LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019)

05:43 PM 05/07/2019 |   Lượt xem: 185 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(8/7/2019)
7h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị tại tỉnh Cao Bằng

Vụ Tổng hợp,

Văn phòng UB
  Tỉnh Cao Bằng
8h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Giảng bài tại lớp Quốc phòng -  An ninh đối tượng I - Khóa 76 Văn phòng UB   Học Viện Quốc phòng

8h00

TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự Hội nghị Quân chính toàn quân để đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019 Văn phòng UB Công chức giúp việc Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hội trường Bộ Quốc phòng, Số 7, Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Hà Nội
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Nghe báo cáo triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thảo BCĐ Trung ương “Công tác thể chế đường lối, quan điểm của Đảng và kết quả việc thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào dân tộc thiểu số từ 2003-2018” Nhóm giúp việc về tổ chức Hội thảo BCĐ

- Vụ trưởng các Vụ, đơn vị: CSDT, Tổng hợp, Kế hoạch - Tài chính; Chánh VP Ủy ban;

- Đ/c Nguyễn Thu Minh, Chánh Văn phòng BCSĐ và ĐU;

- Đ/c Phạm Thúc Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ TCCB;

- Đ/c Phạm Chí Trung, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổng hợp;

- Đ/c Đặng Tiến Hùng, Phó Chánh Văn phòng ĐPCT 135;

- Đ/c Hoàng Văn Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ CSDT;

- Đ/c Tráng A Dương, Phó Vụ trưởng Vụ ĐP I.
Hội trường Nhà C
15h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Tiếp khách quốc tế

Vụ HTQT,

 Văn phòng UB
Theo kế hoạch được phê duyệt Phòng họp Nhà D
Thứ Ba
(9/7/2019)
7h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị tại tỉnh Bắc Kạn

Vụ Tổng hợp,

Văn phòng UB
  Tỉnh Bắc Kạn
8h30 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Họp Ban Chủ nhiệm Đề tài “nghiên cứu xác định tên gọi một số dân tộc còn có ý kiến khác nhau” HVDT

- Ban Chủ nhiệm Đề tài;

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Phòng làm việc Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm
8h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Thường trực Tổ Biên soạn chuyên đề “Công tác quản lý văn hóa vùng dân tộc thiểu số” Tổ Biên soạn chuyên đề Thường trực Tổ Biên soạn chuyên đề “Công tác quản lý văn hóa vùng dân tộc thiểu số” Phòng làm việc Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm
8h30 TT, PCN
Y Thông
Chủ trì họp Tổ Biên soạn chuyên đề “Công tác quốc phòng, an ninh vùng DTTS và MN” đối với nhóm đối tượng 3 và 4 (theo Quyết định số 771/QĐ-TTg) Tổ Biên soạn chuyên đề Thành viên Tổ Biên soạn theo Quyết định số 424/QĐ-UBDT Phòng họp Nhà D

14h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương HSSV DTTS xuất sắc tiêu biểu năm 2019 Báo DTPT

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh;

- Đại diện Lãnh đạo Bộ GD và ĐT; TW Đoàn TN CS HCM;

- Đại diện lãnh đạo Vụ: KHTC, TCCB, DTTS, Tuyên truyền, VPUB.
Phòng họp Nhà D
Thứ Tư
(10/7/2019)
8h30 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Hội đồng quản trị NHCSXH quý II/2019 Vụ CSDT Thư ký BT, CN Ủy ban Hội sở chính NHCSXH
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Vụ CSDT,

Văn phòng UB,

Tổ thường trực xây dựng Đề án Tổng thể

- Các TT, PCN: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Hoàng Thị Hạnh;

- Tổ thường trực xây dựng Đề án.

Phòng 108, Nhà A, số 12 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, HN
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Làm việc với Lãnh đạo Bộ Tài chính

Vụ CSDT,

Vụ KHTC,

Văn phòng UB,

Tổ thường trực xây dựng Đề án Tổng thể
Tổ thường trực xây dựng Đề án. Trụ sở Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
14h00 TT, PCN
Y Thông
Đi công tác Đà Nẵng Văn phòng UB Lãnh đạo Văn phòng ĐPCT 135 Thành phố Đà Nẵng
Thứ Năm
(11/7/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp BST Đề án Tổng thể phát triển KTXH vùng DTTS, vùng có ĐK KTXH ĐBKK giai đoạn 2021-2025 Tổ thường trực xây dựng Đề án Theo giấy mời Hội trường Nhà C
8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Vụ KHTC,

Văn phòng UB

Đại diện Lãnh đạo Vụ KHTC Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội
8h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Hội thảo góp ý kiến “Rà soát toàn diện cấp quốc gia” và “Báo cáo quốc gia về thực hiện tuyên bố và cương lĩnh hành động Bắc Kinh”, từ khía cạnh bình đẳng giới trong DTTS Vụ Dân tộc thiểu số Theo giấy mời Nhà khách Bộ Quốc phòng, Số 266 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
8h00 TT, PCN
Y Thông
Dự Hội thảo tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của UBTVQH “việc thực hiện chính sách pháp luật về chương trình mục tiêu quốc gia giảm  nghèo bền vững trên địa bàn vùng DTTS, miền núi, giai đoạn 2012-2018” Văn phòng UB Lãnh đạo Văn phòng điều phối 135 Nhà khách Quốc hội, thành phố Đà Nẵng
14h30 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Họp Ban Chủ nhiệm Đề tài “Những vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới, đề xuất chính sách dân tộc 2021-2025 và định hướng đến 2030 Văn phòng Chương trình CTDT/16-20 Ban Chủ nhiệm Đề tài Phòng làm việc Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm
Thứ Sáu
(12/7/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với UBND tỉnh Hà Giang về triển khai nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của AiLen VPĐPCT 135

- UBND tỉnh Hà Giang;

- Đại diện lãnh đạo VP Điều phối CT 135.
Phòng họp Nhà D
8h30 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Dự Lễ Đón nhận Huân chương Sao vàng cho Lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Cam-pu-chia giai đoạn 1979 - 1989 Văn phòng UB   Hội trường Bộ Quốc phòng, số 07 Nguyễn Tri Phương, Hà Nội
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự họp phê duyệt Đề án xây dựng chính sách hỗ trợ xã An toàn khu (ATK), vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

Vụ CSDT,

Văn phòng ĐPCT 135

- Đại diện Lãnh đạo Vụ CSDT;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình 135.

Phòng họp tầng 06, Nhà 09 tầng, Trụ sở Chính phủ
18h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự tiệc chiêu đãi tại khu vườn Đại sứ quán Pháp Văn phòng UB   Đại sứ quán Pháp, Số 49 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, HN
Thứ Bảy
(13/7/2019)
8h00 TT, PCN
Y Thông
Dự tọa đàm “Chính sách hỗ trợ phát triển các dân tộc rất ít người”

Vụ CSDT,

Văn phòng ĐPCT 135
Đại diện Lãnh đạo Vụ CSDT Trường quay S16 - Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội