LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UỶ BAN (Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021)

10:24 AM 18/01/2021 |   Lượt xem: 57 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(18/01/2021)
8h30 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp chuẩn bị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

Văn phòng UB,

Vụ DTTS

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn;

- Đại lãnh đạo Vụ DTTS, TCCB, Tuyên truyền, Văn phòng Ủy ban.
Phòng họp tầng 9, trụ sở Ủy ban
10h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự Lễ cất nóc Nhà khách Dân tộc  Nhà khách Dân tộc   Nhà khách Dân tộc, số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Từ ngày 18/01 đến ngày 21/01/2021

TT, PCN
Y Thông
Làm việc, thăm, tặng quà chúc Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 tại các tỉnh: Bình Định và Phú Yên

Văn phòng UB,

Vụ ĐP II

Theo Kế hoạch được phê duyệt Tỉnh Bình Định và tỉnh Phú  Yên
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự họp Tổng kết công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Vụ Pháp chế Vụ Pháp chế   Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
Thứ Ba
(19/01/2021)
15h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

Vụ DTTS,

Vụ TCCB,

Văn phòng UB

- Các TT, PCN Ủy ban;

- Vụ trưởng, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban;

- Thành viên BCĐ và BTC Đại hội DTTS.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
Thứ Tư
(20/01/2021)
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Họp Hội đồng quản trị NH CSXH quý IV năm 2020

Vụ CSDT Thư ký Bộ trưởng, CNUB Hội sở chính Ngân hàng CSXH
Từ ngày 20/01 đến ngày 21/01/2021 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Đi công tác tỉnh Quảng Ninh chúc tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 Văn phòng UB Theo Kế hoạch được phê duyệt Tỉnh Quảng Ninh
16h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai

Văn phòng UB,

Vụ DTTS

- Đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Vụ CSDT, Vụ ĐPI,  Vụ Tuyên truyền, Văn phòng ĐPCT 135, Nhà khách DT;

- Đại diện Lãnh đạo và công chức (được phân công nhiệm vụ) của Văn phòng UB và Vụ DTTS; 

- Phóng viên báo DTPT, phóng viên TTTT (để đưa tin);

- Chuyên viên giúp việc TT, PCN.
Hội trường tầng 3, trụ sở Uỷ ban
Thứ Năm
(21/01/2021)
Từ ngày 21/01 đến ngày 23/01/2021 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Đi công tác tỉnh Sơn La

Văn phòng UB,

Vụ Tuyên truyền

Đại diện Lạnh đạo và chuyên viên Vụ Tuyên truyền Tỉnh Sơn La
Thứ Sáu
(22/01/2021)