LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ ngày 25/3/2019 đến ngày 31/3/2019)

09:53 AM 25/03/2019 |   Lượt xem: 141 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(25/3/2019)
Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 26/3/2019 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Tham gia Đoàn công tác của Lãnh đạo Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh và Tỉnh Hậu Giang Vụ CSDT; Văn phòng ĐPCT135 Đồng chí Võ Văn Bảy, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng điều phối CT 135

Tỉnh Trà Vinh và

Tỉnh Hậu Giang
Thứ Ba
(26/3/2019)
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Làm việc với Văn phòng Ủy ban Văn phòng UB

Tập thể Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban

Phòng họp Nhà D
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Chuẩn bị xây dựng báo cáo tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW của Trung ương về công tác dân tộc

Văn phòng UB;

Vụ CSDT;

Vụ Tổng hợp

- Các đồng chí TT, PCN: Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh;

- Đồng chí: Nguyễn Sỹ Tá, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; Phạm Chí Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

- Đồng chí: Hoàng Văn Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc; Hoàng Thúy Quỳnh, Trưởng phòng CSKT Tổng hợp, Vụ Chính sách Dân tộc;

- Đồng chí Nguyễn Thu Minh, Chánh Văn phòng BCSĐ&ĐU;

- Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng ĐPCT 135; Văn phòng Ủy ban.
Phòng họp Nhà D
Thứ Tư
(27/3/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với Tổ Thường trực xây dựng Đề án Tổng thể Tổ Thường trực

- Thành viên Tổ thường trực xây dựng Đề án Tổng thể;

- Đ/c Võ Văn Bảy, Vụ trưởng, CVP CT 135.
Phòng họp Nhà D
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Họp Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Ủy ban Vụ Tổ chức cán bộ Các thành viên Ban Chỉ đạo Hội trường Nhà C
14h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Giảng bài cho lớp Cao cấp Lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Văn phòng UB   Học viện CTQGHCM
Thứ Năm
(28/3/2019)
8h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Họp thống nhất việc sử dụng chữ viết của các dân tộc thiểu số trong các sinh hoạt chung và các hoạt động văn hóa 

Vụ ĐP III;

Văn phòng UB

Theo Giấy mời Phòng họp Nhà D
Từ ngày 28/3/2019 đến ngày 30/3/2019 TT, PCN
Y Thông
Dự Hội nghị Ban Chỉ đạo nhà nước về chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 Văn phòng UB    Tỉnh Bình Định
Thứ Sáu
(29/3/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Hội ý Lãnh đạo Ủy ban

Văn phòng UB;

Vụ Địa phương III

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Vụ trưởng các Vụ: Tổng hợp, Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ, Chính sách Dân tộc, Địa phương I, Chánh Văn phòng BCS Đảng & ĐU;

- Vụ ĐP III và VP đại diện tại TP Hồ Chí Minh dự trực tuyến;

- Lãnh đạo Văn phòng; Trưởng Phòng Kế toán-Tài vụ; Trưởng Phòng Quản trị-Bảo vệ; công chức phòng HC-TK..

Hội trường Nhà C
8h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Dự Hội thảo về vấn đề di dân tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II Văn phòng UB   Thành phố Hồ Chí Minh
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Họp Tổ biên tập Báo cáo của Chính phủ Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW Vụ Tổng hợp Theo Quyết định Hội trường Nhà C
Thứ Bảy
(30/3/2019)
           
Chủ nhật
(31/3/2019)
Từ ngày 31/3/2019 đến ngày 05/4/2019 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Tham gia đoàn kiểm tra do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương đi kiểm tra Nghị quyết số 24-NQ/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW tại Tỉnh Ninh Thuận, Tỉnh Bình Thuận Văn phòng UB Thư ký giúp việc TT, PCN

Tỉnh Ninh Thuận,

Tỉnh Bình Thuận