LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020)

04:46 PM 03/04/2020 |   Lượt xem: 131 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(06/4/2020)
Cả ngày TT, PCN
Y Thông
Làm việc tại cơ quan Văn phòng UB

- Đ/c Nguyễn Mạnh Huấn, Vụ trưởng Vụ KHTC;

 - Đ/c Lê Tuấn Hà, PGĐ Trung tâm thông tin;

- Đ/c Ngô Quang Hải, Phó CVP.

* Trực công tác phòng chống Covid:

 - Đ/c Lò Quang Tú, CVP;

 - Đ/c Vũ Mạnh Tuấn, Đ/c Đinh Thị Thúy Ngà, Phòng QTBV và các đ/c thuộc VP do CVP phân công.
Trụ sở Ủy ban Dân tộc số 349 Đội Cấn
10h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19(nCoV) Văn phòng UB

- Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền;

- Lãnh đạo Văn phòng;

- Đ/c Vũ Mạnh Tuấn, Phó Trưởng phòng QT-BV;

- Đ/c Đinh Thị Thúy Ngà, Chuyên viên Phòng QT-BV;

- Công chức giúp việc TT, PCN.

Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
Thứ Ba
(07/4/2020)
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Tổ Thường trực Đề án Đ/c Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ CSDT

- Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải;

- Đồng Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc;

- Đ/c Nguyễn Mạnh Huấn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Đ/c Hà Việt Quân, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế;

- Đ/c Nguyễn Văn Thức, Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm;

- Đ/c Phạm Bình Sơn, Phó Chánh Văn phòng.

Phòng họp 504, trụ sở Ủy ban
Cả ngày TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Làm việc tại cơ quan Văn phòng UB

- Đ/c Nguyễn Mạnh Huấn, Vụ trưởng Vụ KHTC;

 - Đ/c Hồ Kim Hằng, PGĐ Trung tâm thông tin;

- Đ/c Ngô Quang Hải, Phó CVP.

* Trực công tác phòng chống Covid:

 - Đ/c Lò Quang Tú, CVP;

 - Đ/c Vũ Mạnh Tuấn, Đ/c Đinh Thị Thúy Ngà, Phòng QTBV và các đ/c thuộc VP do CVP phân công.
Trụ sở Ủy ban Dân tộc số 349 Đội Cấn
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo 896 Vụ DTTS

- Đại diện Lãnh đạo Vụ DTTS;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UB;

- Công chức giúp việc TT, PCN.

Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
Thứ Tư
(08/4/2020)
Cả ngày TT, PCN
Lê Sơn Hải
Làm việc tại cơ quan Văn phòng UB

- Đ/c Nguyễn Mạnh Huấn, Vụ trưởng Vụ KHTC;

 - Đ/c Nguyễn Ngọc Hà, GĐ Trung tâm thông tin;

- Đ/c Phạm Bình Sơn, Phó CVP.

* Trực công tác phòng chống Covid:

 - Đ/c Lò Quang Tú, CVP;

 - Đ/c Vũ Mạnh Tuấn, Đ/c Đinh Thị Thúy Ngà, Phòng QTBV và các đ/c thuộc VP do CVP phân công.
Trụ sở Ủy ban Dân tộc số 349 Đội Cấn
8h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19(nCoV) Văn phòng UB

- Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền;

- Lãnh đạo Văn phòng;

- Đ/c Đinh Thị Thúy Ngà, Chuyên viên Phòng QT-BV;

- Công chức giúp việc TT, PCN.

Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
Thứ Năm
(09/4/2020)
Cả ngày BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc tại cơ quan Văn phòng UB

- Đ/c Nguyễn Mạnh Huấn, Vụ trưởng Vụ KHTC;

 - Đ/c Lê Tuấn Hà, PGĐ Trung tâm thông tin;

- Đ/c Nguyễn Văn Thức, Phó CVP.

* Trực công tác phòng chống Covid:

 - Đ/c Lò Quang Tú, CVP;

 - Đ/c Vũ Mạnh Tuấn, Đ/c Đinh Thị Thúy Ngà, Phòng QTBV và các đ/c thuộc VP do CVP phân công.
Trụ sở Ủy ban Dân tộc số 349 Đội Cấn
Thứ Sáu
(10/4/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19

Văn phòng UB, 

TTTT

- Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh;

- Đ/c Nguyễn Mạnh Huấn, Vụ trưởng Vụ KHTC;

- Đ/c Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ CSDT;

- Đ/c Võ Văn Bảy, Vụ trưởng, Chánh VP ĐPCT 135;

- Đ/c Lò Quang Tú, Chánh Văn phòng UB.

 

Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19(nCoV) Văn phòng UB

- Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền;

- Lãnh đạo Văn phòng;

- Đ/c Đinh Thị Thúy Ngà, Chuyên viên Phòng QT-BV;

- Công chức giúp việc TT, PCN.

Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
Thứ Bảy
(11/4/2020)
Cả ngày TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Trực, chỉ đạo qua điện thoại Văn phòng UB

* Trực công tác phòng chống Covid:

 - Đ/c Lò Quang Tú, CVP;

 - Đ/c Vũ Mạnh Tuấn, Đ/c Đinh Thị Thúy Ngà, Phòng QTBV và các đ/c thuộc VP do CVP phân công.
Trụ sở Ủy ban Dân tộc số 349 Đội Cấn
Chủ Nhật
(12/4/2020)
Cả ngày TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Trực, chỉ đạo qua điện thoại Văn phòng UB

* Trực công tác phòng chống Covid:

 - Đ/c Lò Quang Tú, CVP;

 - Đ/c Vũ Mạnh Tuấn, Đ/c Đinh Thị Thúy Ngà, Phòng QTBV và các đ/c thuộc VP do CVP phân công.
Trụ sở Ủy ban Dân tộc số 349 Đội Cấn
  • Ghi chú: Ngoài các đồng chí làm việc tại cơ quan; lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc làm việc online tại nhà; các vụ, đơn vị có công việc cần thiết, không thể trì hoãn phải đến cơ quan làm việc thì báo cáo Lãnh đạo Ủy ban và báo danh sách đăng ký làm việc tại cơ quan cho Văn phòng theo đúng nội dung Công văn số 395/UBDT-VP, ngày 01/4/2020 của Ủy ban Dân tộc.