LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018)

06:01 PM 30/11/2018 |   Lượt xem: 73 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(03/12)
08h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2018 Văn phòng UB   Trụ sở Chính phủ
16h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Tiếp Đoàn người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Trà Vinh Vụ DTTS; Văn phòng Ủy ban

- Lãnh đạo và công chức (có nhiệm vụ) thuộc Vụ Dân tộc thiểu số và Văn phòng UB;

- Đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị: Chính sách Dân tộc, Địa phương I, Tuyên truyền, Văn phòng ĐP CT135, NKDT.
Nhà khách Trúc Bạch, số 01 Trấn Vũ, Hà Nội
Thứ Ba
 (04/12)
07h30 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Dự Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế thường niên lần thứ hai năm 2018 Vụ Hợp tác Quốc tế   Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội
08h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Họp Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc Văn phòng BCSĐ&ĐU Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Phòng họp nhà B
10h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Đi công tác tại tỉnh Lai Châu Văn phòng UB Công chức giúp việc TT, PCN Tỉnh Lai Châu
Thứ Tư
(05/12)
15h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp xem xét phê duyệt kế hoạch khung dự án EMPS năm 2019 BQL dự án EMPS

- Vụ trưởng các vụ: Chính sách Dân tộc, Kế hoạch - Tài chính;

- Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Vụ Tổng hợp;

- Các thành viên BQL Dự án và cán bộ điều phối Dự án EMPS.

Hội trường nhà C
Từ ngày 05/12 đến 06/12 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ với Lãnh đạo tỉnh Lai Châu và Hội thảo toàn quốc “Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới” Văn phòng UB Công chức giúp việc TT, PCN Tỉnh Lai Châu
08h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Họp Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc Văn phòng BCSĐ&ĐU Các đồng chí Ủy viên Ban Thường Chấp hành Đảng bộ Hội trường nhà C
14h30 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Họp thống nhất phương án tổ chức thi thăng hạng viên chức năm 2018 Vụ TCCB, HVDT

- Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên chuyên quản Vụ TCCB

- Thủ trưởng đơn vị; lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác tổ chức cán bộ của HVDT và Tạp chí Dân tộc
Phòng họp nhà D
Thứ Năm
(06/12)
           
Thứ Sáu
(07/12)
08h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Hội ý Lãnh đạo Ủy ban Văn phòng UB

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Vụ trưởng các Vụ: Tổng hợp, Kế hoạch – Tài chính, Tổ chức cán bộ, Chính sách Dân tộc, Địa phương I, Chánh Văn phòng BCS Đảng & ĐU;

- Lãnh đạo Văn phòng, công chức phòng HC-TK, Lãnh đạo phòng VTLT.
Phòng họp nhà D
08h00  TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng Văn phòng UB   Phòng họp số 01, sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng, số 07 Nguyễn Tri Phương, Hà Nội
14h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Họp Chi bộ Trung tâm Thông tin Trung tâm Thông tin   Trung tâm Thông tin