LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ ngày 24/12/2018 đến 28/12/2018)

03:55 PM 21/12/2018 |   Lượt xem: 85 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(24/12)
08h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Chủ trì Hội thảo tham vấn triển khai thực hiện Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025" Học viện Dân tộc Theo Giấy mời Ks. Khăn quàng đỏ, Hà Nội
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Tổng kết chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ năm 2018 Vụ Tổ chức cán bộ Toàn thể Đảng viên thuộc Chi bộ Phòng họp nhà D
Thứ Ba
 (25/12)
Từ ngày 25/12 đến 27/12 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII     Trụ sở Trung ương Đảng
18h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước

Vụ HTQT,

Văn phòng UB

- TT, PCN Phan Văn Hùng;

- Đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Chính sách Dân tộc, Tổ chức cán bộ, Tuyên truyền, Dân tộc thiểu số, Hợp tác quốc tế, Văn phòng UB.

Ks. Sheraton, Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội
08h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Hội nghị BCH Đảng bộ (trực tuyến): Lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng BCSĐ&ĐU Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Hội trường nhà C
08h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Làm việc với tập thể Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế Vụ HTQT Tập thể Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế Phòng làm việc của TT, PCN
16h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Tiếp Đoàn Đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bình Dương

Vụ DTTS;

Văn phòng Ủy ban

- Lãnh đạo và công chức (có nhiệm vụ) thuộc Vụ Dân tộc thiểu số và Văn phòng UB;

- Đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị: Chính sách Dân tộc, Địa phương I, Tuyên truyền, Văn phòng ĐP CT135, NKDT.

Hội trường nhà C
Thứ Tư
(26/12)
08h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Làm việc với tập thể Lãnh đạo Trung tâm Thông tin Trung tâm Thông tin Tập thể Lãnh đạo Trung tâm Thông tin Phòng làm việc của TT, PCN
14h00 TT, PCN
Y Thông
Làm việc với Thanh tra Ủy ban Thanh tra UB Tập thể Lãnh đạo, công chức thuộc Thanh tra Ủy ban Phòng họp nhà D
Thứ Năm
(27/12)
08h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Nghe Vụ Kế hoạch - Tài chính báo cáo về kế hoạch giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Ủy ban Dân tộc Vụ KHTC

Tập thể Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính

Phòng họp nhà D
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2018 Văn phòng UB   Trụ sở Chính phủ
08h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Làm việc với Văn phòng Ủy ban về nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2019 Văn phòng UB Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Phòng họp nhà B
08h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Họp Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Văn phòng UB   Trụ sở Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam
Thứ Sáu
(28/12)
Từ ngày 28/12 đến 29/12 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương Vụ KHTC, Vụ CSDT, Văn phòng UB

- Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Chính sách Dân tộc;

- Chánh Văn phòng Ủy ban.

Hội trường tầng 2, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
08h00 TT, PCN
Y Thông
Chủ trì Hội thảo “Chương trình 135 - Dấu ấn 20 năm đồng hành với đồng bào DTTS và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” Văn phòng ĐPCT135 Theo Giấy mời Nhà khách La Thành, Hà Nội

Ghi chú:

            - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải nghỉ phép từ ngày 19/12/2018 đến 12/01/2019;

            - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh nghỉ phép từ ngày 24/12/2018 đến 28/12/2018.