LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020)

08:21 AM 20/07/2020 |   Lượt xem: 84 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(20/7/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Đồng chủ trì Hội thảo về “Tiêu chí phân định vùng DTTS và MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025” Vụ CSDT Theo Giấy mời Nhà khách Bộ quốc phòng, số 266 Thụy Khuê, Tây Hồ, HN
15h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Làm việc với Văn phòng Ủy ban

Văn phòng UB

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn;

- Đ/c Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng, Vụ TCCB;

- Lãnh đạo Văn phòng.
Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
19h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự Liên hoan Giai điệu sơn ca 2020 Văn phòng UB   Nhà hát Đài TNVN, 58 Quán Sứ, Hà Nội
Thứ Ba
(21/7/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Làm việc với Tổ Thường trực Đề án CTMTQG

Tổ Thường trực Đề án

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Lãnh đạo Vụ TCCB;

- Tổ Thường trực Đề án.
Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Họp sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Trung tâm Thông tin TTTT

- Ban Giám đốc;

- Trưởng phòng Hành chính; Kế toán trưởng của Trung tâm Thông tin.

Phòng họp tầng 11, Trụ sở Ủy ban
Thứ Tư
(22/7/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Thông qua lần 2 dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

Đ/c Phạm Chí Trung, Phó Chánh Văn phòng ĐPCT 135

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban.
Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
7h30 TT, PCN
Y Thông
Dự diễn đàn cấp cao năng lượng Việt Nam Văn phòng UB   Trung tâm  Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phòng, Ba Đình, Hà Nội
9h30 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Làm việc với Thanh tra Bộ Nội vụ về công bố quyết định thanh tra Vụ TCCB

- Tập thể LĐ Vụ TCCB;

- Chuyên viên Vụ TCCB có liên quan;

- Chánh Văn phòng Ủy ban.
Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Làm việc với Văn phòng Ủy ban Văn phòng UB

- Lãnh đạo Văn phòng;

- Trưởng các phòng trực thuộc Văn phòng;

- Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh dự trực tuyến.

Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
18h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự Tổng kết Chương trình Tây Bắc giai đoạn 2013-2020 Văn phòng UB   Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Hà Nội
Thứ Năm
(23/7/2020)
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Làm việc về tiến độ triển khai các công việc liên quan đến chuẩn bị Đại hội  đại biểu toàn quốc DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

 Vụ DTTS,

Văn phòng UB

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Các tiểu ban của Đại hội đại biểu toàn quốc DTTS Việt Nam  lần thứ II năm 2020 (là thành viên tham gia của Ủy ban);

- Đ/c Phạm Chí Trung, Phó Chánh Văn phòng ĐPCT 135;

- Đ/c Bùi Thiện Lạc, Giám đốc Nhà khách Dân tộc;

- Công chức, người lao động được phân công nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị: DTTS, Văn phòng UB; Tuyên truyền, Thanh tra UB.

Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
8h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự Hội nghị Tổng kết Chương trình Tây Bắc giai đoạn 2013-2020 Văn phòng UB   Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Hà Nội
14h00 TT, PCN
Y Thông
Dự họp cho ý kiến về văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Văn phòng

BCSĐ và ĐU,

Văn phòng UB

  Phòng họp Bộ Chính trị, số 1 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
Thứ Sáu
(24/7/2020)
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Báo cáo nội dung triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 được Bộ trưởng, Chủ nhiệm phân công cho các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc

Tổ Thường trực,

Vụ, đơn vị được phân công

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Thủ trưởng các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc;

- Tổ Thường trực.

Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
Thứ Bảy
(25/7/2020)
           
 Chủ Nhật
(26/7/2020)
19h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự Lễ thắp nến tri ân, thả đèn hoa đăng và Chương trình “Tiếp bước quân hành - Khát vọng non sông” do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Văn phòng UB   Tỉnh Quảng Trị