LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020)

07:15 AM 13/09/2020 |   Lượt xem: 67 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(14/9/2020)
     

 

   
Thứ Ba
(15/9/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Đi công tác tại tỉnh Yên Bái

Vụ CSDT,

Văn phòng UB
Theo Kế hoạch công tác được duyệt Tỉnh Yên Bái
Thứ Tư
(16/9/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với Vụ KHTC về dự án đầu tư của Học viện Dân tộc

Vụ KHTC,

HVDT

- Lãnh đạo Vụ KHTC (do Vụ trưởng bố trí các đồng chí liên quan);

- Chủ tịch Hội đồng Học viện và Quyền Giám đốc Học viện.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban

(Từ ngày 16/9/2020

đến ngày 18/9/2020)

TT, PCN
Lê Sơn Hải
Đi công tác các tỉnh Tây Nam bộ

Vụ ĐP III,

Văn phòng UB

 Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Vụ ĐPIII

Các tỉnh Tây Nam bộ
9h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh

Lãnh đạo Tiểu ban Tuyên truyền khánh tiết nghe các đơn vị chức năng báo cáo tiến độ thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ II

Vụ Tuyên truyền

- Tập thể Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền;

- Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ DTTS;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban.

Phòng họp 504, trụ sở Ủy ban
14h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Tạp chí Dân tộc về việc thành lập Hội đồng Biên tập và xây dựng Đề án Tạp chí Dân tộc điện tử Tạp chí Dân tộc

- Tập thể Lãnh đạo Tạp chí Dân tộc;

- Đại diện lãnh đạo Các Vụ: Tổ chức Cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Tuyên truyền.
Phòng họp tầng 15, trụ sở Ủy ban
Thứ Năm
(17/9/2020)

(Từ ngày 17/9/2020

đến ngày 19/9/2020)

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Đi công tác tại tỉnh Cao Bằng

Vụ CSDT,

Văn phòng UB
Theo Kế hoạch công tác được duyệt Tỉnh Cao Bằng
Thứ Sáu
(18/9/2020)
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Dự Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 Văn phòng UB   Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội

Ghi chú: 

Từ ngày 17/9/2020 đến ngày 18/9/2020 TT, PCN Hoàng Thị Hạnh nghỉ phép năm 2020.