LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020)

05:06 PM 13/03/2020 |   Lượt xem: 232 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(16/3/2020)
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Làm việc về tổ chức hoạt động của Học viện Dân tộc sau khi có Luật Giáo dục Đại học sửa đổi

Vụ TCCB,

HVDT

- Đ/c Bí thư Đảng ủy, TT PCN Nông Quốc Tuấn;

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- Đ/c Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ TCCB;

- Ban Giám đốc và BCH Đảng bộ Học viện Dân tộc;

- Thư ký BT, CNUB.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
10h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Công bố Quyết định kiểm toán nhà nước đối với Ủy ban Dân tộc

Vụ KHTC,

Văn phòng UB

- Đoàn kiểm toán nhà nước;

- Lãnh đạo, chuyên viên Vụ KHTC;

- Lãnh đạo Văn phòng, kế toán trưởng;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ TCCB;

- Thủ trưởng, kế toán trưởng các đơn vị sự  nghiệp trực thuộc UBDT.

Phòng họp 504, trụ sở Ủy ban
Thứ Ba
(17/3/2020)

14h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với Vụ CSDT và Ban Soạn thảo Đề án tiêu chí phân định vùng DTTS và MN về triển khai văn bản hướng dẫn các địa phương phân định các xã, thôn vùng DTTS và MN theo trình độ phát triển Đồng chí Nguyễn Văn Tân, PVT Vụ CSDT

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- BST đề án của Ủy ban;

- Lãnh đạo  Vụ CSDT;

- Đ/c Võ Văn Bảy, Vụ trưởng, CVP ĐPCT 135.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Vụ Tuyên truyền về kết quả rà soát số lượng đối tượng cấp báo, tạp chí theo Quyết định số 45/QĐ-TTg 2019 của Thủ tướng Chính phủ Vụ Tuyên truyền Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền Phòng họp tầng 15, trụ sở Ủy ban
Thứ Tư
(18/3/2020)
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với Tổ Thường trực Đề án về xác định mức đầu tư tối thiểu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng DTTS và MN và những vấn đề liên quan Đồng chí Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ CSDT, Tổ trưởng tổ Thường trực

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- Tổ Thường trực Đề án;

- Đ/c Nguyễn Văn Tân, PVT Vụ CSDT;

- Các thành phần khác do đ/c Bùi Văn Lịch mời.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Đề án "An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020" Vụ CSDT Đ/c Bế Thị Hồng Vân, Phó Vụ trưởng Vụ CSDT Phòng họp số 1, Tầng 3, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
8h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19 (nCoV) Văn phòng UB   Phòng Hội đàm, Tầng 02, Nhà 09 tầng, Trụ sở Chính phủ
14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan:

- Chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn công tác của BTV Đảng ủy Khối các cơ quan TW;

- Nghe Tiểu ban Tổ chức phục vụ báo cáo công tác chuẩn bị kinh phí, hội trường và các điều kiện liên quan khác cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ VIII.

- Văn phòng BCSĐ & ĐU;

- Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ VIII.

- Các đ/c UV BTV Đảng ủy;

- Trưởng, Phó Tiểu ban và thành viên được giao phụ trách kinh phí của Tiểu ban Tổ chức phục vụ;

- Văn phòng BCSĐ & ĐU.
Phòng họp tầng 11, trụ sở Ủy ban
14h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Báo Dân tộc và Phát triển về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 Báo Dân tộc và Phát triển Lãnh đạo Báo Dân tộc và Phát triển Báo Dân tộc và Phát triển
Thứ Năm
(19/3/2020)
8h30 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc về kinh phí chuẩn bị báo cáo đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng DTTS và MN Đồng chí Bế Thị Hồng Vân, PVT Vụ CSDT

- Đ/c Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ CSDT;

- Đ/c Nguyễn Mạnh Huấn, Vụ trưởng Vụ KHTC;

- Đ/c Lò Quang Tú, CVPUB;

- Đồng chí Bế Thị Hồng Vân, PVT Vụ CSDT;

- Đ/c Nguyễn Thị Nga, Phó CVP ĐPCT 135;

- Đ/c Nguyễn Văn Thức, PCVP, Thư ký BTCNUB;

- Đ/c Đỗ Thị Hà Thanh, trưởng phòng KTTV; đ/c Vi Anh Tùng, Phó trưởng phòng  CSKT Tổng hợp, Vụ CSDT.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Nghe Tiểu ban Hậu cần và Lễ tân báo cáo về quà tặng Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II Tiểu ban Hậu cần và Lễ tân

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn;

- Văn phòng Ủy ban; mời đồng chí Trưởng BDT TP Hà Nội dự;

- Các thành phần liên quan do Chánh Văn phòng Ủy ban mời.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự họp thảo luận và thống nhất kế hoạch tổng kết kết quả thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025 Văn phòng UB

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng ĐPCT 135;

- Đại diện lãnh đạo Vụ KHTC;

- Đại diện Tổ thường trực xây dựng Chương trình MTQG của UBDT.

Trụ sở Bộ KHĐT, số 6B, Hoàng Diệu, Hà Nội
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Đại hội trù bị chi bộ Vụ Tuyên Truyền Chi bộ Vụ Tuyên Truyền   Phòng họp 502, trụ sở Ủy ban
Thứ Sáu
(20/3/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Hội ý Lãnh đạo Ủy ban

Văn phòng UB,

Vụ TCCB

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Đ/c Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ TCCB;

- Đ/c Lò Quang Tú, Chánh VP;

- Đ/c Nguyễn Thu Minh, Chánh VP BCSĐ & ĐU;

- Đ/c Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch công đoàn cơ quan Ủy ban, Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc;

- Đ/c Nguyễn Văn Thức, Phó Chánh VP, thư ký BT, CN;

- Công chức phòng HCTK;

- Đ/c Đinh Thị Thúy Ngà, Chuyên viên phòng QT-BV;

Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
9h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ

Văn phòng UB,

Vụ TCCB

- Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải;

- Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông;

- Toàn thể Lãnh đạo, công chức các Vụ: Hợp tác quốc tế, Tổng hợp, Thanh tra Ủy ban.

Hội trường tầng 3, trụ sở Ủy ban
9h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19 (nCoV) Văn phòng UB   Phòng Hội đàm, Tầng 02, Nhà 09 tầng, Trụ sở Chính phủ