LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020)

04:20 PM 31/07/2020 |   Lượt xem: 81 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(03/8/2020)
Họp cả ngày (sáng từ 8h00; chiều từ 14h00) BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2020

Văn phòng UB   Phòng họp tầng 3, nhà 9 tầng, trụ sở Chính phủ
9h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Làm việc với Văn phòng Ủy ban Văn phòng UB Tập thể Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Phòng họp tầng 11, trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Nghe Trung tâm Thông tin báo cáo các Đề án ứng dụng CNTT để xây dựng kế hoạch nhiệm vụ  năm 2021 và phương án duy trì họp trực tuyến từ Ủy ban Dân tộc kết nối đến Văn phòng Chính phủ TTTT

- Đại diện Lãnh đạo Vụ KHTC;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UB;

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo chủ chốt các phòng, đơn vị thuộc Trung tâm Thông tin.

Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
Thứ Ba
(04/8/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Làm việc với Học viện Dân tộc về quy chế hoạt động của Học viện và các nội dung liên quan (do Học viện báo cáo)

HVDT,

Vụ TCCB

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn;

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- Lãnh đạo Vụ TCCB;

- Các đồng chí Hội đồng HVDT thuộc UBDT;

- Quyền Giám đốc HVDT;

- Đ/c Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

- Đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên HVDT;

- Các đồng chí Đảng ủy viên Đảng bộ HVDT.

Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với Vụ Tổng hợp về danh mục điều tra cơ bản mở mới năm 2020; nhiệm vụ bảo vệ môi trường Vụ Tổng hợp

- Lãnh đạo Vụ Tổng hợp;

- Đại diện Lãnh đạo: Vụ KHTC, Tuyên truyền.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Họp Ban thường vụ Đảng ủy: Thống nhất các nội dung trình Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ II, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Văn phòng BCSĐ&ĐU

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy

Phòng họp tầng 11, trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Tham gia đoàn công tác của Lãnh đạo Chính phủ

Vụ CSDT,

Văn phòng ĐPCT 135

- Đại diện Lãnh đạo Vụ CSDT;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng ĐPCT 135.

Tỉnh Thái Nguyên
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19

Văn phòng UB,

Vụ Tuyên truyền

Đ/c Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Phòng Hội đàm, Tầng 02, Nhà 09 tầng, Trụ sở Chính phủ
Thứ Tư
(05/8/2020)

8h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Họp đánh giá kết quả công tác tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020

Vụ Tổng hợp,

Văn phòng UB

- Các TT, PCN Ủy ban;

- Vụ trưởng, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc UB (đ/c nào vắng, được phép của Bộ trưởng, Chủ nhiệm thì cử cấp Phó đi thay);

- Đ/c Chủ tịch Hội đồng của Học viện Dân tộc;

- Đại diện VP BCS Đảng và ĐU, Công đoàn và Đoàn thanh niên;

- Vụ ĐP II, ĐP III, Văn phòng đại diện tại TP HCM dự họp trực tuyến.

Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Tham gia đoàn công tác của Lãnh đạo Chính phủ

Vụ CSDT,

Văn phòng ĐPCT 135

- Đại diện Lãnh đạo Vụ CSDT;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng ĐPCT 135.

Tỉnh Tuyên Quang
14h00 TT, PCN
Y Thông
Làm việc với Vụ Địa phương I về đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn (Dự án 9 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030) Vụ ĐPI

- Tập thể Lãnh đạo, công chức Vụ ĐPI;

- Công chức giúp việc TT, PCN.

Phòng họp tầng 19, trụ sở Ủy ban
14h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc về công tác tuyên truyền phòng, chống Covid - 19 Vụ Tuyên truyền

- Tập thể Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền;

- Đại diện Lãnh đạo Báo Dân tộc và Phát triển;

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Thông tin.
Phòng họp tầng 15, trụ sở Ủy ban
Thứ Năm
(06/8/2020)

8h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Nghe Vụ CSDT báo cáo nội dung chuẩn bị buổi làm việc giữa Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vụ CSDT

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- TT, PCN Y Thông;

- Lãnh đạo Vụ CSDT;

- Các đồng chí là Tổ phó tổ Thường trực Đề án.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
8h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19

Văn phòng UB,

Vụ Tuyên truyền

Đ/c Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Phòng Hội đàm, Tầng 02, Nhà 09 tầng, Trụ sở Chính phủ
14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ II: Thông qua các văn bản:

   - Quy chế làm việc của BCH, BTV, Bí thư, Phó bí thư và các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

    - Phân công nhiệm vụ đối với Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên BTV Đảng ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

    - Chương trình làm việc toàn khóa;

    - Công tác phát triển đảng.

Văn phòng BCSĐ&ĐU

 - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ;

- Các Đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ công tác tại Vụ ĐP II, Vụ ĐP III dự họp trực tuyến.

Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
Thứ Sáu
(07/8/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến

 

Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban

Văn phòng BCS Đảng và ĐU,

Vụ TCCB

- Các đồng chí Ủy viên BCS Đảng;

- Chánh Văn phòng BCS Đảng và ĐU;

- Mời các đồng chí lãnh đạo cấp vụ theo dõi UBDT ở VPTW, Ban TCTW, Ủy ban KTTW.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Dự Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 Văn phòng BCSĐ và ĐU   Hội trường tầng 8, Trụ sở Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, số 107 Quán Thánh, Ba Đình, HN