LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020)

11:25 AM 21/09/2020 |   Lượt xem: 45 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(21/9/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Hội ý Lãnh đạo Ủy ban Văn phòng UB

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Vụ trưởng các Vụ: Tổng hợp, Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ, Chính sách Dân tộc, Địa phương I, Chánh Văn phòng BCS Đảng & ĐU;

- Lãnh đạo Văn phòng, công chức phòng HC-TK.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
8h00 TT, PCN
Y Thông
Báo cáo tại phiên họp toàn thể của Hội đồng Dân tộc

Vụ KHTC,

Văn phòng UB
Đ/c Nguyễn Mạnh Huấn, Vụ trưởng Vụ KHTC Phòng họp Tân Trào, tầng II Nhà Quốc hội
Thứ Ba
(22/9/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với các đồng chí đi công tác tại các tỉnh: Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn rút kinh nghiệm để hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi CTMTQG Vụ CSDT

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- TT, PCN Y Thông;

- Các đồng chí tham dự Đoàn công tác.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
15h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Đi công tác tại Yên Bái Văn phòng UB

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh;

- CVP Ủy ban Lò Quang Tú.

Tỉnh Yên Bái
14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Dự Hội nghị thực hiện quy trình công tác nhân sự của Ban Thường vụ Đảng ủy khối

Văn phòng

 BCSĐ và ĐU
  Hội trường tầng 8, số 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Chủ trì họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp bộ năm 2020-2021. Tên nhiệm vụ: Rà soát và đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến vùng đồng bào DTTS & MN và chính sách dân tộc Vụ Tổng hợp Theo Giấy mời Phòng họp 504, trụ sở Ủy ban
Thứ Tư
(23/9/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025

Văn phòng UB

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh;

- CVP Ủy ban Lò Quang Tú.

Tỉnh Yên Bái
8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Chủ trì họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp bộ năm 2020-2021. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất đổi mới chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc giai đoạn 2021-2026 Vụ Tổng hợp Theo Giấy mời Phòng họp 504, trụ sở Ủy ban
16h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Đỗ Anh Tuấn, nguyên Phó Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng UBDT

Vụ TCCB,

Văn phòng UB

- Tập thể Ban Quản lý DAĐTCNXD Ủy ban;

- Lãnh đạo VP;

- Trưởng, Phó các phòng thuộc Văn phòng Ủy ban.
Hội trường tầng 3, trụ sở Ủy ban
17h00 TT, PCN
Y Thông
Dự Chương trình giao lưu các hoạt động văn hóa, văn nghệ với già làng, trưởng bản tiêu biểu các dân tộc vùng biên giới phía Bắc do Ủy ban nhân dân TP HCM tổ chức Văn phòng UB  Đ/c Phạm Thanh Hải, Trưởng văn phòng đại diện tại TP HCM Trung tâm Hội nghị thành phố số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM
Thứ Năm
(24/9/2020)
8h00 – 9h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam Vụ HTQT

- Lãnh đạo Vụ HTQT;

- Đại diện lãnh đạo Vụ CSDT, KHTC.

Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
9h30 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Đi công tác tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội: Dự Chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác dân tộc một số tỉnh phía Bắc Văn phòng UB

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh;

- Đ/c Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ CSDT;

- Đ/c Lò Quang Tú, Chánh Văn phòng UB.

Huyện Ba Vì , TP Hà Nội
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Nghe Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban báo cáo tổng thể về công tác cán bộ của Văn phòng Văn phòng UB

- Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban;

- Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng.
Phòng họp tầng 11, trụ sở Ủy ban
8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự kỷ niệm 80 năm khởi nghĩa Bắc Sơn tại tỉnh Lạng Sơn Văn phòng UB   Tỉnh Lạng Sơn
14h00 TT, PCN
Y Thông
Làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên Vụ KHTC Theo Kế hoạch được phê duyệt  Tỉnh Phú Yên
Thứ Sáu
(25/9/2020)
11h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với Giám đốc ADB tại Việt Nam Vụ KHTC  Đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: KHTC, HTQT, CSDT, Văn phòng UB Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự phiên họp toàn thể Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV

Vụ KHTC,

Vụ CSDT,

Văn phòng UB
Đại diện Lãnh đạo Vụ CSDT Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
8h00 TT, PCN
Y Thông
Làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về kết quả thực hiện chính sách dân tộc và chuẩn bị triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS và MN

Vụ KHTC,

Văn phòng UB

Theo Kế hoạch được phê duyệt Tỉnh Phú Yên
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án tiêu chí xác định dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù Vụ DTTS Thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Phòng họp 504, trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Y Thông
Kiểm tra đánh giá việc lập Kế hoạch, lập dự toán ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

Vụ KHTC,

Văn phòng UB

Theo Kế hoạch được phê duyệt Tỉnh Phú Yên
15h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Họp Hội đồng thẩm định Nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Văn phòng ĐPCT 135 Đ/c Võ Văn Bảy, Chánh Văn phòng ĐPCT 135 Phòng họp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội