LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 1/7/2019 đến ngày 5/7/2019)

04:04 PM 28/06/2019 |   Lượt xem: 137 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(1/7/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Tham gia Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại tỉnh Quảng Trị Văn phòng UB Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm Tỉnh Quảng Trị
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Làm việc với Văn phòng Ủy ban về:

- Công tác cán bộ;

- Rà soát việc làm thêm giờ của Văn phòng và các Vụ, đơn vị;

- Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2019.
Văn phòng UB

- Chánh Văn phòng UB;

- Các Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng các Phòng, đơn vị thuộc Văn phòng.

Phòng họp nhà D
9h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Làm việc với Vụ Pháp chế về công tác chuẩn bị Hội thi tìm hiểu chính sách pháp luật trong thực hiện truyền thông về giảm nghèo năm 2019 Vụ Pháp chế Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Pháp chế được phân công nhiệm vụ Phòng họp tại Trụ sở 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
15h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Làm việc với Lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế về công tác chuẩn bị tiếp đón Đoàn đại biểu Ban Dân tộc và Tôn giáo Khu Tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc Vụ HTQT Lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế Phòng họp tại Trụ sở 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
Thứ Ba
(2/7/2019)
9h30 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Tiếp đoàn Đại biểu Ban Dân tộc và Tôn giáo Khu Tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc Vụ HTQT Theo Kế hoạch Phòng họp nhà D
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc về một số nội dung: Về dự án Điện mặt trời và trụ sở 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

- Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Giám đốc BQLDAĐTCNXD và Thanh tra UB;

- Đồng chí Nguyễn Văn Viên, Phó Giám đốc BQLDAĐTCNXD và

Văn phòng UB

- Các đồng chí TT, PCN: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, Y Thông.

- Lãnh đạo Ban Quản  lý DAĐTCNXD: Đ/c Nguyễn Văn Thanh, Đ/c Nguyễn Văn Viên;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra UB; Chánh VP, Phó Chánh VP, Thư ký BT, CN.
Phòng họp nhà D
Thứ Tư
(3/7/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với Tổ công tác Thường trực Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng DTTS, miền núi và vùng KT-XH đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 Tổ công tác thường trực Các đồng chí thành viên Tổ công tác thường trực Phòng họp Nhà B
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Họp Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ủy Ban Dân tộc Văn phòng BCSĐ&ĐU Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Phòng họp Nhà D
8h30 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Họp Tổ Biên soạn chuyên đề “Tổng quan về dân tộc thiểu số ở Việt Nam” đối với nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 (theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 16/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ)

Học viện Dân tộc

Thành viên Tổ Soạn thảo Phòng họp tại Trụ sở 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
17h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Tiếp đoàn học sinh DTTS Trường Phổ thông DTNT Trung học cơ sở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Văn phòng UB

Vụ DTTS

- Đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Vụ CSDT, Vụ ĐPI,  Vụ Tuyên truyền, Văn phòng ĐPCT 135, Nhà khách DT;

- Đại diện Lãnh đạo và công chức (được phân công nhiệm vụ) của Văn phòng UB và Vụ DTTS; 

- Phóng viên báo DTPT, phóng viên TTTT (để đưa tin).
Hội trường Nhà C
Thứ Năm
(4/7/2019)
Cả ngày BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 trực tuyến với các địa phương Văn phòng UB   Trụ sở Chính phủ
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng cơ quan Ủy ban Dân tộc Văn phòng BCSĐ&ĐU

- Các đ/c Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ;

- Bí thư các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT.
Hội trường Nhà C
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Vụ Dân tộc thiểu số Vụ DTTS Tập thể Lãnh đạo, công chức Vụ Dân tộc thiểu số Phòng họp nhà D
Thứ Sáu
(5/7/2019)
8h00 TT, PCN
Y Thông
Chủ trì Hội thảo thông qua dự thảo lần 2 Đề cương Đề án bảo vệ và phát triển các DTTS, đặc biệt dân tộc dưới 10.000 người theo hướng đảm bảo sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc Vụ ĐP I Thành viên Ban soạn thảo, Tổ Biên tập Hội trường Nhà C
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Đồng chủ trì Hội thảo “Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS” Vụ DTTS

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh;

- Tập thể Lãnh đạo Vụ DTTS;

- Đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng UB, Chính sách dân tộc, Kế hoạch - Tài chính, Tuyên truyền, Tổ chức cán bộ, Địa phương I.
Phòng họp 400, nhà B, tầng 4, Ủy ban Trung ương MTTQVN, số 48 Tràng Thi, Hà Nội
14h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc Văn phòng UB   Đại học Quốc gia Hà Nội