LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019)

03:22 PM 12/07/2019 |   Lượt xem: 112 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(15/7/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với Lãnh đạo Văn phòng Văn phòng UB

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn;

- Lãnh đạo Văn phòng;

- Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận Văn phòng, đại diện BCH Công đoàn Bộ phận Văn phòng Ủy ban.
Phòng họp nhà D
8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Vụ CSDT,

Văn phòng

ĐPCT 135

- Đồng chí Nguyễn Văn Tân, Phó Vụ trưởng Vụ CSDT;

- Đồng chí Đặng Tiến Hùng, Phó Chánh Văn phòng ĐPCT 135.
Phòng họp số 01, Tầng 3, Nhà 09 tầng, Trụ sở Chính phủ
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Ban Cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy về tham gia ý kiến vào dự thảo hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và một số công tác khác  

- Các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng;

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Chánh Văn phòng Ủy ban; Thư ký BT, CN UB.
Phòng họp nhà D
16h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Đi công tác tỉnh Nam Định Văn phòng UB   Tỉnh Nam Định
Thứ Ba
(16/7/2019)

8h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Tổ biên tập xây dựng Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW

Vụ Tổng hợp,

Văn phòng UB
Theo giấy mời Hội trường nhà C
8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng cho hai đồng chí: Nguyễn Hoàng Hành, Tào Việt Thắng; Dự sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Vụ Địa phương III

Vụ TCCB,

Vụ ĐP III
Tập thể Lãnh đạo, công chức và người lao động của Vụ Địa phương III Vụ Địa phương III
15h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Họp về công tác thông tin tuyên truyền về khởi nghiệp vùng DTTS Vụ HTQT

- Lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế;

- Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền.

Phòng họp Nhà D
Từ ngày 16/7/2019 đến ngày 17/7/2019 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Dự Hội thảo khoa học “Lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam” Văn phòng UB   Khách sạn Nam Cường, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Thứ Tư
(17/7/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với Tổ soạn thảo chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII về công tác dân tộc

Vụ KHTC,

Tổ nghiên cứu xây dựng

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- Tổ nghiên cứu xây dựng Văn kiện;

- Đại diện Lãnh đạo VPUB.
Phòng họp Nhà D
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Dự Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài và Hội thảo khoa học “Chiến lược thu hút, trọng dụng  nhân tài trong khu vực công” Văn phòng UB Đồng chí Phạm Thúc Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phòng họp tầng 2 Bộ Nội vụ, số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nộih
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự Hội thảo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số Vụ Tổ chức Cán bộ

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Vụ Tổ chức Cán bộ

Phòng họp tầng 2, trụ sở Bộ Nội vụ, Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Thứ Năm
(18/7/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Ủy ban Dân tộc

Vụ Tổng hợp,

Văn phòng UB

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Đảng ủy cơ quan Ủy ban;

- Lãnh đạo Văn phòng ủy ban;

- Lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban;

- BTV Công đoàn và Đoàn thanh niên cơ quan;

- Văn phòng Đại diện tại TP Hồ Chí Minh, Vụ ĐP II, Vụ ĐP III dự trực tuyến.
Hội trường nhà C
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Tổ Biên soạn chuyên đề “Chủ trương, đường lối của Đảng về đại đoàn kết dân tộc, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc” đối với nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Vụ TCCB

Học viện Dân tộc

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ;

- Ban Giám đốc Học viện Dân tộc;

- Thành viên Tổ Biên soạn.

Phòng họp nhà D
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Họp Tổ Biên soạn chuyên đề “Công tác quản lý văn hóa vùng dân tộc thiểu số” đối với nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ Tổ Biên soạn chuyên đề Theo giấy mời Hội trường nhà C
Thứ Sáu
(19/7/2019)
8h30 BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Làm việc với Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổ thường trực xây dựng Đề án Tổng thể,

Văn phòng UB

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- Chánh Văn phòng Ủy ban;

- Tổ thường trực xây dựng Đề án.

 

Phòng 302 nhà A, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

8h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Học viện Dân tộc

Học viện

 Dân tộc
Theo Kế hoạch Học viện Dân tộc
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Nghe báo cáo nội dung chuẩn bị Hội thảo của Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thể chế, đường lối, quan điểm của Đảng về kết quả thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số từ 2003 - 2018 Tổ Giúp việc

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh;

- Tổ Giúp việc nội dung tổ chức Hội thảo.

Phòng họp nhà D
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Họp Tổ Biên soạn chuyên đề đối với nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ Tổ Biên soạn chuyên đề Theo giấy mời Phòng làm việc của TT, PCN
Thứ Bảy
(20/7/2019)
           
Chủ Nhật
(21/7/2019)
15h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự cuộc họp của Tổ Biên tập để xây dựng các báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Văn phòng UB   Tỉnh Vĩnh Phúc