LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020)

04:39 PM 17/08/2020 |   Lượt xem: 84 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(17/8/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Hội ý tuần của LĐUB Văn phòng UB

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Vụ trưởng các vụ, đơn vị: Tổng hợp, Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ, Chính sách Dân tộc, Địa phương I, Chánh Văn phòng BCS Đảng & ĐU;

- Lãnh đạo Văn phòng; công chức, giúp việc Lãnh đạo Ủy ban.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 22/8/2020 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Tham gia đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng

Văn phòng

BCSĐ và ĐU
  Văn phòng Trung ương Đảng, số 116 Trần Quốc Toản, Thành phố Hồ Chí Minh
8h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Họp tham gia ý kiến về văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái Vụ ĐP I   Phòng họp Ban Bí thư, số 1 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
8h00 TT, PCN
Y Thông
Dự chương trình giám sát chuyên đề của UBCVĐXH Quốc hội về chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020

Văn phòng ĐPCT 135,

Văn phòng UB
Đồng chí Đặng Tiến Hùng, Phó Chánh VPĐPCT 135 Phòng họp 330, trụ sở các cơ quan Quốc hội
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Họp tham gia ý kiến về văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh Vụ ĐP I   Phòng họp Ban Bí thư, số 1 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
Thứ Ba
(18/8/2020)
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Nghe báo cáo về việc biên soạn tài liệu tập huấn nâng cao năng lực quản lý công tác bồi dưỡng trong triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg đối với các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Vụ TCCB Đại diện Lãnh đạo Vụ, đơn vị: TCCB, KHTC, Văn phòng UB, HVDT.

Phòng họp 503,

trụ sở Ủy ban
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Nghe báo cáo kết quả cuộc họp  tại Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách TTHC; thảo luận, đề xuất giải pháp thực hiện.  TTTT

- Ban Giám đốc, Trưởng phòng TC-HC, Kế toán trưởng Trung tâm Thông tin;

- Đại diện Lãnh đạo các vụ: Tổ chức cán bộ, Tổng hợp, Kế hoạch – Tài chính;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng; Trưởng các phòng: Hành chính – Thư ký, Văn thư – Lưu trữ và Kiểm soát TTHC.

Phòng họp 503,

trụ sở Ủy ban

8h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Họp tham gia ý kiến về văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai Vụ ĐP I   Phòng họp Ban Bí thư, số 1 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Dự Hội nghị cho ý kiến vào các dự thảo Văn kiện và Đề án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan TW lần thứ XIII Văn phòng BCSĐ&ĐU   Trụ sở Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Thứ Tư
(19/8/2020)

8h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự Lễ khai trương trực tuyến  toàn quốc Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng dịch vụ công quốc gia Văn phòng UB

- Chánh Văn phòng Ủy ban;

- Giám đốc Trung tâm thông tin.
Tầng 8, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự họp Thường trực Chính phủ

Văn phòng UB,

Vụ KHTC

Đ/c Trương Thị Bích Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ KHTC Tầng 3, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
Thứ Năm
(20/8/2020)

8h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Làm việc với Vụ CSDT về các dự án thành phần trong Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Vụ Chính sách Dân tộc phụ trách

Vụ CSDT

- TT, PCN Y Thông;

- Lãnh đạo Vụ CSDT;

- Lãnh đạo VPĐPCT 135;

- Đồng chí: Nguyễn Mạnh Huấn, Vụ trưởng Vụ KHTC; Hà Việt Quân, Vụ trưởng Vụ HTQT; Phạm Bình Sơn, Phó Chánh VP.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Nghe báo cáo công tác chuẩn bị hậu cần, lễ tân  phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 theo Thông báo kết luận số 278/TB-VPCP Văn phòng UB

- Đ/c Nguyễn Huy Duẩn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính;

- Đ/c Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền;

- Lãnh đạo Văn phòng; đại diện LĐ các phòng: Hành chính – Thư ký, Kế toán – Tài vụ, Lãnh đạo Phòng Quản trị - Bảo vệ.
Phòng họp 504, trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (nCoV) Văn phòng UB Đ/c Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Phòng Hội Đàm, tầng 02, Nhà 09 tầng, trụ sở Chính phủ
Thứ Sáu
(21/8/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Làm việc với Vụ TCCB về Đề án thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030

Vụ TCCB

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn;

- Lãnh đạo Vụ TCCB;

- Đ/c: Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ CSDT; Nguyễn Mạnh Huấn, Vụ trưởng Vụ KHTC; Hà Việt Quân, Vụ trưởng Vụ HTQT; Võ Văn Bảy, VT CVP ĐPCT 135.

Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Y Thông
Dự họp cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum Văn phòng BCSĐ và ĐU   Phòng họp Bộ Chính trị, số 01 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
15h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19

Vụ Tuyên truyền,

Văn phòng UB

  Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
Thứ Bảy
(22/8/2020)
8h00 TT, PCN
Y Thông
Dự họp cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai Văn phòng BCSĐ và ĐU   Phòng họp Bộ Chính trị, số 01 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội