LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019)

08:35 AM 24/06/2019 |   Lượt xem: 145 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(24/6/2019)

Từ ngày 23/6/2019 đến ngày 25/6/2019

BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Đi công tác tại tỉnh Nghệ An Văn phòng UB Đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị: CSDT, Vụ ĐP I, Văn phòng Ủy ban Tỉnh Nghệ An
7h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự hội thảo khoa học cấp quốc gia “cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam” Văn phòng UB   Khách sạn Marriott Hà Nội
10h15 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Họp Chính phủ khai trương Hệ thống e – Cabinet Văn phòng UB   Hội trường tầng 2, trụ sở Văn phòng Chính phủ
16h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín và cán bộ cơ sở huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang Văn phòng UB

- Đại diện Lãnh đạo các Vụ: Vụ CSDT, Vụ ĐPI,  Vụ Tuyên truyền, Văn phòng ĐPCT 135, Nhà khách DT;

- Đại diện Lãnh đạo và công chức (được phân công nhiệm vụ) của Văn phòng UB và Vụ DTTS; 

- Phóng viên báo DTPT, phóng viên TTTT (để đưa tin);

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Hội trường nhà C
Thứ Ba
(25/6/2019)
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Dân tộc Vụ TCCB Theo Giấy mời Phòng họp nhà D
8h00 TT, PCN
Y Thông
Dự Hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Văn phòng UB   Trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên, phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên
14h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Họp Tổ thẩm định nội dung, kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2019 Vụ Tổng hợp Theo Giấy mời Phòng họp nhà D

14h00

TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Tổ biên tập Chỉ thị 45-CT/TW của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khóa VII) gắn với Kết luận số 64-KL/TW về một số công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông Văn phòng UB Đồng chí Phạm Chí Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ban Dân vận Trung ương
Thứ Tư
(26/6/2019)
8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự Hội nghị trực tuyến "Thúc đẩy giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019" Vụ KHTC Đại diện Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính Hội trường tầng 10, trụ sở Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
8h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Tạp chí Dân tộc

Tạp chí

Dân tộc
Tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Tạp chí Dân tộc Phòng họp nhà D
16h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Tiếp Đoàn đại biểu tiêu biểu xuất sắc các dân tộc thiểu số thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Văn phòng UB,

Vụ DTTS

- Đại diện Lãnh đạo các Vụ: Vụ CSDT, Vụ ĐPI,  Vụ Tuyên truyền, Văn phòng ĐPCT 135, Nhà khách DT;

- Đại diện Lãnh đạo và công chức (được phân công nhiệm vụ) của Văn phòng UB và Vụ DTTS; 

- Phóng viên báo DTPT, phóng viên TTTT (để đưa tin);

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Hội trường nhà C
Thứ Năm
(27/6/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Đi công tác tỉnh Hòa Bình Văn phòng UB Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm Tỉnh Hòa Bình
Cả ngày TT, PCN
Lê Sơn Hải
Giảng bài tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II Văn phòng UB   Hội trường C1, Học viện Chính trị khu vực II, số 99 đường Man Thiện, phường Hiệp Phú, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
8h00 TT, PCN
Y Thông
Dự hội nghị toàn quốc về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 20/4/2019 của Thủ tướng Chỉnh phủ về tăng cường, xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc Văn phòng UB   Hội trường lớn, tầng 2 nhà 9 tầng  trụ sở Chính phủ
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Vụ Dân tộc thiểu số Vụ DTTS Tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động Vụ DTTS Phòng họp nhà D
14h00 TT, PCN
Y Thông
Đi công tác tỉnh Sơn La Văn phòng UB   Tỉnh Sơn La
Thứ Sáu
(28/6/2019)
7h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Giảng bài tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II Văn phòng UB   Hội trường C1, Học viện Chính trị khu vực II, số 99 đường Man Thiện, phường Hiệp Phú, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
8h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Hội thảo tham vấn các đối tác phát triển, các tổ chức Phi Chính phủ về Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 Tổ thường trực xây dựng Đề án Theo Giấy mời Khách sạn Khăn Quàng đỏ
14h00 TT, PCN
Y Thông
Làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Văn phòng UB Công chức giúp việc Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La