LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020)

04:24 PM 06/03/2020 |   Lượt xem: 278 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(09/3/2020)
8h30 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với Ban Giám đốc và BCH Đảng bộ Học viện Dân tộc

Vụ TCCB

- Đ/c Bí thư Đảng ủy, TT PCN Nông Quốc Tuấn;

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- Đ/c Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ TCCB;

- Thư ký BTCNUB.
Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
13h30 TT, PCN
Y Thông
Dự họp trực tuyến của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Vụ HTQT,

Văn phòng UB
Đ/c Hoàng Văn Bình, Phó Vụ trưởng Vụ HTQT Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Họp bàn giải pháp phối hợp “Vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, thực hiện tiêu chí môi trường, an toàn thực phẩm”. Văn phòng UB   Phòng họp 400, cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 46, Tràng Thi, thành phố Hà Nội
Thứ Ba
(10/3/2020)

14h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Văn phòng

BCSĐ và ĐU,

Vụ TCCB
Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Phòng họp tầng 11, Trụ sở Ủy ban
Thứ Tư
(11/3/2020)
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Ban cán sự Đảng Ủy ban

Vụ TCCB,

Văn phòng BCSĐ và ĐU

- Các đồng chí Ủy viên BCS Đảng Ủy ban;

- Chánh Văn phòng BCS Đảng và ĐU;

- Thư ký BTCNUB.
Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
8h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19(nCoV) Văn phòng UB   Phòng Hội đàm, Tầng 02, Nhà 09 tầng, Trụ sở Chính phủ
Thứ Năm
(12/3/2020)
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Họp Hội đồng lương Ủy ban Vụ TCCB Thành viên Hội đồng Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
10h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Làm việc với Văn phòng Ủy ban Văn phòng UB

- Chánh Văn phòng UB;

- Các Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng phòng HCTK.

Phòng họp tầng 11, Trụ sở Ủy ban
Thứ Sáu
(13/3/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với Liên minh HTX Việt Nam  Tổ Thường trực xây dựng Đề án 

- Đ/c Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ CSDT;

- Đ/c Nguyễn Mạnh Huấn, Vụ trưởng Vụ KHTC;

- Đ/c Hà Việt Quân, Vụ trưởng Vụ HTQT;

- Đ/c Phạm Bình Sơn, Phó Chánh Văn phòng UB;

- Đ/c Nguyễn Văn Thức, Phó Chánh Văn phòng UB, Thư ký BT, CN.

Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban