyễn Văn Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, thành viên tổ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Tỉnh Điện Biên
Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 30/5/2019 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Trưởng đoàn khảo sát phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại các tỉnh: Phú Yên, Đắk Nông Văn phòng UB   Các tỉnh: Phú Yên, Đắk Nông
Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 29/5/2019

TT, PCN
Y Thông

Dự Hội thảo Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 Văn phòng UB   Tỉnh Đắk Lắk
17h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Tiếp đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Quảng Nam

Văn phòng UB,

Vụ DTTS

- Đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị: CSDT, ĐPI,   Tuyên truyền, Văn phòng ĐPCT 135, Nhà khách Dân tộc;

- Đại diện Lãnh đạo và công chức (được phân công nhiệm vụ) của Văn phòng UB và Vụ DTTS; 

- Phóng viên báo DTPT, TTTT (để đưa tin).
Hội trường nhà C
Thứ ba
(28/5/2019)
7h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Điện Biên Vụ Chính sách Dân tộc Đồng chí Nguyễn Văn Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc Tỉnh Điện Biên
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Chủ trì Hội thảo xin ý kiến để xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030

Tổ thường trực xây dựng Đề án,

Văn phòng UB
Theo Kế hoạch Tỉnh Đắk Lắk
8h30 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Dự Hội thảo góp ý báo cáo tổng hợp đề tài " Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2030" Học viện Dân tộc   Học viện Dân tộc
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Vụ CSDT

- Đại diện Lãnh đạo các Vụ: CSDT, KHTC, ĐP I, Văn phòng 135;

- Thư ký BT, CN Ủy ban.
Phòng họp nhà D
Thứ Tư
(29/5/2019)
9h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Tiếp Giám đốc Ban Phát triển xã hội, khu vực Đông Á Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới Vụ HTQT

- Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Vụ HTQT;

- Đại diện Lãnh đạo Học viện Dân tộc.

Phòng họp nhà D
11h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Tiếp Đoàn học sinh tiêu biểu, xuất sắc các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Hòa Bình

Văn phòng UB,

Vụ DTTS

- Đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị: CSDT, ĐPI,   Tuyên truyền, Văn phòng ĐPCT 135, Nhà khách Dân tộc;

- Đại diện Lãnh đạo và công chức (được phân công nhiệm vụ) của Văn phòng UB và Vụ DTTS; 

- Phóng viên báo DTPT, TTTT (để đưa tin).
Nhà khách Trúc Bạch, số 01 Trấn Vũ, Hà Nội
Thứ Năm
(30/5/2019)
8h30 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Họp triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” Trung tâm Thông tin Theo Giấy mời Hội trường nhà C
13h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Đi công tác Tp. Hồ Chí Minh Văn phòng UB   Tp. Hồ Chí Minh
20h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự chương trình " Tiếng hát Sơn ca" Văn phòng UB   Đài Truyền hình Việt Nam
Thứ Sáu
(31/5/2019)
Từ ngày 31/5/2019 đến ngày 1/6/2019 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Đi công tác Thành phố Hồ Chí Minh Văn phòng UB Đồng chí Ngô Quang Hải, Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm. Tp. Hồ Chí Minh
8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Chủ trì Hội thảo xin ý kiến để xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030

Tổ thường trực xây dựng Đề án,

Văn phòng UB

Theo Kế hoạch Tp. Hồ Chí Minh
8h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Hội nghị công tác bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số năm 2019 Vụ Dân tộc  thiểu số Theo Giấy mời Hội trường nhà C
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2019

Văn phòng UB

  Trụ sở Chính phủ
16h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Tiếp đoàn học sinh Trường DTNT huyện Đam Rông tỉnh Lâm Đồng

Văn phòng UB,

Vụ DTTS

- Đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị: CSDT, ĐPI,   Tuyên truyền, Văn phòng ĐPCT 135, Nhà khách Dân tộc;

- Đại diện Lãnh đạo và công chức (được phân công nhiệm vụ) của Văn phòng UB và Vụ DTTS; 

- Phóng viên báo DTPT, TTTT (để đưa tin).
Hội trường nhà C