LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020)

02:19 PM 07/09/2020 |   Lượt xem: 77 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(07/9/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến

- Hội ý tuần 37 của LĐUB;

- Nghe báo cáo tổng hợp dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi CTMTQG phát triển KT-XH vùng DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030.

Văn phòng UB,

Vụ CSDT

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Vụ trưởng các Vụ: Tổng hợp, KHTC, Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng BCS Đảng & ĐU;

- Thủ trưởng các vụ, đơn vị có dự án thành phần trong CTMTQG;

- Lãnh đạo Văn phòng, công chức phòng HC-TK.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
8h00

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Giảng bài tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II Văn phòng UB   Tp Hồ Chí Minh
Thứ Ba
(08/9/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với Vụ KHTC và HTQT về phân tích sâu số liệu kết quả điều tra 53 DTTS năm 2019 phục vụ xây dựng CSDT giai đoạn 2021 – 2030

Vụ HTQT,

KHTC

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Huấn, Vụ trưởng Vụ KHTC;

- Đồng chí Hà Việt Quân, Vụ trưởng Vụ HTQT.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Họp BTV Đảng ủy: Thống nhất các nội dung trình Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ III, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Văn phòng BCSĐ&ĐU Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Phòng họp tầng 11, trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Chủ trì Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Chương trình KH&CN cấp quốc gia phục vụ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

Vụ Tổng hợp,

Văn phòng Chương trình CTDT/16-20
Theo Giấy mời Phòng họp 504, trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự cuộc họp Thường trực Chính phủ về phương án phân vùng giai đoạn 2021 - 2030 để thực hiện Luật Quy hoạch Văn phòng UB Đ/c Nguyễn Huy Duẩn, Phó Vụ trưởng Vụ KHTC Phòng Khách lớn, Nhà Trắng, Trụ sở Chính phủ
Thứ Tư
(09/9/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với lãnh đạo Ngân hàng CSXH góp ý vào dự thảo Nghị định về Chính sách tín dụng thực hiện CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030 Vụ HTQT

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- Đồng chí: Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ CSDT; Nguyễn Mạnh Huấn, Vụ trưởng Vụ KHTC; Võ Văn Bảy, Vụ trưởng, CVP CT135; Hà Việt Quân, Vụ trưởng Vụ HTQT.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
8h30 TT, PCN
Y Thông
Dự cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 mở rộng về giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững Văn phòng ĐPCT 135   Phòng họp số 1, tầng 3, nhà 9 tầng, trụ sở Chính phủ
14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ III:

 - Kiểm điểm công tác xây dựng Đảng tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới;

 - Thông qua Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025;

 -  Thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa;

 - Công tác phát triển đảng.
Văn phòng BCSĐ&ĐU

- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ;

- Các đồng chí Ủy viên BCH đảng bộ thuộc Vụ II, Vụ III dự họp trực tuyến.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
Thứ Năm
(10/9/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban

Vụ TCCB,

VP BCS Đảng và Đảng ủy

- Các đồng chí Ủy viên BCS Đảng;

- CVP BCS Đảng và Đảng ủy;

-  Mời các đồng chí lãnh đạo cấp vụ theo dõi UBDT ở VPTW, Ban TCTW, Ủy ban KTTW.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
16h00 TT, PCN
Y Thông
Dự phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Văn phòng ĐPCT 135   Phòng Tân Trào, Tầng 2, Nhà Quốc hội
Thứ Sáu
(11/9/2020)
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Hội ý tuần với Văn phòng Ủy ban Văn phòng UB  

- Lãnh đạo Văn phòng;

- Trưởng phòng HCTK.
Phòng họp tầng 11, trụ sở Ủy ban
8h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19

Vụ Tuyên truyền,

Văn phòng UB,

TTTT

 Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền

 

Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) Vụ Tuyên truyền   Phòng họp Tân Trào, tầng 2, Nhà Quốc hội