LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019)

10:57 AM 08/04/2019 |   Lượt xem: 202 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm


Thứ Hai
(08/4/2019)
14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Nghe báo cáo về công tác vận chuyển, vận hành Trụ sở 349 Đội Cấn

Văn phòng UB

- Lãnh đạo VP;

- Tập thể Lãnh đạo Phòng QTBV;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng KTTV.
Phòng họp Nhà D
Thứ Ba
(09/4/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với Tổ Thường trực xây dựng Đề án Tổng thể Đồng chí Bùi Văn Lịch, VT Vụ CSDT

- Thành viên Tổ thường trực xây dựng Đề án Tổng thể;

- Đ/c Võ Văn Bảy, Vụ trưởng, Chánh VP ĐPCT 135;
Phòng họp Nhà B
8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Đi công các tỉnh Sóc Trăng Văn phòng UB   Tỉnh Sóc Trăng
8h00 TT, PCN
Y Thông
Hội thảo góp ý Đề cương Đề án theo Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Vụ ĐP I

- Thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án;

- Theo Giấy mời.
Hội trường Nhà C
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Đi công tác tại tỉnh Bình Định Văn phòng UB Thư ký BT, CN Bình Định
14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Từ 14-15h30 Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với Chi ủy Chi  bộ Vụ Tuyên truyền  Văn phòng BCSĐ&ĐU

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Tập thể Chi ủy Chi  bộ Vụ Tuyên truyền.

Phòng họp Nhà D
Từ 15h30-17h00 Nghe Ủy ban kiểm tra Đảng ủy báo cáo về công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Tham dự Bế mạc Liên hoan ca, múa, nhạc Khmer Nam bộ lần thứ nhất 2019 tại tỉnh Sóc Trăng

Văn phòng UB,

Vụ ĐP III
  Tỉnh Sóc Trăng
15h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Báo Biên phòng theo Ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng UB   Tại phòng làm việc của TT, PCN
16h00 TT, PCN
Y Thông
Tiếp đoàn người có uy tín trong đồng bào người DTTS tỉnh Thái Nguyên

Văn phòng UB,

Vụ DTTS
Theo Kế hoạch Hội trường Nhà C
Thứ Tư
(10/4/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Chủ trì Hội nghị đầu kỳ dự án xây dựng CSHT thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào DTTS Vụ KHTC Theo giấy mời Bình Định
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Họp Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương Văn phòng BCSĐ&ĐU Theo Giấy mời Trụ sở Đảng Ủy khối các cơ quan TW
8h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Dự họp giao ban trực tuyến công tác phi Chính phủ nước ngoài năm 2018 Văn phòng UB   Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội

Từ ngày 10/4/2019

đến ngày

12/4/2019
TT, PCN
Lê Sơn Hải
Đi thăm, làm việc và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào dân tộc Khmer tại các tỉnh: Sóc Trăng, An Giang và Kiên Giang

Văn phòng UB,

Vụ ĐP III
Đại diện Vụ ĐP III Tỉnh: Sóc Trăng, An Giang và Kiên Giang
8h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với đồng chí Phạm Chí Trung và các đồng chí nhóm trưởng thành viên thường trực của Tổ Biên tập dự thảo báo cáo của BCSĐ Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW Văn phòng UB   Phòng họp nhà D

14h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với BDT tỉnh Bình Định

Ban Dân tộc

Bình Định
  Bình Định
14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II của Văn phòng Uỷ ban Văn phòng UB

- Lãnh đạo Văn phòng;

- Trưởng, Phó các Phòng, đơn vị thuộc Văn phòng; Đ/c Lương Thu Trang, Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.

- Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh dự trực tuyến.
Hội trường Nhà C
Thứ Năm
(11/4/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của BCT về chiến lược quốc phòng, an ninh Văn phòng UB   Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 Nguyễn Tri Phương
8h00 TT, PCN
Y Thông
Dự Hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2018) và kế hoạch 2 năm (2019-2020), chương trình mục tiêu y tế-dân số giai đoạn 2016-2020 Văn phòng UB Công chức giúp việc TT, PCN Nhà khách La Thành, số 226 Vạn Phúc, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
9h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tổ chức Hội thảo chính sách giáo dục cho vùng đồng bào DTTS  

- Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Lãnh đạo Vụ Giáo dục Dân tộc; Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Lãnh đạo Vụ CSDT;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban.

 Phòng họp nhà D
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Tổ Thư ký của đoàn công tác khảo sát tổng kết 10 năm Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X), chuẩn bị kiểm tra tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Hà Tĩnh (thực hiện Kế hoạch số 264 ngày 4/3/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương) Vụ Tuyên truyền Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu
(12/4/2019)
8h00-9h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Hội ý Lãnh đạo Ủy ban Văn phòng UB

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Vụ trưởng các Vụ: Tổng hợp, Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ, Chính sách Dân tộc, Địa phương I, Chánh Văn phòng BCS Đảng & ĐU;

- Lãnh đạo Văn phòng, công chức phòng HC-TK.
Hội trường Nhà C
9h00-11h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Lãnh đạo Ủy ban thông qua Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS, miền núi và vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn Văn phòng UB

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Ban Cán sự Đảng;

- Tổ công tác thường trực;

- Thủ trưởng các Vụ, đơn vị

Hội trường Nhà C