LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019)

03:34 PM 02/08/2019 |   Lượt xem: 130 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(05/8/2019)
Cả ngày TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2019

Văn phòng UB,

Vụ Pháp chế
  Phòng họp Chính phủ, Tầng 03, Nhà 09 tầng, Trụ sở Chính phủ
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Làm việc với Tổ Thường trực để hoàn thiện Đề án Tổng thể phát triển KT – XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

Đồng chí

Bùi Văn Lịch,

 Hà Việt Quân

- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm

- Tổ Thường trực;

- Đ/c: Võ Văn Bảy, CVP ĐPCT 135; Nguyễn Văn Tân, PVT Vụ CSDT.
Phòng họp Nhà D
Thứ Ba
(06/8/2019)
Cả ngày BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp BCĐ TW góp ý lần 1 vào dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW và Chỉ thị 45-CT/TW Vụ Tổng hợp Theo Giấy mời Hội trường tầng 7, Ban Dân vận TW, số 105 Quán Thánh, HN
Cả ngày

TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh

Họp BCĐ TW góp ý lần 1 vào dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW và Chỉ thị 45-CT/TW Vụ Tổng hợp   Hội trường tầng 7, Ban Dân vận TW, số 105 Quán Thánh, HN
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Họp Ban Chỉ đạo Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 Vụ KHTC

- Các thành viên Ban Chỉ đạo;

- Vụ ĐP II, ĐP III và Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh dự họp trực tuyến.
Hội trường Nhà C
16h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Dự Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Học viện Dân tộc và Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Học viện

 Dân tộc
Theo Giấy mời Học viện Khoa học Xã hội, số 477, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN
Thứ Tư
(07/8/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp bàn về chuẩn bị Chương trình truyền hình trực tiếp "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2019

Văn phòng UB

 

Phòng họp số 1, tầng 03, Nhà 09 tầng, Trụ sở Chính phủ
8h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Dự Hội nghị "Cải thiện năng suất lao động quốc gia" Vụ KHTC Đại diện Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội
8h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Họp bàn về chuẩn bị Chương trình truyền hình trực tiếp "Cả nước chung tay vi người nghèo" năm 2019 Văn phòng UB   Phòng họp số 01, tầng 03, Nhà 09 tầng, Trụ sở Chính phủ
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Làm việc với Cục Quản trị II, Văn phòng Chính phủ Văn phòng UB Đồng chí Lò Quang Tú, Chánh Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh
14h30 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Họp Tổ Soạn thảo khung Chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia CTDT/21-25 Vụ Tổng hợp Thành viên Tổ Soạn thảo Phòng làm việc TT, PCN
  14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo “Công tác thể chế và kết quả phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bào DTTS” Nhóm giúp việc Thành viên Nhóm giúp việc Phòng họp nhà D
Thứ Năm
(08/8/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Hội thảo “Công tác thể chế và kết quả phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bào DTTS”

Vụ CSDT,

Văn phòng UB,

Tổ giúp việc

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh

- Theo Giấy mời

NK Bộ Quốc phòng, số 266 Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội
Từ ngày 08/8/2019 đến ngày 09/8/2019 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự Hội nghị tập huấn: “Kiến thức và kỹ năng cần thiết cho hoạt động thẩm tra của đại biểu Quốc hội” Thường trực Tổ công tác xây dựng Đề án tổng thể   Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thứ Sáu
(09/8/2019)
9h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Tiếp Bà Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand tại Hà Nội

Vụ HTQT,

Văn phòng Ủy ban

- Đại diện Lãnh đạo Vụ HTQT;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban.

Phòng họp  nhà D

8h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Làm việc với Thường trực Tổ biên soạn chuyên đề “Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng DTTS vững mạnh” đối với nhóm đối tượng 3 và 4.

Thường trực

Tổ biên soạn

Tổ phó, Thư ký và một số thành viên Tổ Biên soạn Phòng làm việc của TT, PCN
8h30 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Dự Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn Vụ HTQT   Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, số 20 Thụy Khuê, Hà Nội