LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 18/01/2020)

11:44 AM 11/01/2020 |   Lượt xem: 227 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(13/01/2020)
9h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Gặp mặt cán bộ hưu trí của Ủy ban Dân tộc

Vụ TCCB,

Văn phòng UB

 - Lãnh đạo Ủy ban;

- Đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban;

- Các đồng chí cán bộ hưu trí của Ủy ban.
Hội trường tầng 3, Trụ sở Ủy ban
18h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Đi công tác tỉnh Cà Mau, tỉnh Trà Vinh và tỉnh Sóc Trăng

Văn phòng UB

  Tỉnh Cà Mau, tỉnh Trà Vinh và tỉnh Sóc Trăng

Từ ngày 13/01/2020 đến ngày

17/01/2020

TT, PCN
Y Thông
Trưởng Đoàn đi thăm hỏi, nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tại tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa Vụ ĐP II Vụ Địa phương II Tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa
Thứ Ba
(14/01/2020)
9h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Tiếp nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam

Vụ HTQT,

Văn phòng UB

- Đồng chí Hà Việt Quân, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ HTQT;

- Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban.
Phòng họp 504, trụ sở Ủy ban
6h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Trưởng Đoàn đi thăm hỏi, nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tại tỉnh Cà Mau

Văn phòng UB,

Vụ ĐP III

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Địa phương III;

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Tỉnh Cà Mau
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Trà Vinh Văn phòng UB   Tỉnh Trà Vinh
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa" và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 Vụ Tuyên Truyền Đại diện Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền Phòng Hội đàm, tầng 2, Nhà 09 tầng, Trụ sở Chính phủ
Thứ Tư
(15/01/2020)
8h00  BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ TCCB Tập thể lãnh đạo và công chức Vụ TCCB Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
19h30 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự Lễ trao giải Búa Liềm vàng lần thứ IV năm 2019 Văn phòng UB   Nhà hát Lớn – Hà Nội
8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch của tỉnh Trà Vinh Văn phòng UB   Tỉnh Trà Vinh
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Trưởng Đoàn đi thăm hỏi, nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tại tỉnh Sóc Trăng

Văn phòng UB,

Vụ ĐP III

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Địa phương III;

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Tỉnh Sóc Trăng

Từ ngày

15/01/2020 đến ngày 17/01/2020
TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Trưởng Đoàn đi thăm hỏi, nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tại tỉnh Bắc Kạn

Văn phòng UB,

Vụ ĐP I

- Đại diện Lãnh đạo Vụ ĐP I;

- Đồng chí Ngô Quang Hải, Phó Chánh VP.
Tỉnh Bắc Kạn

Từ ngày

15/01/2020 đến ngày 17/01/2020
TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Trưởng Đoàn đi thăm hỏi, nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tại tỉnh Yên Bái

Văn phòng UB,

Vụ ĐPI

- Đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương I;

- Công chức giúp việc Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm
Tỉnh Yên Bái
Thứ Năm
(16/01/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự họp lần thứ 05 của Tiểu ban Kinh tế -  Xã hội Đồng chí Phạm Chí Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- Đồng chí Phạm Chí Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

Phòng Hội đàm, tầng 2, Trụ sở Chính phủ
15h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Trao Quyết định Bổ nhiệm Lãnh đạo cấp vụ

Vụ TCCB,

Văn phòng UB

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban;

- Tập thể công chức các Vụ: HTQT, KHTC;

- Tập thể công chức, viên chức, người lao động các đơn vị: Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc.

Hội trường tầng 3, trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Chủ trì họp về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 19- CT/TW, ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới

Văn phòng UB,

Vụ ĐP III

- Đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị: CSDT, KHTC, TCCB, Tuyên truyền, DTTS, Tổng hợp, Thanh tra UB;

- Tập thể Lãnh đạo, công chức Vụ Địa phương III dự họp trực tuyến.
Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
Thứ Sáu
(17/01/2020)
9h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội

Văn phòng UB,

Tổ thường trực xây dựng Đề án

Theo Giấy mời Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
7h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Làm việc với Lãnh đạo Học viện Dân tộc về triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của HVDT HVDT

- Lãnh đạo HVDT;

- Công chức giúp việc TT,PCN.

Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
13h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Trưởng Đoàn đi thăm hỏi, nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tại tỉnh Bắc Giang

Văn phòng UB,

Vụ ĐPI

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Địa phương I;

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Tỉnh Bắc Giang
Từ ngày 17/01/2020 đến ngày 21/01/2020 TT, PCN
Y Thông
Nghỉ phép      
Thứ Bảy
(18/01/2020)
20h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Tháp tùng Thủ tướng Chính phủ dự Chương trình "Sức mạnh nhân đạo xuân Canh Tý 2020" của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam Văn phòng UB   Hội trường Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh