LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ ngày 10/12/2018 đến 14/12/2018)

04:40 PM 07/12/2018 |   Lượt xem: 57 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(10/12)
08h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự Hội nghị tuyên dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Yên Bái năm 2018 Văn phòng UB

- Chánh Văn phòng Ủy ban;

- Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm.
Tỉnh Yên Bái
09h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Làm việc với Chủ nhiệm đề tài và Vụ Pháp chế về Đề tài “Luật Hỗ trợ và phát triển vùng DTTS&MN”  Vụ Pháp chế 

- Lãnh đạo, chuyên viên theo dõi thuộc Vụ Pháp chế;

- Chủ nhiệm Đề tài;

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Phòng họp nhà D
10h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Tiếp Đoàn người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lào Cai Vụ DTTS; Văn phòng Ủy ban

- Lãnh đạo và công chức (có nhiệm vụ) thuộc Vụ Dân tộc thiểu số và Văn phòng UB;

- Đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị: Chính sách Dân tộc, Địa phương I, Tuyên truyền, Văn phòng ĐP CT135, NKDT.
Hội trường nhà C
14h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Dự Hội thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự Hội nghị thống kê Bộ, ngành năm 2018 Các vụ: KHTC, TCCB

- Đại diện Lãnh đạo Vụ và chuyên viên theo dõi thuộc Vụ Kế hoạch – Tài chính;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ.
Bộ Kế hoạch & Đầu tư
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Họp Ban Tổ chức chương trình “Điểm tựa bản làng năm 2018” Vụ DTTS Lãnh đạo Vụ Dân tộc thiểu số Phòng họp 4, S1, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, số 04 Đinh Công Tráng, Hà Nội
Thứ Ba
 (11/12)
14h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh

Dự Hội nghị xúc tiến hoạt động nhân đạo Vụ Tuyên truyền, Văn phòng UB Đại diện Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội
08h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Họp Tổng kết Chi bộ Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Văn phòng BCSĐ&ĐU Toàn thể Đảng viên thuộc  Chi bộ Phòng họp nhà B
08h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Dự kiến dự Hội nghị công bố báo cáo nghèo của UNDP     Hà Nội
09h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Dự họp Ban Liên lạc cán bộ hưu trí Ủy ban Dân tộc Văn phòng UB   Phòng họp nhà D
09h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự Tổng kết công tác năm 2018 của Vụ Pháp chế Vụ Pháp chế

- Lãnh đạo, chuyên viên Vụ Pháp chế;

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Hội trường nhà C
14h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Họp về chuẩn bị Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình CTDT/16-20 Vụ Tổng hợp và Văn phòng Chương trình CTDT/16-20 Đại diện lãnh đạo Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chương trình CTDT/16-20 Phòng làm việc TT, PCN
19h40 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự Lễ Tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ I Văn phòng UB   Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Trung, số 188 Mễ Trì, Hà Nội
Thứ Tư
(12/12)
08h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự Đại hội lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam Văn phòng UB   Trung tâm Hội nghị Quốc gia, cổng số 01, Đại lộ Thăng Long
08h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Làm việc với Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban về một số nhiệm vụ tháng 12/2018 và tháng 01/2019 Văn phòng UB Tập thể Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Phòng họp nhà B
08h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Làm việc với Lãnh đạo Trung tâm Thông tin Trung tâm Thông tin Lãnh đạo Trung tâm Thông tin Phòng làm việc TT, PCN
08h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự Hội thảo về tài chính vi mô do Ngân hàng nhà nước Việt Nam tổ chức Vụ KHTC, Văn phòng UB   Trụ sở Ngân hàng nhà nước Việt Nam
08h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Họp Tổng kết Chi bộ Vụ Tuyên truyền  Vụ Tuyên truyền Toàn thể Đảng viên chi bộ Vụ Tuyên truyền Phòng họp nhà D
14h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Dự họp Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh Vụ KHTC, Văn phòng UB Đ/c Nguyễn Mạnh Huấn, Phó Vụ Trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Phòng họp số 1, Trụ sở Chính phủ
Thứ Năm
(13/12)
08h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Làm việc với Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế Vụ Hợp tác quốc tế Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế Phòng làm việc TT, PCN
14h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Làm việc với Học viện Dân tộc về Hội thảo triển khai Quyết định 771/QĐ-TTg Học viện Dân tộc Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Học viện Dân tộc Phòng làm việc TT, PCN
Thứ Sáu
(14/12)
Từ 08h00 đến 09h30 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Hội ý Lãnh đạo Ủy ban Văn phòng UB

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Vụ trưởng các Vụ: Tổng hợp, Kế hoạch – Tài chính, Tổ chức cán bộ, Chính sách Dân tộc, Địa phương I, Chánh Văn phòng BCS Đảng & ĐU;

- Lãnh đạo Văn phòng, công chức phòng HC-TK, Lãnh đạo phòng VTLT.
Phòng họp nhà D
09h30 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng BCSĐ&ĐU

- Các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng;

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy.

Phòng họp nhà D
08h30

TT, PCN
Phan Văn Hùng

Dự họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội Vụ Chính sách dân tộc Đại diện Vụ Chính sách dân tộc Phòng họp số 1, Trụ sở Chính phủ
14h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Dự Tọa đàm tư vấn, phản biện, tham gia ý kiến vào Dự thảo giải nghĩa một số mục từ trong Báo cáo kết quả giữa kỳ đề tài trọng điểm cấp Bộ “Từ điển Thuật ngữ về công tác Dân tộc ở Việt Nam” Vụ Tổng hợp Theo kế hoạch Hội trường nhà C