LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020)

11:41 AM 24/08/2020 |   Lượt xem: 67 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(24/8/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Hội ý tuần 35 của Lãnh đạo Ủy ban Văn phòng UB

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Vụ trưởng các Vụ: Tổng hợp, Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ, Chính sách Dân tộc, Địa phương I, Chánh Văn phòng BCS Đảng & ĐU;

- Đại diện Lãnh đạo các Vụ: DTTS, Tuyên truyền;

- Lãnh đạo Văn phòng; công chức phòng HC-TK.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Làm việc với Vụ TCCB

Vụ TCCB

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn;

- Lãnh đạo Vụ TCCB;

- Chánh Văn phòng Ủy ban;

- Chánh Văn phòng BCS Đảng và Đảng ủy.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
8h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 Văn phòng UB Đại diện Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền Trung tâm Hội nghị quốc tế, Số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Họp tham gia ý kiến về văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình Vụ ĐP I   Phòng họp Ban Bí thư, số 1 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (nCoV) Văn phòng UB Đ/c Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Phòng Hội Đàm, tầng 02, Nhà 09 tầng, trụ sở Chính phủ
Thứ Ba
(25/8/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với Vụ HTQT về dự án thành phần trong Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Vụ HTQT phụ trách Vụ HTQT

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- TT, PCN Y Thông;

- Lãnh đạo Vụ HTQT;

- Đồng chí: Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ CSDT; Nguyễn Mạnh Huấn, Vụ trưởng Vụ KHTC; Phạm Bình Sơn, Phó Chánh VP.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với Văn phòng Ủy ban và Trung tâm Thông tin

Văn phòng UB,

TTTT

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn;

- Đại diện: Lãnh đạo Vụ KHTC, TCCB; Trung tâm Thông tin và Văn phòng Ủy ban.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
8h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Họp tham gia ý kiến về văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang Vụ ĐP I   Phòng họp Ban Bí thư, số 1 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
14h00 TT, PCN
Y Thông
Làm việc với Thanh tra Ủy ban, Vụ Tuyên truyền, Kế hoạch-Tài chính về giải quyết kiến nghị xử lý sau thanh tra của Báo Văn hóa Thanh tra

-Tập thể Lãnh đạo, công chức Thanh tra Ủy ban được phân công nhiệm vụ;

- Đại diện Lãnh đạo các Vụ: Tuyên truyền, KHTC.
Phòng họp 504, trụ sở Ủy ban
Thứ Tư
(26/8/2020)

8h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với VP ĐPCT 135 về dự án thành phần trong Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 do VP ĐPCT 135 phụ trách VP ĐPCT 135

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- TT, PCN Y Thông;

- Lãnh đạo VPĐPCT 135;

- Đồng chí: Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ CSDT; Nguyễn Mạnh Huấn, Vụ trưởng Vụ KHTC; Hà Việt Quân, Vụ trưởng Vụ HTQT; Phạm Bình Sơn, Phó Chánh VP.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương

Văn phòng UB,

TTTT

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn;

- Đồng chí: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin; Lò Quang Tú, Chánh Văn phòng UB; Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ TCCB; Nguyễn Sỹ Tá, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
Thứ Năm
(27/8/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Ban cán sự Đảng ủy ban

Vụ TCCB,

Văn phòng BCSĐ và ĐU

- Các đồng chí Ủy viên BCS Đảng;

- CVP BCS Đảng và Đảng ủy;

- PVT Vụ TCCB Phạm Thúc Thủy;

-  Mời các đồng chí lãnh đạo cấp vụ theo dõi UBDT ở VPTW, Ban TCTW, Ủy ban KTTW.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
8h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự Phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi) Vụ Tuyên truyền Đ/c Ngô Quang Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Phòng Tân Trào, tầng 2, Nhà Quốc hội, Đường Độc Lập, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Nghe Trung tâm Thông tin báo cáo Kế hoạch ứng dụng CNTT 5 năm 2021-2025 theo đề nghị của Bộ TTTT TTTT

- Ban Giám đốc TTTT;

- Các đ/c Trưởng phòng và Kế toán trưởng TTTT.

Phòng họp tầng 11, trụ sở Ủy ban

 

14h00 TT, PCN
Y Thông
Họp xây dựng kế hoạch báo cáo quốc gia thực hiện công ước Cerd Vụ HTQT

- Lãnh đạo, CV Vụ HTQT được phân công nhiệm Vụ;

- Đại biểu các bộ, ngành liên quan do Vụ HTQT mời;

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Phòng họp 504, trụ sở Ủy ban
15h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 Văn phòng UB Lãnh đạo, chuyên viên Vụ: Tuyên truyền, Văn phòng UB Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
Thứ Sáu
(28/8/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự họp Tiểu ban KT-XH chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Văn phòng UB  TT, PCN Lê Sơn Hải Phòng Hội đàm, tầng 2, trụ sở Chính phủ
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Nghe báo cáo công tác chuẩn bị hậu cần, lễ tân  phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II theo Thông báo kết luận số 278/TB-VPCP Văn phòng UB

- Đ/c Nguyễn Huy Duẩn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính;

- Đ/c Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền;

- Đ/c Bùi Thiện Lạc, Giám đốc Nhà khách Dân tộc;

- Lãnh đạo Văn phòng; đại diện LĐ các phòng: Hành chính – Thư ký, Kế toán – Tài vụ, Lãnh đạo Phòng Quản trị - Bảo vệ.

Phòng họp 503,

trụ sở Ủy ban
8h00 TT, PCN
Y Thông
Dự phiên họp giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 Văn phòng ĐPCT135 Đ/c Đặng Tiến Hùng, Phó Chánh Văn phòng ĐPCT135 Phòng họp 330, trụ sở các cơ quan Quốc hội, số 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội