LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021)

08:17 AM 20/02/2021 |   Lượt xem: 25 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(22/02/2021)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Hội ý Lãnh đạo Ủy ban Văn phòng UB

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Vụ trưởng các Vụ: Tổng hợp, Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ, Chính sách Dân tộc, Địa phương I, Chánh Văn phòng BCS Đảng & ĐU;

- Lãnh đạo Văn phòng, công chức phòng HC-TK.
Phòng họp 503, trụ sở Uỷ ban
15h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Đi công tác tại tỉnh Tuyên Quang Văn phòng UB Thư ký BT, CNUB Tỉnh Tuyên Quang
Thứ Ba
(23/02/2021)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Văn phòng UB Thư ký BT, CNUB Tỉnh Tuyên Quang
Thứ Tư
(24/02/2021)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Nghe báo cáo dự thảo Đề án Thành lập Văn phòng điều phối CT MTQG và nhân sự Văn phòng điều phối CT MTQG

Vụ TCCB

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn;

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- Lãnh đạo Vụ TCCB.
Phòng họp 504, trụ sở Ủy ban
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Nghe báo cáo về thành lập BQL một dự án xây dựng Học viện Dân tộc

Vụ TCCB,

Vụ KHTC

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn;

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- Lãnh đạo Vụ TCCB;

- Đ/c Nguyễn Mạnh Huấn, Vụ trưởng Vụ KHTC;

- Đ/c Nguyễn Văn Thức, Phó Chánh Văn phòng, Thư ký BT, CN.

Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
8h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (nCoV) Văn phòng UB Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ: Tuyên truyền, Văn phòng UB Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
14h00

TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh

Làm việc với tập thể Lãnh đạo Vụ DTTS về nhiệm vụ chuyên môn Quý I năm 2021 Vụ DTTS Tập thể Lãnh đạo Vụ DTTS Phòng họp tầng 15, trụ sở Ủy ban
Thứ Năm
(25/02/2021)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Họp Hội đồng thi đua – khen thưởng Ủy ban

Vụ TCCB Hội đồng thi đua – khen thưởng Ủy ban Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Tham gia dự thảo hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg, ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 Vụ DTTS

- Lãnh đạo Uỷ ban;

- Tập thể Lãnh đạo Vụ DTTS;

- Đại diện Lãnh đạo các Vụ: KHTC, CSDT, ĐP I.

Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Y Thông
Dự họp Hội nghị toàn quốc về giải pháp đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của Ban Dân vận Trung ương Vụ DTTS Đại diện Vụ DTTS Phòng 704, số 105B, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
Thứ Sáu
(26/02/2021)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban kiểm điểm công tác năm 2020

Vụ TCCB,

VP BCS Đảng và Đảng ủy

- Các đồng chí Ủy viên BCS Đảng Ủy ban;

- Chánh Văn phòng BCS Đảng và Đảng ủy;

- Mời các đồng chí ở các Ban Đảng, VPTW theo dõi BCS Đảng Ủy ban.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban