LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020)

09:08 AM 23/03/2020 |   Lượt xem: 196 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(23/3/2020)
9h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19(nCoV) Văn phòng UB   Phòng họp Chính phủ, tầng 3, Nhà 09 tầng, Trụ sở Chính phủ
Thứ Ba
(24/3/2020)
           
Thứ Tư
(25/3/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Thông qua dự thảo Báo cáo tóm tắt đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT – XH vùng DTTS và MN

Đồng chí Nguyễn Mạnh Huấn, Vụ trưởng Vụ KHTC; đồng chí Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ CSDT Do đồng chí Nguyễn Mạnh Huấn, Vụ trưởng Vụ KHTC mời Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19(nCoV) Văn phòng UB

- Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền;

- Lãnh đạo Văn phòng;

- Đ/c Đinh Thị Thúy Ngà, Chuyên viên Phòng QT-BV;

- Công chức giúp việc TT, PCN.

Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
16h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Hội ý với Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền, Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Vụ HTQT về thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Ủy ban Dân tộc Văn phòng UB

- Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền;

- Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban;

- Đ/c Hà Việt Quân, Vụ trưởng Vụ HTQT;

- Đ/c Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Trưởng phòng QTBV;

- Đ/c Đinh Thị Thúy Ngà, Chuyên viên Phòng QTBV.

Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
Thứ Năm
(26/3/2020)
       

 

 
Thứ Sáu
(27/3/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự Đại hội chi bộ Vụ TCCB nhiệm kỳ 2020-2022 Vụ TCCB   Phòng họp 502, trụ sở Ủy ban
14h30 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Phòng chống dịch bệnh Covid-19 Văn phòng UB

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
8h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19(nCoV) Văn phòng UB

- Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền;

- Lãnh đạo Văn phòng;

- Đ/c Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Trưởng phòng QT-BV;

- Đ/c Đinh Thị Thúy Ngà, Chuyên viên Phòng QT-BV;

- Công chức giúp việc TT, PCN.

Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
Thứ Bảy
(28/3/2020)
8h30 TT, PCN
Y Thông
Họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Vụ Pháp chế,

Văn phòng UB

Đ/c Nguyễn Chí  Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phòng Hội đàm, tầng 2, nhà 9 tầng, trụ sở Chính phủ