LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019)

03:59 PM 14/06/2019 |   Lượt xem: 189 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(17/6/2019)
8h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

TT, PCN
Phan Văn Hùng

Dự Hội thảo tham gia ý kiến  vào dự thảo báo cáo “Đánh giá chính sách dân tộc giai đoạn 2011 - 2025” Văn phòng UB Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Tỉnh Thái Nguyên
7h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Hội thảo góp ý dự thảo Đề án “Tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2015” Vụ CSDT Theo Giấy mời Tỉnh Bình Thuận
Từ ngày 17/6 đến  19/6/2019 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự Hội nghị Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam phiên toàn thể lần thứ 5, Khóa XII Văn phòng UB   Tỉnh Bình Định
Từ ngày 17/6 đến  18/6/2019 TT, PCN
Y Thông

Dự Hội nghị của Chính phủ đánh giá 02 năm thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP

Văn phòng UB Công chức giúp việc TT, PCN Hội trường 111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Thứ Ba
(18/6/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với Vụ Tổ chức Cán bộ Vụ Tổ chức Cán bộ

- Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn;

- Lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ.
Phòng họp nhà D
7h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Hội thảo xây dựng Báo cáo đánh giá việc thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2020, mục tiêu nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch 5 năm 2021-2025 và Tổng kết Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, định hướng xây dựng Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 Vụ KHTC Theo Giấy mời Tỉnh Bình Thuận
Thứ Tư
(19/6/2019)
Cả ngày TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Dự Hội nghị học tập, quán triệt Hội nghị Trung ương 10, khóa XII của Đảng Văn phòng BCSĐ&ĐU Theo Giấy mời Trụ sở Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận về chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể Văn phòng UB   Tỉnh Bình Thuận
15h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Đi công tác tại tỉnh Tuyên Quang Văn phòng UB Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Tỉnh Tuyên Quang
Thứ Năm
(20/6/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV Văn phòng UB Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Tỉnh Tuyên Quang
7h30 TT, PCN
Y Thông
Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới Văn phòng UB Đại diện Lãnh đạo Phòng Quản trị - Bảo vệ, Văn phòng. Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hội trường lớn), số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ủy ban Dân tộc Vụ TCCB Theo Giấy mời Hội trường nhà C
8h30 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Làm với Viện Từ điển Bách khoa Việt Nam Vụ Tồng hợp Theo Giấy mời Phòng họp nhà D
Cả ngày TT, PCN
Lê Sơn Hải
Tham gia đoàn công tác kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW Văn phòng UB   Tỉnh Thái Nguyên
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Vụ Tuyên truyền về việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Vụ Tuyên truyền Tập thể Vụ Tuyên truyền Phòng họp nhà D
Thứ Sáu
(21/6/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp BCS Đảng Ủy ban

Vụ TCCB;

Văn phòng BCSĐ và ĐU

- Các đ/c Ủy viên BCS Đảng;

- Chánh Văn phòng BCS Đảng & Đảng ủy;

- Chánh Văn phòng Ủy ban; Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban
Phòng họp nhà D
15h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Tiếp Giám đốc tài chính Quỹ Block Cnafters Capital- Hàn Quốc Vụ KHTC Vụ Kế hoạch - Tài chính Phòng họp nhà D