LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019)

03:59 PM 19/04/2019 |   Lượt xem: 165 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(22/4/2019)
Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 25/4/2019 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Đi kiểm tra về việc thực hiện Nghị  quyết số 24-NQ/TW và Chỉ thị số 45/CT-TW tại tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên Văn phòng UB Theo Quyết định

Tỉnh Bắc Kạn,

tỉnh Thái Nguyên
Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 25/4/2019

TT, PCN

Y Thông
Tham gia đoàn cán bộ cấp cao đi nghiên cứu tại Trung Quốc

Văn phòng UB

 

Trung Quốc
9h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Họp triển khai phân công nhiệm vụ của Tổ nghiên cứu thành lập theo Quyết định số 91/QĐ-UBDT ngày 06/3/2019 của Bộ trưởng, Chủ  nhiệm Ủy ban Dân tộc Văn phòng UB Theo Giấy mời Phòng họp Nhà D
14h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Đi công tác Hải Phòng Văn phòng UB   Thành phố Hải Phòng
Thứ Ba
(23/4/2019)
8h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Dự Hội thảo của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Văn phòng UB   Thành phố Hải Phòng
8h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế Vụ HTQT Đại diện Lãnh đạo Vụ HTQT Hội trường lớn, Tầng 02, Nhà 09 tầng, Trụ sở Chính phủ
Thứ Tư
(24/4/2019)
Từ ngày 24/4/2019 đến ngày 28/4/2019 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Trưởng Đoàn cấp cao của UBDT sang thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Vụ HTQT Theo Quyết định Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Nghe báo cáo về Đề án vận hành trụ sở UBDT tại 349 Đội Cấn Văn phòng UB

- Đại diện Lãnh đạo BQLDAĐTCNXD: Đ/c Đặng Hà Lự, Giám đốc; Đ/c Nguyễn Văn Viên, Phó Giám đốc;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ KHTC;

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Thông tin;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ TCCB;

- Chánh Văn phòng, các phó Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: QTBV, KTTV, VTLT, HCTK.
Hội trường nhà C
8h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Làm việc với Vụ Tổng hợp về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04/2014/TT-UBDT Vụ Tổng hợp Thành viên Tổ Soạn thảo theo Quyết định Phòng họp Nhà D
14h00

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Đi công tác tỉnh Khánh Hòa

Vụ KHTC,

Vụ CSDT
  Tỉnh Khánh Hòa
16h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Tiếp đoàn người có uy tín tỉnh Yên Bái

Văn phòng UB,

Vụ DTTS

- Đại diện Lãnh đạo và công chức (được phân công nhiệm vụ) của Văn phòng UB và Vụ DTTS; 

- Đại diện Lãnh đạo các Vụ: Vụ CSDT, Vụ ĐPI,  Vụ Tuyên truyền, Văn phòng ĐPCT 135, Nhà khách DT;

- Phóng viên báo DTPT, phóng viên báo TTTT (để đưa tin);

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Hội trường Nhà C
Thứ Năm
(25/4/2019)
9h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Nghe báo cáo về Quy chế vận hành trụ sở UBDT tại 349 Đội Cấn Văn phòng UB

- Chánh Văn phòng, các Phó Chánh VP;

- Trưởng các phòng: QTBV, KTTV, VTLT, HCTK, Đội xe.
Phòng họp Nhà D
Từ ngày 25/4/2019 đến ngày 26/4/2019

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Dự phiên họp toàn thể Ủy ban kinh tế của Quốc hội

Vụ KHTC,

Vụ CSDT

- Đ/c Nguyễn Mạnh Huấn, Phó Vụ trưởng Vụ KHTC;

- Đ/c Hoàng Văn Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ CSDT.
Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Thứ Sáu
(26/4/2019)
Từ ngày 26/4/2019 đến ngày 27/4/2019 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự Lễ hội Nho, Vang và Lễ khánh thành các dự án điện gió, điện mặt trời của tỉnh Ninh Thuận Văn phòng UB   Tỉnh Ninh Thuận