LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020)

05:20 PM 07/02/2020 |   Lượt xem: 149 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(10/02/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Thông qua dự thảo lần 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030 Văn phòng UB

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban (Vụ Địa phương II, III họp trực tuyến);

- Tổ Thường trực xây dựng Đề án.
Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
8h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra Văn phòng UB   Phòng Hội đàm, Tầng 02, Nhà 09 tầng, Trụ sở Chính phủ
Thứ Ba
(11/02/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Nghe Tiểu ban Hậu cần - Lễ tân báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II năm 2020

Tiểu ban

 Hậu cần-Lễ tân

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn;

- Các đồng chí thuộc Tiểu ban Hậu cần - Lễ tân thuộc Ủy ban Dân tộc;

- Các thành phần liên quan do Tiểu ban Hậu cần - Lễ tân mời.
Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Nghe Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh;

- Các đồng chí thuộc Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết thuộc Ủy ban Dân tộc;

- Các thành phần liên quan do Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết mời.
Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy: Chuẩn bị nội dung Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 42. Văn phòng BCSĐ và ĐU

- Các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy;

- Văn phòng BCSĐ & ĐU.
Phòng họp tầng 11, Trụ sở Uỷ ban
Thứ Tư
(12/02/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp với các Bộ, ngành góp ý về  dự thảo Chương trình MTQG phát triển  KTXH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030 Tổ Thường trực Đề án Theo giấy mời Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Dự Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương TTTT Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Thông tin Hội trường tầng 02, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
8h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bênh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra Vụ Tuyên truyền Đ/c Hoàng Thị Lề, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Phòng Hội đàm, Tầng 2, Nhà 09 tầng, Trụ sở Chính phủ
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự cuộc họp Thường trực Chính phủ đánh giá tác động của tình hình dịch viêm phổi cấp do Virus Corona gây ra, cập nhật kịch bản tăng trưởng năm 2020, đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành để thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội Vụ Tổng hợp Trần Văn Đoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Phòng họp Chính phủ, Tầng 3, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
Thứ Năm
(13/02/2020)
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Hội nghị triển khai các văn bản phục vụ đại hội đảng bộ các cấp Văn phòng BCSĐ và ĐU Theo Giấy mời Hội trường Nhà khách Hồ Tây, số 43 đường Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
8h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Họp với Vụ Tuyên truyền triển khai nhiệm vụ tháng 02/2020 và Quý I/2020 Vụ Tuyên truyền Tập thể Vụ Tuyên truyền Phòng họp tầng 15, Trụ sở Ủy ban
8h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Làm việc với Học viện Dân tộc về triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02 và quý I năm 2020 HVDT

- Lãnh đạo HVDT;

- Đồng chí Nguyễn Huy Duẩn, Phó Vụ trưởng Vụ KHTC;

- Lãnh đạo các Khoa, Phòng, đơn vị của HVDT;

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Họp Tổ Công tác chuẩn bị nội dung các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 Các đồng chí trong Tổ Công tác

- Đồng chí Phạm Chí Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp;

- Đồng chí Lưu Xuân Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ DTTS;

- Đồng chí Nguyễn Cao Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp;

- Đồng chí Phạm Thúc Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ TCCB;

- Các đồng chí công chức, giúp việc của các Vụ, đơn vị theo đề xuất của các thành viên Tổ Công tác;

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
Thứ Sáu
(14/02/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban

Vụ TCCB,

VP BCS Đảng và ĐU

- Các đồng chí Ủy viên BCS Đảng;

- Đại diện VP TW Đảng, BTC TW, UBKT TW;

- Chánh VP BCS Đảng và Đảng ủy;

- Thư ký BT CNUB.
Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban