LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019)

04:38 PM 04/10/2019 |   Lượt xem: 228 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(07/10/2019)

Từ ngày 07/10/2019

đến ngày

12/10/2019
BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự họp Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XII

Văn phòng UB

Theo Giấy triệu tập

Số 2 Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội

16h30 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự họp Liên tịch giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng Đoàn Quốc hội

Văn phòng UB

Theo Giấy mời Phòng Hội đàm, tầng 2, nhà 9 tầng, trụ sở Chính phủ

Từ ngày 07/10/2019

đến ngày 08/10/2019

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Kiểm tra tiến độ vận chuyển và công tác bàn giao trụ sở tại 349 Đội Cấn

Văn phòng UB

- Lãnh đạo Văn phòng;

- Phòng QTBV.
Số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
14h00

TT, PCN
Phan Văn Hùng

Làm việc với Học viện Dân tộc về Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025" theo Quyết định số 771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Học viện DT Đại diện Lãnh đạo, viên chức Học viện Dân tộc Phòng làm việc của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm

Từ ngày 07/10/2019

đến ngày 11/10/2019
TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Đi kiểm tra theo Kế hoạch số 478/KH-BCĐ ngày 31/01/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tình hình, kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại tỉnh Phú Yên và tỉnh Bình Định Vụ Tuyên truyền Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Vụ Tuyên truyền Tỉnh Phú Yên và tỉnh Bình Định
Thứ Ba
(08/10/2019)
  TT, PCN
Lê Sơn Hải
Đi công tác tỉnh Kiên Giang Văn phòng UB   Tỉnh Kiên Giang
Thứ Tư
(09/10/2019)
7h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kiên Giang lần thứ III năm 2019

Văn phòng UB,

Vụ ĐP III
Đại diện Lãnh đạo Vụ ĐP III Tỉnh Kiên Giang
8h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương Văn phòng UB   Hội đồng Lý luận Trung ương
Thứ Năm
(10/10/2019)

 

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Đi công tác tại tỉnh Kon Tum Văn phòng UB   Tỉnh Kon Tum
13h00 TT, PCN
Y Thông
Đi công tác tỉnh Thừa Thiên Huế Văn phòng UB   Tỉnh Thừa Thiên Huế
Thứ Sáu
(11/10/2019)
20h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019”   Theo giấy mời Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 phố Nguyễn Tri Phương, HN
7h30 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019

Văn phòng UB,

Vụ ĐP II
Đại diện Lãnh đạo Vụ Địa phương II và Văn phòng Ủy ban Tỉnh Kon Tum
7h30 TT, PCN
Y Thông
Dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III năm 2019

Văn phòng UB;

Văn phòng BCSĐ và ĐU

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng BCSĐ và ĐU;

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế