LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019)

05:03 PM 22/11/2019 |   Lượt xem: 237 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(25/11/2019)
Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 27/11/2019 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự kỳ họp lần thứ 8, Quốc hội khóa XIV Văn phòng UB   Tòa nhà Quốc hội
7h30 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai lần thứ III năm 2019

Văn phòng UB,

Vụ DTTS
Đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị: DTTS, ĐP II, Văn phòng UB Tỉnh Gia Lai
13h00 TT, PCN
Y Thông
Đi công tác tỉnh Lạng Sơn Văn phòng UB   Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Làm việc với Vụ KHTC về dự thảo sửa đổi Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc Vụ KHTC Lãnh đạo và chuyên viên tham mưu xây dựng dự thảo sửa đổi Thông tư Phòng làm việc của TT, PCN
Thứ Ba
(26/11/2019)
7h30 TT, PCN
Y Thông
Dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019

Văn phòng UB,

Vụ ĐP I

- Đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế;

- Đại diện Lãnh đạo, công chức được giao nhiệm vụ Vụ ĐPI;

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng sơn
8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Giảng bài tại Học viện Quốc phòng Văn phòng UB   Học viện Quốc phòng
17h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 Văn phòng UB

- Các TT, PCN Ủy ban;

- Các đồng chí: Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ CSDT; Lò Quang Tú, Chánh Văn phòng UB; Hà Việt Quân, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ HTQT; Nguyễn Văn Thức, Phó Chánh Văn phòng, Thư ký BT, CN; Phạm Bình Sơn, Phó chánh Văn phòng ĐPCT 135; Vi Anh Tùng, Phó Trưởng phòng CSKT Tổng hợp.
Phòng Diên Hồng, tầng 3, Tòa nhà Quốc hội
Thứ Tư
(27/11/2019)
Từ ngày 27/11/2019 đến ngày 28/11/2019 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Chủ trì tập huấn Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” Vụ Tổng hợp Theo Giấy mời Tỉnh Gia Lai
13h00 TT, PCN
Y Thông
Đi công tác tỉnh Cà Mau

Văn phòng UB,

Văn phòng

ĐPCT 135

  Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Thứ Năm
(28/11/2019)
8h00 TT, PCN
Y Thông
Chủ trì Hội thảo vùng Nam bộ, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020, giải pháp triển khai Chương trình 135 giai đoạn 2021-2025 Văn phòng UB   Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
8h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
 Đoàn Đại học Newcastle, Úc Chào xã giao Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

Văn phòng UB,

Vụ HTQT

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UB;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Vụ HTQT.

Phòng họp 504, tầng 5, trụ sở cơ quan số 349 Đội Cấn
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Đi công tác tỉnh Đắk Lắk Văn phòng UB Đồng chí Nguyễn Văn Thức, Phó Chánh Văn phòng, Thư ký BT, CN Tỉnh Đắk Lắk
Thứ Sáu
(29/11/2019)
7h30 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Lắk lần thứ III năm 2019 Văn phòng UB

- Đại diện Lãnh đạo Vụ ĐP II;

- Đồng chí Nguyễn Văn Thức, Phó Chánh Văn phòng, Thư ký BT, CN.
Tỉnh Đắk Lắk
8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn Billard & Snooker thành phố Hồ Chí Minh Văn phòng UB   Thành phố Hồ Chí Minh
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự họp Thường trực Chính phủ bàn về Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 Văn phòng UB

 Đồng chí Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ CSDT;

Phòng Khách lớn, Nhà trắng, Trụ sở Chính phủ
15h00 TT, PCN
Y Thông
Chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Lã Chí Dũng, Hàm Phó Vụ trưởng, Trưởng Đại diện Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Văn phòng Ủy ban

Vụ TCCB,

Văn phòng UB
Theo Giấy mời Thành phố Hồ Chí Minh