LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019)

05:43 PM 11/01/2019 |   Lượt xem: 87 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(14/01/2019)
8h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019     Số 02 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
14h30 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp xét cử công chức đi học lớp cao cấp chính trị năm 2019 Vụ TCCB

- Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, TT, PCN Ủy ban;

- Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ủy ban;

- Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ.
Phòng họp nhà D
08h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Làm việc với Lãnh đạo Vụ Tổng hợp về Dự thảo báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2019 Vụ Tổng hợp Tập thể Lãnh đạo Vụ Tổng hợp Phòng làm việc của TT, PCN
09h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Họp BTV Đảng ủy: Thống nhất nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018 Văn phòng BCSĐ&ĐU Ủy viên BTV Đảng ủy

Phòng họp

nhà B
09h00

TT, PCN

Y Thông
Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban Dân nguyện UBTVQH Văn phòng UB   Phòng hội đàm 330, Trụ sở cơ quan Văn phòng Quốc hội, 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
Thứ Ba
 (15/01/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 của Ủy ban Dân tộc Vụ Tổng hợp, Văn phòng UB

- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;

- Đại diện Lãnh đạo cấp Vụ của: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Chính phủ được phân công theo dõi công tác của Ủy ban Dân tộc;

- Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc;

- Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội cựu Chiến binh, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Ủy ban Dân tộc;

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các Vụ, đơn vị khối quản lý nhà nước; công chức, viên chức là chuyên viên cao cấp; công chức, viên chức có học vị tiến sỹ ; các cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2018;

- Tập thể công chức, người lao động thuộc: Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III, Văn phòng Đại diện tại tp. Hồ Chí Minh dự Hội nghị trực tuyến.

Hội trường nhà C
13h30 BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018

Các Vụ, đơn vị được phân công

- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;

- Thường trực Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc;

- Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc;

- Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Ủy ban Dân tộc;

- Chủ tịch Hội cựu Chiến binh cơ quan Ủy ban Dân tộc;

- Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Ủy ban Dân tộc;

- Trưởng Ban nữ công Công đoàn Ủy ban Dân tộc;

- Ban Thanh tra nhân dân;

- Đại biểu các Vụ, đơn vị được bầu tham dự Hội nghị theo Kế hoạch số 54/KH-CĐUBDT ngày 21/11/2018 của Công đoàn Ủy ban Dân tộc;

- Tập thể công chức, người lao động thuộc: Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III, Văn phòng Đại diện tại tp. Hồ Chí Minh dự Hội nghị trực tuyến.

Hội trường nhà C
Thứ Tư
(16/01/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng UB, Vụ KHTC Đồng chí Nguyễn Văn Nhuận, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính  Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội với các cơ quan liên quan Văn phòng UB,Vụ CSDT

- Các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;

- Thủ trưởng các Vụ, đơn vị theo công văn số 30/UBDT-VP ngày 09/01/2019 của Ủy ban Dân tộc.

Phòng họp Tân Trào, tầng 02, Tòa nhà Quốc hội
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Dự Hội nghị tổng kết năm 2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Văn phòng BCSĐ&ĐU Theo Giấy mời Trụ sở Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
08h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với các Vụ, đơn vị về việc triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ Vụ Tuyên truyền

- Tập thể Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền;

- Đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Kế hoạch - Tài chính, Báo Dân tộc và Phát triển.

Phòng họp nhà D
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Họp Ban chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã Văn phòng UB, Vụ KHTC Đồng chí Nguyễn Mạnh Huấn, Phó Vụ Trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Phòng họp số 1, nhà 9 tầng ,Trụ sở Chính phủ.
Cả ngày TT, PCN
Phan Văn Hùng
Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông Văn phòng UB, TTTT Đại diện Lãnh đạo TTTT Hội trường tầng 01, nhà B, trụ sở Bộ TT & TT, 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Thứ Năm
(17/01/2019)
08h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban Văn phòng BCSĐ&ĐU, Vụ TCCB

- Các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban;

- Chánh Văn phòng BCSĐ&ĐU
Phòng họp nhà D
14h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Họp BCH Hội Cựu chiến binh cơ quan UBDT BCH Hội CCB Các đồng chí Ủy viên BCH Hội CCB cơ quan Hội trường nhà C
Thứ Sáu
(18/01/2019)
08h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 Vụ TCCB Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Hội trường Bộ Quốc phòng, số 07 Nguyễn Tri Phương, Hà Nội
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với Thanh tra Ủy ban Thanh tra UB

- TT, PCN Y Thông;

- Tập thể Lãnh đạo Thanh tra Ủy ban.
Phòng họp nhà D
15h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp về Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án Tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2030 Vụ CSDT

- Các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông;

- Tập thể Lãnh đạo Vụ Chính sách Dân tộc;

- Vụ trưởng, Thủ trưởng các vụ, đơn vị: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ, Tổng hợp, Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Dân tộc thiểu số, Tuyên truyền, Pháp chế, Hợp tác quốc tế, Địa phương I, Trung tâm Thông tin, Học viện Dân tộc, Văn phòng Ủy ban.

 

Hội trường nhà C
08h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 (trực tuyến)

Văn phòng BCSĐ&ĐU

- Ủy viên BCH Đảng bộ;

- Ủy viên UBKT Đảng ủy;

- Bí thư, Phó bí thư các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan;

- Trưởng các tổ chức đoàn thể cơ quan.
Hội trường nhà C

Thứ Bảy
(19/01/2019)

08h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Văn phòng UB   Phòng Hội đàm, tầng 02, nhà 09 tầng, Trụ sở Chính phủ
13h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự Hội nghị phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hoạt động hệ thống liên minh hợp tác xã Việt Nam năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 Văn phòng UB   Trụ sở liên minh hợp tác xã Việt Nam, số 6 đường Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Từ ngày 19-20/01/2019 TT, PCN
Y Thông
Tham gia đoàn công tác của Lãnh đạo Chính phủ tại tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng trị Văn phòng UB Theo Kế hoạch

Các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị