LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020)

11:43 AM 14/12/2020 |   Lượt xem: 170 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(14/12/2020)

Từ ngày 14/12/2020

đến ngày 20/12/2020

BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 14 (Khóa XII) Văn phòng UB   Số 1 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Từ ngày 14/12/2020

đến ngày 18/12/2020

TT, PCN
Y Thông
Đi công tác “Kiểm tra kết quả thực hiện: Chương trình 135; Quyết định 1672/QĐ-TTg; Quyết định 2086/QĐ-TTg” tại tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai Châu

Các đồng chí:

Phạm Chí Trung, Phó Chánh Văn phòng ĐPCT 135; Ma Thế Luận, Phạm Thúy Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I;Lê Ngọc Tuấn, CV giúp việc TT, PCN

Theo Kế hoạch được phê duyệt Tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai Châu

14h00

TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự họp Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, giai đoạn 2016 - 2020 Văn phòng Chương trình CTDT/16-20   Phòng họp tầng 5, Trụ sở Uỷ ban
Thứ Ba
(15/12/2020)
8h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Họp Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật  Văn phòng UB   Bộ Tư pháp
Thứ Tư
(16/12/2020)
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Nghe Báo Dân tộc và Phát triển báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên và thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biểu năm 2020 Báo DT và PT Tập thể Lãnh đạo Báo Dân tộc và Phát triển Trụ sở Báo Dân tộc và Phát triển
Thứ Năm
(17/12/2020)
9h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Vụ Hợp tác Quốc tế và Time  Universal thảo luận tổ chức chương trình “Tết Mông xuống phố” Vụ HTQT Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Vụ HTQT Phòng họp tầng 15, trụ sở Ủy ban
16h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Đón, tiếp Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai

Văn phòng UB,

Vụ DTTS

- Đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Vụ CSDT, Vụ ĐPI,  Vụ Tuyên truyền, Văn phòng ĐPCT 135, Nhà khách DT;

- Đại diện Lãnh đạo và công chức (được phân công nhiệm vụ) của Văn phòng UB và Vụ DTTS; 

- Phóng viên báo DTPT, phóng viên TTTT (để đưa tin).

Phòng họp 502, trụ sở Ủy ban
Thứ Sáu
(18/12/2020)
  TT, PCN
Lê Sơn Hải
Giảng bài ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh-Học viện Chính trị Khu vực II tại thành phố Hồ Chí Minh Văn phòng UB   Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh-Học viện Chính trị Khu vực II tại thành phố Hồ Chí Minh
Thứ Bảy
(19/12/2020)
           
Chủ Nhật
(20/12/2020)