LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UỶ BAN (Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021)

08:30 AM 11/01/2021 |   Lượt xem: 59 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(11/01/2021)
9h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với Đại sứ quán Ailen tại Việt Nam Văn phòng ĐP CT 135

- Lãnh đạo VP ĐPCT 135;

- Đại diện Lãnh đạo các Vụ: KHTC, HTQT, VPUB, Ban quản lý dự án EMPS.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
13h30 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Ủy ban Dân tộc

Vụ Tổng hợp;

Vụ TCCB;

Văn phòng UB
Theo Giấy mời Hội trường tầng 3, Trụ sở Ủy ban
Thứ Ba 
(12/01/2021)
6h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Đi công tác tỉnh Đắk Lắk

Vụ CSDT;

Văn phòng UB

Thư ký Bộ trưởng, CNUB

Tỉnh Đắk Lắk
Thứ Tư
(13/01/2021)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Dự Hội thảo “Triển khai thực hiện chương trình phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào DTTS và MN trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung”

Vụ CSDT Theo Giấy mời Tỉnh Đắk Lắk
Thứ Năm
(14/01/2021)
8h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020 Hội đồng công tác quần chúng Trung ương Vụ Tuyên truyền Đ/c Đinh Xuân Thắng,  Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Phòng họp tầng 8, Ban Dân vận Trung ương
Thứ Sáu
(15/01/2021)
8h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự cuộc họp của Uỷ ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam chủ trì Văn phòng UB   Phòng Hội đàm, tầng 2, Trụ sở Chính phủ
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19 (nCoV) Văn phòng UB   Phòng Hội đàm, Tầng 02, Nhà 09 tầng, Trụ sở Chính phủ
Thứ Bảy
(16/01/2021)

Từ ngày 16/01/2021

đến ngày 18/01/2021

BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Ban chấp hành Trung ương lần thứ 15 Văn phòng UB   Hội trường Trung ương Đảng, Số 1 Hùng Vương, Hà Nội