LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 21/12/2019)

12:52 PM 16/12/2019 |   Lượt xem: 241 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(16/12/2019)
8h30 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Hội ý Lãnh đạo Ủy ban Văn phòng UB

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Thủ trưởng các Vụ, đơn vị: TCCB, CSDT, ĐP I, KHTC, TH, VP BCS Đảng và Đảng ủy;

- Lãnh đạo VPUB;

- Công chức phòng HCTK.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
10h00 TT, PCN
Y Thông
Dự Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Vụ HTQT

Văn phòng UB,

Vụ HTQT

- Đồng chí Phan Văn Hùng, nguyên TT, PCN;

- Tập thể LĐ, CC Vụ HTQT;

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Phòng làm việc của TT, PCN
11h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Đi công tác tỉnh Quảng Ninh Văn phòng UB   Tỉnh Quảng Ninh
16h30 TT, PCN
Y Thông
Tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng  bào dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội

Văn phòng UB,

Vụ DTTS

- Đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Vụ CSDT, Vụ ĐPI,  Vụ Tuyên truyền, Văn phòng ĐPCT 135, Nhà khách DT;

- Đại diện Lãnh đạo và công chức (được phân công nhiệm vụ) của Văn phòng UB và Vụ DTTS; 

- Phóng viên báo DTPT, phóng viên TTTT (để đưa tin);

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Nhà khách Dân tộc, số 226 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Thứ Ba
(17/12/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Nghe báo cáo về đề án phân định 3 khu vực Vụ CSDT

- TT, PCN Y Thông;

- Vụ CSDT: Vụ trưởng và PVT Nguyễn Văn Tân;

- Thành viên BST xây dựng Đề án thuộc UB.
Phòng họp tầng 9, trụ sở Ủy ban
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc để chuẩn bị họp để Phó Thủ tướng TT CP họp BCĐ Đại hội đại biểu DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020

Vụ DTTS,

Văn phòng UB

- TT, PCN: Nông Quốc Tuấn; Lê Sơn Hải; Hoàng Thị Hạnh;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ DTTS, KHTC, VPUB;

- Các thành viên BTC Đại hội DTTS ở các Vụ, đơn vị của UB.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Họp Chi bộ Văn phòng BCSĐ & ĐU về kiểm điểm, đánh giá Đảng viên năm 2019

Văn phòng

BCS Đảng và Đảng ủy
  Phòng họp tầng 11, trụ sở Ủy ban
8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Chủ trì Hội thảo xin ý kiến về xây dựng báo cáo đánh giá việc thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025 Vụ KHTC Theo Giấy mời Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
8h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phiên toàn thể lần thứ 6 Văn phòng UB   Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khuê, Hà Nội
Thứ Tư
(18/12/2019)
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự họp BCĐ Đại hội đại biểu DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020 do Phó Thủ tướng TT CP Trương Hòa Bình chủ trì

Vụ DTTS,

Văn phòng UB

- Các đồng chí TT, PCN Ủy ban;

- Theo giấy mời.

Phòng Hội đàm, tầng 2, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Họp Ban Thường vụ Đảng Ủy về công tác cán bộ

Văn phòng

BCS Đảng và Đảng ủy
Ban Thường vụ Đảng ủy Phòng họp tầng 11, trụ sở Ủy ban
8h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự Hội thảo đánh giá quốc gia đa chiều do tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII tổ chức Văn phòng UB   Số 01 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội
8h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa VII Văn phòng UB   Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khuê, Hà Nội
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Họp Hội đồng sáng kiến của UBDT Thường trực Hội đồng Các thành viên Hội đồng Phòng họp 504, tầng 5, trụ sở Ủy ban
Thứ Năm
(19/12/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp rút kinh nghiệm đón đoàn cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc; tổ chức giao lưu nhân dân giữa đại biểu DTTS, NCUT sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào tại tỉnh Nghệ An Vụ HTQT

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh;

- Các đồng chí Tổ công tác đón Đoàn cấp cao Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.
Phòng họp 503, trụ sở Uỷ ban
Từ 14h00 đến 14h30 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng lấy ý kiến việc bổ nhiệm lại chức vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Vụ TCCB;

Văn phòng BCSĐ và Đảng ủy

  Các đồng chí Ủy viên BCS Đảng, Lãnh đạo Ủy ban,Vụ trưởng và tương đương, Phó Vụ trưởng và tương đương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Công đoàn cơ quan, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan

Hội trường tầng 3, trụ sở Ủy ban
Từ 14h30 đến 15h30

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Họp Ban Cán sự Đảng về công tác cán bộ

Vụ TCCB;

Văn phòng BCSĐ và Đảng ủy

- Các đồng chí Ủy viên BCS Đảng;

- Đồng chí Chánh Văn phòng BCS Đảng và Đảng ủy

Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
15h30 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp triển khai giao KH và dự toán NSNN năm 2020 Vụ KHTC

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự Hội nghị công bố kết quả chính thức và tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Vụ KHTC   Nhà khách La Thành, số 226, Vạn Phúc, Hà Nội
8h00 TT, PCN
Y Thông
Dự Họp Hội đồng thẩm định dự án “Rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng và phát triển khu kinh tế quốc phòng đến năm 2025” Văn phòng UB   Phòng họp số 2K2000, Trụ sở Bộ Quốc phòng, số 7, Nguyễn Tri Phương, Hà Nội
Thứ Sáu
(20/12/2019)
6h30 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Đi công tác tại Lâm Đồng Văn phòng UB

Thư ký BTCNUB.

Tỉnh Lâm Đồng
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Làm việc với Trung tâm Thông tin về tình hình triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 và một số nhiệm vụ, đề án về công nghệ thông tin

Văn phòng UB,

TTTT

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin;

- Trưởng, Phó các phòng thuộc Trung tâm Thông tin.

Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Đồng chủ trì Hội thảo với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam triển khai Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 Tổ thường trực Đề án   Khách sạn Adonis, 55 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
8h30 TT, PCN
Y Thông
Làm việc với tập thể Lãnh đạo Thanh tra Ủy ban Dân tộc

Thanh tra,

Văn phòng UB

- Tập thể Lãnh đạo Thanh tra;

- Công chức giúp việc TT, PCN.

Phòng họp tầng 19, trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Họp Hội đồng thẩm định phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2020-2022 Vụ KHTC

- Lãnh đạo Vụ, Lãnh đạo và chuyên viên phòng Tài chính, Vụ KHTC;

- Đồng chí Phạm Thúc Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ TCCB;

- Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chánh Văn phòng UB;

- Lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng và chuyên viên trực tiếp viết phương án của đơn vị sự nghiệp.

Phòng họp 504, tầng 5, trụ sở Ủy ban
16h30 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước

Văn phòng UB,

Vụ DTTS

- Đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Vụ CSDT, Vụ ĐPI,  Vụ Tuyên truyền, Văn phòng ĐPCT 135, Nhà khách DT;

- Đại diện Lãnh đạo và công chức (được phân công nhiệm vụ) của Văn phòng UB và Vụ DTTS; 

- Phóng viên báo DTPT, phóng viên TTTT (để đưa tin).

Phòng họp 504, tầng 5, trụ sở Ủy ban
Thứ Bảy
(21/12/2019)
8h30 TT, PCN
Y Thông
 Dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22.12.1989-22.12.20190, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944-22.12.2019) Văn phòng UB   Hội trường Bộ Quốc phòng, số 07 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội