LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UỶ BAN (Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021)

08:48 AM 25/01/2021 |   Lượt xem: 49 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(25/01/2021)

Từ ngày 25/01 đến ngày 02/02/2021

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Văn phòng UB   Trung tâm Hội nghị Quốc gia

8h30

TT, PCN
Lê Sơn Hải
Họp Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, giai đoạn 2016-2020, mã số CTDT/16-20

Vụ Tổng hợp,

Văn phòng Chương trình  CTDT 16/20

Theo Giấy mời Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban

Từ ngày 25/01 đến ngày 26/01/2021

TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Đi công tác tỉnh Thanh Hoá chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 Văn phòng UB Theo Kế hoạch được phê duyệt Tỉnh Thanh Hoá

8h30

TT, PCN
Y Thông
Họp kỹ thuật về khoản hỗ trợ không hoàn lại của GPE kết hợp khoản vay của NHTG triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030 Vụ HTQT Theo Giấy mời Phòng họp 506, trụ sở Ủy ban
Thứ Ba
(26/01/2021)

 

   

 

   
Thứ Tư
(27/01/2021)

Từ ngày 27/01 đến ngày 29/01/2021

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Đi công tác tỉnh Cao Bằng chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Văn phòng UB,

Vụ ĐPI

Theo Kế hoạch được phê duyệt Tỉnh Cao Bằng
Thứ Năm
(28/01/2021)

Từ ngày 28/01 đến ngày 30/01/2021

TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Đi công tác tỉnh Kiên Giang và tỉnh Cà Mau chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 Văn phòng UB Theo Kế hoạch được phê duyệt Tỉnh Kiên Giang và tỉnh Cà Mau
Thứ Sáu
(29/01/2021)
           
Thứ Bảy
(30/01/2021)
           
Chủ Nhật
(31/01/2021)